Đại lý Bơm Casappa Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Bơm Casappa Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Casappa, Bơm thủy lực Casappa, Bơm bánh răng Casappa, Bơm trục vít Casappa, PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N, PLP10.1D0-81E1-LBB / BA-NELFS, PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL, PLP20.20D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS, KP30.43D0-83E3-LED / EB-N, Đại lý Bơm Casappa, Đại lý phân phối Bơm Casappa

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bơm Casappa Đại lý phân phối Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm Casappa của Italy Tại Việt Nam như : Bơm Casappa, Bơm thủy lực Casappa, Bơm bánh răng Casappa, Bơm trục vít Casappa, Nhà cung cấp Bơm Casappa, Nhà phân phối Bơm Casappa, Đại lý Bơm Casappa, Đại lý phân phối Bơm Casappa

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan 

  Bơm Caproni 30A42X 1 69

  PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.43DO-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.51DO-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.61D0-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.73DO-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.22S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.27S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.34S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.38S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.43S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.61S0-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.51S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.73S0-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.43D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.51D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.61D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.27S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.34S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.51S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.61S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP10.1D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.1,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.2D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.2,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.4D0-81E1-LBB / BA-N-EL-FS

  PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.8D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.10D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.10DO-81E1-LGD / GD-NEL-81E1

  Bơm thủy lực Casappa

  PLP20.4D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.6,3D0-82E2-LGD / GD-N-EL

  PLP20.7,2DO-82E2-LGD / GD-NEL-FS

  PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.9D0-82E2-LGD / GD-N-EL-FS

  PLP20.11,2D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.14D0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.16D0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.19DO-82E2-LGE / GD-N-EL-FS

  PLP20.20D0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.20D0-31S1-LGE / GD-N-EL

  PLP20.25D0-82E2-LGE / GD-N-EL

  PLP20.31,5DO-82E2-LGE / GD-N-EL

  PLP20.4S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.6,3S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.7,2SO-82E2-LGD / GD-N

  PLP20.8S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.11,2S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.14S0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.16S0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.19S0-82E2-LGE / GD-N

  PLP20.20S0-82E2-LGE / GD-N

  PLP20.25S0-82E2-LGE / GD-N-EL

  PLP20.31,5S0 82E2-LGE / GD-N

  PLP20.14D0-82E2-LGE / GD-N-EL- 46E2

  PLP20.16-82E2-LGE / GD / 10.5-LG D / GD-T6-DN-EL

  PLP20.4D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.6,3D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.8D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.9D0-82E2-LEA / EA-EL FS

  PLP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

  PLP20.14DO-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16DO-82E2-LEB / EA-N-EL

  PLP20.20D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.25D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.4S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.6,3S0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

  PLP20.8S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.9S0-82E2-LEA / EA-EL FS

  PLP20.11,2S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.14S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.20S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.25S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16D0-A9P1-HEB / GC-N-2P + EG 3-EB / FG34-N

  PLP20.16S0-04S5-ZMD / EA-NL-2P

  PLP20.16D0-82P1-HEB / GC-N

  PLP30.22D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.27D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.34D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N-FS

  PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.43DO-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.51DO-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.61D0-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.73DO-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.22S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.27S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.34S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.38S0-83E3-LGF / GF-N

  Bơm bánh răng Casappa

  PLP30.43S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.61S0-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.51S0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.73S0-83E3-LGG / GF-N

  PLP30.22D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.27D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.34D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.38D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.43D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.51D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.61D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.27S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.34S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.51S0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.61S0-83E3-LED / EB-N-FS

  KP20.4D0-82E2-LEA / EA-N

  KP20.6,3D0-82E2-LEA / EA-N

  KP20.8D0-82E2-LEA / EA-N

  KP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N

  KP20.14D0-82E2-LEB / EA-N

  KP20.16D0-82E2-LEB / EA-N

  KP20.20D0-82E2-LEB / EA-N

  KP20.25D0-82E2-LEB / EA-N

  KP30.27D0-83E3-LED / EB-N

  KP30.34D0-83E3-LED / EB-N

  KP30.38D0-83E3-LED / EB-N

  KP30.43D0-83E3-LED / EB-N

  KP30.51D0-83E3-LED / EB-N

  KP30.61D0-83E3-LED / EB-N

  KP30.73D0-83E3-LEF / ED-N

  KP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

  KP30.43D0-83E3-LGF / GF-N

  KP30.51D0-83E3-LGF / GF-N

  KP30.61D0-83E3-LGG / GF-N

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774