Đại lý bơm A-RYUNG Tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý bơm A-RYUNG Tại Việt Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm thủy lực A-ryung , Bơm khí nén A-ryung , Bơm Piston A-ryung, ACP 4000HMFS145, ACP-100F, ACP-1100HMFS-70, ACP-4000-HMD-200H, ACRK 4 100/10, AMTP 3M 400 208HAVB, ARD-355 5, ATP 208HAVB, ACRK 4 120/12, AMGP 1M2 01NS 220, Đại lý bơm A-ryung, Đại lý phân phối bơm A-ryung

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bơm A-ryung Đại lý phân phối Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm A-ryung của KOREA như : Bơm thủy lực A-ryung , Bơm khí nén A-ryung , Bơm Piston A-ryung, Nhà cung cấp bơm A-ryung, Nhà phân phối bơm A-ryung, Đại lý bơm A-ryung, Đại lý phân phối bơm A-ryung, bơm A-ryung xuất sứ Tại Hàn Quốc với chất liệu tốt đáng tin cậy và được rất nhiều các nhà máy công nghiệp sử dụng trong nhiều năm qua 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Bơm A-ryung ACP 4000HMFS145

  Bơm A-ryung ACP-100F

  Bơm A-ryung ACP-900HMFS-45

  Bơm A-ryung ACP-1100HMFS-70

  Bơm A-ryung ACP-4000-HMD-200H

  Bơm A-ryung ACP-401A

  Bơm A-ryung ACRK 4 100/10

  Bơm A-ryung AMTP 3M 400 208HAVB

  Bơm A-ryung AMTP 3M 400 216HAVB

  Bơm A-ryung ARD-355 5

  Bơm A-ryung ATP 208HAVB

  Bơm A-ryung ACRK 2 50

  Bơm A-ryung ACRK 4 120/12

  Bơm A-ryung AMGP 1M2 01NS 220

  Bơm A-ryung ACP-900HMFS 45

  Bơm A-ryung ACRK-2-130/13

  Bơm A-ryung AGP-15C 220v

  Bơm A-ryung AMTP-3M-1500-216HAVB

  Bơm A-ryung ATP-216HAVB T

  Bơm A-ryung AMGP-01MF 110

  Bơm A-ryung AMGP-01MF 220

  Bơm A-ryung ACP-1100HMF(S)45

  Bơm A-ryung ACP-1800HMF(S)70

  Bơm A-ryung ACP-60F

  Bơm A-ryung ACP-180F

  Bơm A-ryung ACP-180HF18

  Bơm A-ryung ACP-180HF25

  Bơm A-ryung ACP-250F

  Bơm A-ryung ACP-250HF18

  Bơm A-ryung ACP-250HF25

  Bơm A-ryung ACP-400F

  Bơm A-ryung ACP-400HF18

  Bơm A-ryung ACP-400HF28

  Bơm A-ryung ACP-600HF18

  Bơm A-ryung ACP-600HF28

  Bơm A-ryung ACP 1500 MFS

  Bơm A-ryung ACP 900 MFS

  Bơm A-ryung ACP 900MF

  Bơm A-ryung ACP-1100MF

  Bơm A-ryung ACP-1100MFS

  Bơm A-ryung ACP-1500HMF(S)-70

  Bơm A-ryung ACP-1500MF

  Bơm A-ryung ACP-1800MF

  Bơm A-ryung ACP-1800MFS

  Bơm A-ryung ACP-2200HMF(S)-100

  Bơm A-ryung ACP-2200HMFS-100

  Bơm A-ryung ACP-2200MF

  Bơm A-ryung ACP-2500HMF(S)-100

  Bơm A-ryung ACP-2500MF

  Bơm A-ryung ACP-251A

  Bơm A-ryung ACP-3700HMF(S)-145

  Bơm A-ryung ACP-4000MF

  Bơm A-ryung ACP-400MF

  Bơm A-ryung AMTP-3M-1500 CPLG

  Bơm A-ryung ACP-60F   ACRK 2-90/9

  Bơm A-ryung ACP-100F

  Bơm A-ryung ACRK 2-110/11

  Bơm A-ryung ACP-180F

  Bơm A-ryung ACRK 2-130/13

  Bơm A-ryung ACP-250F

  Bơm A-ryung ACRK 2-150/15

  Bơm A-ryung ACP-400F

  Bơm A-ryung ACRK 2-180/18

  Bơm A-ryung ACP-180HF 18 

  Bơm A-ryung ACRK 2-220/22

  Bơm A-ryung ACP-180HF 25 

  Bơm A-ryung ACRK 2-260/26

  Bơm A-ryung ACP-250HF 18 

  Bơm A-ryung ACRK 4-20/2

  Bơm A-ryung ACP-250HF 25 

  Bơm A-ryung ACRK 4-30/3

  Bơm A-ryung ACP-400HF 18 

  Bơm A-ryung ACRK 4-40/4

  Bơm A-ryung ACP-400HF 28 

  Bơm A-ryung ACRK 4-50/5

  Bơm A-ryung ACP-600HF 18 

  Bơm A-ryung ACRK 4-60/6

  Bơm A-ryung ACP-600HF 28 

  Bơm A-ryung ACRK 4-70/7

  Bơm A-ryung ACP-750HF 19 

  Bơm A-ryung ACRK 4-80/8

  Bơm A-ryung ACP-750HF 25 

  Bơm A-ryung ACRK 4-100/10

  Bơm A-ryung ACP-900HF 19 

  Bơm A-ryung ACRK 4-120/12

  Bơm A-ryung ACP-900HF 25 

  Bơm A-ryung ACRK 4-140/14

  Bơm A-ryung ACP-1100HF 19        

  Bơm A-ryung ACRK 4-160/16

  Bơm A-ryung ACP-1100HF 25        

  Bơm A-ryung ACRK 4-190/19

  Bơm A-ryung ACP-100FS 120         

  Bơm A-ryung ACRK 4-220/22

  Bơm A-ryung ACP-400FS 250         

  Bơm A-ryung ACRK 8-20/1

  Bơm A-ryung ACP-180HFS 160      

  Bơm A-ryung ACRK 8-20/2

  Bơm A-ryung ACP-250HFS 160      

  Bơm A-ryung ACRK 8-30/3

  Bơm A-ryung ACP-420HFS 110      

  Bơm A-ryung ACRK 8-40/4

  Bơm A-ryung ACP-420HFS 200      

  Bơm A-ryung ACRK 8-50/5

  Bơm A-ryung ACP-400MF     

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774