Đại lý Công tắc PIZZATO Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Công tắc PIZZATO Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Công tắc vị trí PIZZATO, Công tắc hành trình PIZZATO, Công tắc áp suất PIZZATO, Công tắc an toàn PIZZATO, Công tắc PIZZATO Việt Nam, Đại lý công tắc PIZZATO, Nhà cung cấp Công tắc PIZZATO, Nhà phân phối công tắc PIZZATO, Đại lý phân phối công tắc PIZZATO

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Công tắc PIZZATO Đại lý phân phối Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Công tắc PIZZATO của ITALY Tại Việt Nam như : Công tắc vị trí PIZZATO, Công tắc hành trình PIZZATO, Công tắc áp suất PIZZATO, Công tắc an toàn PIZZATO, Công tắc PIZZATO Việt Nam, Đại lý công tắc PIZZATO, Nhà cung cấp Công tắc PIZZATO, Nhà phân phối công tắc PIZZATO, Đại lý phân phối công tắc PIZZATO

  Pizzato Elettrica Srl là một trong những công ty sản xuất thiết bị chuyển mạch vị trí, thiết bị an toàn, mô-đun an toàn, thiết bị điều khiển, thiết bị nâng hạ, công tắc chân, máy vi tính. 
  Danh mục sản phẩm Pizzato Elettrica có thể đáp ứng mọi loại yêu cầu, cung cấp một loạt hơn 7000 sản phẩm tiêu chuẩn và khoảng 1500 mã đặc biệt, cũng bao gồm khả năng tùy chỉnh các mặt hàng.
  Việc giới thiệu các chỉ thị an toàn mới của châu Âu đã xác nhận một bước ngoặt trong cách tiếp cận một nhà sản xuất máy phải có sự an toàn của nhà điều hành. Pizzato Elettrica là một trong những công ty Ý đầu tiên phát triển các sản phẩm dành riêng cho lĩnh vực này, tạo ra và cấp bằng sáng chế hàng chục giải pháp sáng tạo, trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị an toàn hàng đầu châu Âu.

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Model Công tắc PIZZATO Tại Việt Nam 

  Công tắc Pizzato FR 2050

  Công tắc Pizzato FR 2051

  Công tắc Pizzato FR 2053-E0V9

  Công tắc Pizzato FR 2054

  Công tắc Pizzato FR 2055

  Công tắc Pizzato FR 2069

  Công tắc Pizzato FR 220

  Công tắc Pizzato FR 221

  Công tắc Pizzato FR 225

  Công tắc Pizzato FR 230

  Công tắc Pizzato FR 250

  Công tắc Pizzato FR 251

  Công tắc Pizzato FR 253-E0

  Công tắc Pizzato FR 254

  Công tắc Pizzato FR 255

  Công tắc Pizzato FR 269

  Công tắc Pizzato FR 276

  Công tắc Pizzato FX 520

  Công tắc Pizzato FX 521

  Công tắc Pizzato FX 525

  Công tắc Pizzato FX 530

  Công tắc Pizzato FX 550

  Công tắc Pizzato FX 551

  Công tắc Pizzato FX 553-E0V9

  Công tắc Pizzato FX 554

  Công tắc Pizzato FX 555

  Công tắc Pizzato FX 569

  Công tắc Pizzato FX 576

  Công tắc Pizzato FX 630

  Công tắc Pizzato FX 650

  Công tắc Pizzato FX 651

  Công tắc Pizzato FX 653-E0V9

  Công tắc Pizzato FX 654

  Công tắc Pizzato FX 655

  Công tắc Pizzato FX 669

  Công tắc Pizzato FX 676

  Công tắc Pizzato FX 930

  Công tắc Pizzato FX 950

  Công tắc Pizzato FX 951

  Công tắc Pizzato FX 953-E0V9

  Công tắc Pizzato FX 954

  Công tắc Pizzato FX 955

  Công tắc Pizzato FX 969

  Công tắc Pizzato FX 2020

  Công tắc Pizzato FX 2021

  Công tắc Pizzato FX 2025

  Công tắc Pizzato FX 2030

  Công tắc Pizzato FX 2050

  Công tắc Pizzato FX 2051

  Công tắc Pizzato FX 2053-E0V9

  Công tắc Pizzato FX 2054

  Công tắc Pizzato FX 2055

  Công tắc Pizzato FX 2069

  Công tắc Pizzato FX 220

  Công tắc Pizzato FX 221

  Công tắc Pizzato FX 225

  Công tắc Pizzato FX 230

  Công tắc Pizzato FX 250

  Công tắc Pizzato FX 251

  Công tắc Pizzato FX 253-E0

  Công tắc Pizzato FX 254

  Công tắc Pizzato FX 255

  Công tắc Pizzato FX 269

  Công tắc Pizzato FX 276

  Công tắc Pizzato FM 520

  Công tắc Pizzato FM 521

  Công tắc Pizzato FM 525

  Công tắc Pizzato FM 531

  Công tắc Pizzato FM 550

  Công tắc Pizzato FM 551

  Công tắc Pizzato FM 553-E0V9

  Công tắc Pizzato FM 554

  Công tắc Pizzato FM 555

  Công tắc Pizzato FM 569

  Công tắc Pizzato FM 576

  Công tắc Pizzato FM 631

  Công tắc Pizzato FM 650

  Công tắc Pizzato FM 651

  Công tắc Pizzato FM 653-E0V9

  Công tắc Pizzato FM 654

  Công tắc Pizzato FM 655

  Công tắc Pizzato FM 669

  Công tắc Pizzato FM 676

  Công tắc Pizzato FM 931

  Công tắc Pizzato FM 950

  Công tắc Pizzato FM 951

  Công tắc Pizzato FM 953-E0V9

  Công tắc Pizzato FM 954

  Công tắc Pizzato FM 955

  Công tắc Pizzato FM 969

  Công tắc Pizzato FM 2020

  Công tắc Pizzato FM 2021

  Công tắc Pizzato FM 2025

  Công tắc Pizzato FM 2031

  Công tắc Pizzato FM 2050

  Công tắc Pizzato FM 2051

  Công tắc Pizzato FM 2053-E0V9

  Công tắc Pizzato FM 2054

  Công tắc Pizzato FM 2055

  Công tắc Pizzato FM 2069

  Công tắc Pizzato FM 220

  Công tắc Pizzato FM 221

  Công tắc Pizzato FM 225

  Công tắc Pizzato FM 231

  Công tắc Pizzato FM 250

  Công tắc Pizzato FM 251

  Công tắc Pizzato FM 253-E0

  Công tắc Pizzato FM 254

  Công tắc Pizzato FM 255

  Công tắc Pizzato FM 269

  Công tắc Pizzato FM 276

  Công tắc Pizzato FZ 520

  Công tắc Pizzato FZ 521

  Công tắc Pizzato FZ 525

  Công tắc Pizzato FZ 531

  Công tắc Pizzato FZ 550

  Công tắc Pizzato FZ 551

  Công tắc Pizzato FZ 553-E0V9

  Công tắc Pizzato FZ 554

  Công tắc Pizzato FZ 555

  Công tắc Pizzato FZ 569

  Công tắc Pizzato FZ 576

  Công tắc Pizzato FZ 631

  Công tắc Pizzato FZ 650

  Công tắc Pizzato FZ 651

  Công tắc Pizzato FZ 653-E0V9

  Công tắc Pizzato FZ 654

  Công tắc Pizzato FZ 655

  Công tắc Pizzato FZ 669

  Công tắc Pizzato FZ 676

  Công tắc Pizzato FZ 931

  Công tắc Pizzato FZ 950

  Công tắc Pizzato FZ 951

  Công tắc Pizzato FZ 953-E0V9

  Công tắc Pizzato FZ 954

  Công tắc Pizzato FZ 955

  Công tắc Pizzato FZ 969

  Công tắc Pizzato FZ 2020

  Công tắc Pizzato FZ 2021

  Công tắc Pizzato FZ 2025

  Công tắc Pizzato FZ 2031

  Công tắc Pizzato FZ 2050

  Công tắc Pizzato FZ 2051

  Công tắc Pizzato FZ 2053-E0V9

  Công tắc Pizzato FZ 2054

  Công tắc Pizzato FZ 2055

  Công tắc Pizzato FZ 2069

  Công tắc Pizzato FZ 220

  Công tắc Pizzato FZ 221

  Công tắc Pizzato FZ 225

  Công tắc Pizzato FZ 231

  Công tắc Pizzato FZ 250

  Công tắc Pizzato FZ 251

  Công tắc Pizzato FZ 253-E0

  Công tắc Pizzato FZ 254

  Công tắc Pizzato FZ 255

  Công tắc Pizzato FZ 269

  Công tắc Pizzato FZ 276

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774