Đại lý Động cơ STM Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Động cơ STM Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Động cơ STM, Động cơ điện STM, Động cơ giảm tốc STM, Động cơ hai chiều STM, WMI 50 1/30, WMI 50 1/100, WMI 75 1/100, RMU 50 S1 1/49, RMU 50 S1 1/40, WMI 63 1/25, WMI 63 1/20, WMI 63 1/100, RMI 28 FL 1/10, RMU 50 S 1/70, RMU 50 S1 1/56, Đại lý Động cơ STM, Đại lý phân phối Động cơ STM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Động cơ STM Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ STM của ITALY Tại Việt Nam như : Động cơ STM, Động cơ điện STM, Động cơ giảm tốc STM, Động cơ hai chiều STM, Nhà phân phối Động cơ STM, Nhà cung cấp Động cơ STM, Đại lý Động cơ STM, Đại lý phân phối Động cơ STM

  Ngoài Ra chúng tôi còn cung cấp rất nhiều các loại Động cơ , Hộp số , bơm, Van, Cảm biến , xi lanh , Encoder như : Động cơ Hộp số Rossi, Wittenstein alpha, Vogel, Motor Vario, Bơm Torishima, Van Duplomatic, Cảm biến IFM, Xi lanh thủy lực Jufan ....

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Động cơ STM WMI 50 1/30

  Động cơ STM WMI 50 1/40

  Động cơ STM WMI 50 1/20

  Động cơ STM WMI 50 1/100

  Động cơ STM WMI 75 1/30

  Động cơ STM WMI 75 1/100

  Động cơ STM RMU 50 FL 1/10

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/49

  Động cơ STM RMI 28 FL 1/28

  Động cơ STM RMU 50 F1 1/56

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/40

  Động cơ STM WMI 63 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 63 1/25

  Động cơ STM WMI 63 1/50

  Động cơ STM WMI 63 1/40

  Động cơ STM WMI 63 1/60

  Động cơ STM WMI 63 1/20

  Động cơ STM WMI 63 1/80

  Động cơ STM WMI 63 1/30

  Động cơ STM WMI 63 1/25

  Động cơ STM WMI 63 1/40

  Động cơ STM WMI 63 1/100

  Động cơ STM WMI 63 1/30

  Động cơ STM WMI 63 1/60

  Động cơ STM WMI 50 1/100

  Động cơ STM RMI 28 FL 1/10

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/10

  Động cơ STM RMU 50 S 1/80

  Động cơ STM RMU 50 S 1/70

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/80

  Động cơ STM RMI 28 FL 1/20

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/56

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/56

  Động cơ STM WMI 63 1/10

  Động cơ STM RMU 50 S 1/56

  Động cơ STM RMU 50 S 1/100

  Động cơ STM RMU 50 S 1/7

  Động cơ STM RMI 28 S 1/20

  Động cơ STM RMU 40 S1 1/40

  Động cơ STM RMU 50 S 1/40

  Động cơ STM WMI 63 1/100

  Động cơ STM WMI 63 1/15

  Động cơ STM RMU 40 FL 1/49

  Động cơ STM WMI 63 1/40

  Động cơ STM WMI 40 1/7.5

  Động cơ STM WMI 40 1/15

  Động cơ STM WMI 40 1/40

  Động cơ STM WMI 40 1/40

  Động cơ STM WMI 40 1/60

  Động cơ STM RMU 50 S 1/56

  Động cơ STM WMI 40 1/80

  Động cơ STM WMI 40 1/10

  Động cơ STM WMI 40 1/50

  Động cơ STM WMI 40 1/20

  Động cơ STM WMI 40 1/25

  Động cơ STM WMI 40 1/80

  Động cơ STM WMI 40 1/30

  Động cơ STM WMI 40 1/20

  Động cơ STM WMI 40 1/20

  Động cơ STM WMI 40 1/50

  Động cơ STM RMU 40 P 1/100

  Động cơ STM WMI 50 1/7.5

  Động cơ STM RMU 40 S1 1/28

  Động cơ STM WMI 30 1/20

  Động cơ STM RMU 40 FL 1/56

  Động cơ STM WMI 75 1/80

  Động cơ STM WMI 75 1/60

  Động cơ STM WMI 75 1/60

  Động cơ STM WMI 75 1/25

  Động cơ STM RMU 40 F1 1/70

  Động cơ STM WMI 75 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 75 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 75 1/20

  Động cơ STM WMI 75 1/60

  Động cơ STM RMU 50 S1 1/20

  Động cơ STM RMU 40 S1 1/7

  Động cơ STM RMU 40 P 1/10

  Động cơ STM RMU 40 FL 1/28

  Động cơ STM WMI 30 1 / 7.5

  Động cơ STM RMI 28 FL 1/28

  Động cơ STM RMU 40 FL 1/40

  Động cơ STM WMI 90 1/100

  Động cơ STM PTF 125 1 / 25,9

  Động cơ STM PTF 100 1 / 25,9

  Động cơ STM WMI 50 1/50

  Động cơ STM WMI 110 1/60

  Động cơ STM RMU 50 S 1/7

  Động cơ STM RMU 40 S1 1/7

  Động cơ STM RMU 40 S 1/7

  Động cơ STM RMU 40 S 1/56

  Động cơ STM RMU 40 S 1/100

  Động cơ STM WMI 30 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 30 1/30

  Động cơ STM WMI 30 1/30

  Động cơ STM RMU 40 S1 1/100

  Động cơ STM RMU 40 S1 1/49

  Động cơ STM WMI 30 1/50

  Động cơ STM WMI 30 1/15

  Động cơ STM WMI 30 1/20

  Động cơ STM WMI 30 1/10

  Động cơ STM WMI 30 1/15

  Động cơ STM WMI 30 1/10

  Động cơ STM WMI 30 1/25

  Động cơ STM RMU 40 FL 1/10

  Động cơ STM RMU 50 FL 1/40

  Động cơ STM WMI 75 1 / 7.5

  Động cơ STM RMU 40 FL 1/10

  Động cơ STM WMI 75 1/10

  Động cơ STM WMI 75 1/15

  Động cơ STM WMI 75 1/25

  Động cơ STM WMI 75 1/80

  Động cơ STM WMI 75 1/20

  Động cơ STM WMI 75 1/30

  Động cơ STM WMI 90 1/10

  Động cơ STM WMI 90 1/25

  Động cơ STM WMI 90 1/40

  Động cơ STM WMI 90 1/80

  Động cơ STM WMI 90 1/100

  Động cơ STM WMI 90 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 90 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 90 1/100

  Động cơ STM WMI 90 1/15

  Động cơ STM PTF 125 1 / 21,5

  Động cơ STM PTF 125 1 / 15,7

  Động cơ STM PTF 100 1 / 21,1

  Động cơ STM WMI 110 1/30

  Động cơ STM WMI 110 1/50

  Động cơ STM WMI 110 1/100

  Động cơ STM WMI 110 1/10

  Động cơ STM WMI 110 1 / 7.5

  Động cơ STM WMI 110 1/50

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774