Đại lý Bộ điều khiển Watlow Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Bộ điều khiển Watlow Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển Watlow, Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow, Bộ chuyển đổi Watlow, Bộ biến tần Watlow, Bộ điều khiển đa chức năng Watlow, Thiết bị chuyển mạch nguồn Watlow, Đại lý Bộ điều khiển Watlow, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Watlow, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow, Nhà phân phối Bộ điều khiển Watlow

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ điều khiển Watlow

  Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Watlow, Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow, Bộ chuyển đổi Watlow, Bộ biến tần Watlow, Bộ điều khiển đa chức năng Watlow, Thiết bị chuyển mạch nguồn Watlow, Đại lý Bộ điều khiển Watlow, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Watlow, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow, Nhà phân phối Bộ điều khiển Watlow

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Watlow là nhà cung cấp hàng đầu các bộ điều khiển đa chức năng, quy trình và nhiệt độ, thiết bị chuyển mạch điện, giới hạn an toàn đại lý, thiết bị đầu cuối giao diện vận hành, bộ ghi dữ liệu sự kiện và bộ ghi và phụ kiện để thực hiện và kiểm soát hoàn toàn hệ thống nhiệt hoàn toàn. 
  Một loạt các sản phẩm linh hoạt, tiêu chuẩn được cung cấp để giải quyết nhiều nhu cầu kiểm soát. Các phụ kiện bổ sung mở rộng giải pháp điều khiển liên tục và dễ sử dụng hướng dẫn sử dụng và tài liệu sản phẩm giúp dễ dàng áp dụng nhanh chóng và hiệu quả các sản phẩm Watlow. Các kỹ sư ứng dụng có kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp lý tưởng mà không phải trả thêm chi phí và thời gian trễ.

  Model Thông dụng Bộ điều khiển Watlow

  Bộ điều khiển Watlow PM6L1EJ-AAAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow PM3C3EA-AAAAARB

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3DD0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 96A0 FDAA 00RG

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CA-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 920A-2BB0-A000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1CA-AAAABAA

  Bộ điều khiển Watlow PM6C3FC-AAAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow F4SH-KKA0-01RG

  Bộ điều khiển Watlow 922 922A-6CC0-A000

  Bộ điều khiển Watlow 142A-3601-1300

  Bộ điều khiển Watlow 96B0-CDDD-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 999D-12KK-JDRG

  Bộ điều khiển Watlow 2B61-380 250

  Bộ điều khiển Watlow PC20-F20B-0000

  Bộ điều khiển Watlow LVC6KW00322282A

  Bộ điều khiển Watlow 92A3-1DJ2-0000

  Bộ điều khiển Watlow 146E-1601-3000

  Bộ điều khiển Watlow 100B-1602-0000

  Bộ điều khiển Watlow 988A-20FD-JARR

  Bộ điều khiển Watlow PM6L4EJ-AAAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow CVC6KH00322282A

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1EJ-AAAABAA

  Bộ điều khiển Watlow 935A-1CD0-000R

  Bộ điều khiển Watlow DC3C-3024-C0S0

  Bộ điều khiển Watlow SD6C-HCAF-AARG

  Bộ điều khiển Watlow 935A-2CC0-000G

  Bộ điều khiển Watlow 920A-2BB0-A000

  Bộ điều khiển Watlow 989A-20CD-ARRG

  Bộ điều khiển Watlow PC20-F20B-1000

  Bộ điều khiển Watlow 96B0-CDDM-00RR

  Bộ điều khiển Watlow 989A-22FE-ARRG

  Bộ điều khiển Watlow 986A-20CE-MRRG

  Bộ điều khiển Watlow DB1V-3024-F000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C2FJ 3AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow PM6C2EC-ARAADAA

  Bộ điều khiển Watlow LVC2NU00000400A

  Bộ điều khiển Watlow PM3C1CJ-AAAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow 986A-20FE-ARRG

  Bộ điều khiển Watlow PM8C2EC-AAAAFAA

  Bộ điều khiển Watlow DC2S-5648-FOS1

  Bộ điều khiển Watlow PM8C2KK-AAEJFAA

  Bộ điều khiển Watlow PM3C3CJ-AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow 96A0-FDAU-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 988L-20CE-AAES

  Bộ điều khiển Watlow MLS300-PM

  Bộ điều khiển Watlow 985A-3CL0-0000

  Bộ điều khiển Watlow CLS208 C 20000AF

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CC-ASRR

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CA-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 988A-20CC-CCRR

  Bộ điều khiển Watlow MLS300-PM

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CA-ASRR

  Bộ điều khiển Watlow PM6R2FJ-AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow 88-21950-300

  Bộ điều khiển Watlow CAS200

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3FD0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 999D-11FF-ARRG

  Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow DA10-24F0-0000

  Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow PM6C3FA-ALAJAA

  Bộ điều khiển Watlow PM8C2EJ-AAAADA

  Bộ điều khiển Watlow PM6L2EJ-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow 93AA-1CD0-0HGR

  Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow 988L-10DD-AARR

  Bộ điều khiển Watlow A18T-1DD0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3CC0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CD-NARR

  Bộ điều khiển Watlow PM3C1CJ-AAAABA

  Bộ điều khiển Watlow CLS208

  Bộ điều khiển Watlow 986A-20FA-ARRG

  Bộ điều khiển Watlow CSM4-BBA0-A000

  Bộ điều khiển Watlow F4PH-FAAA-01RG

  Bộ điều khiển Watlow 96B1-DFDM-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 96 96A0-CCDU-00RG

  Bộ điều khiển Watlow PM6N2CJ-1AAAAA

  Bộ điều khiển Watlow PM8C1FA-AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow CLS204

  Bộ điều khiển Watlow PM6C2EJ-ALEJAA

  Bộ điều khiển Watlow 96A0-00Rg

  Bộ điều khiển Watlow 922A-1BB0-A000

  Bộ điều khiển Watlow 146D-1P1F-3100

  Bộ điều khiển Watlow CSM4-BDA0-A000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1EH-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow PM6C4CJ-1LEJAA

  Bộ điều khiển Watlow 988A-22FD-NRGG

  Bộ điều khiển Watlow CAS200

  Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow DC93-60C0-0000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1FJ-3AAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow PM6R2CA-1LEJAA

  Bộ điều khiển Watlow 93BA1DC000RR

  Bộ điều khiển Watlow 945A-1BA4-A000

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3DA1-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 989A-10CE-JEGR

  Bộ điều khiển Watlow 96A0-CCDD-00AB

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-DDDM-00RR

  Bộ điều khiển Watlow 945 945A-1CA2-A000

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3CD0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-CDAU-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 988A-13BB-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 96 96A0-CCDR-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 93 93BA-1CA0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 802A-2600-0000

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3CA0-0000

  Bộ điều khiển Watlow CVC6RH-2000600

  Bộ điều khiển Watlow 945A-1CA0-A000

  Bộ điều khiển Watlow 935A-1CDO-000R

  Bộ điều khiển Watlow PM6C3EA-AAEAAA

  Bộ điều khiển Watlow DC2S-5648-F0S1

  Bộ điều khiển Watlow RMC1A1AAAAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow 147E-1610-1000

  Bộ điều khiển Watlow 989A-10FA-ASGR

  Bộ điều khiển Watlow SD4C-HCAA-AARG

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3CK0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow SD3C-LCJA-AARG

  Bộ điều khiển Watlow PM8C1FJ-6TEJAA

  Bộ điều khiển Watlow 93BA-1CA0-00RR

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774