Đại lý Bộ điều khiển Honeywell Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Bộ điều khiển Honeywell Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa Honeywell, Bộ điều khiển điện tử Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ lò công nghiệp Honeywell, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Honeywell, Nhà phân phối Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ điều khiển Honeywell

  Bộ điều khiển Honeywell Đại lý Tại Việt Nam 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa Honeywell, Bộ điều khiển điện tử Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ lò công nghiệp Honeywell, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Honeywell, Nhà phân phối Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  + Bơm Torishima Made in Japan

  Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa Honeywell 

  Đối với điều khiển nhiệt độ ON / OFF trong ống dẫn, bồn chứa, thiết bị sưởi và làm lạnh, nhà kính, tòa nhà giam động vật và các ứng dụng khác có độ chính xác điện tử ngoài cảm biến viễn thám, Honeywell Remote Temperature Controllers là câu trả lời. Bạn sẽ nhận được sự chính xác Honeywell nổi tiếng và hiệu suất lâu dài.

  Model Thông dụng Bộ điều khiển Honeywell

  DC1020CT-302000-E

  DC330E-K0-0C0-24-00P00-00-0

  DC5011-A0-2000-10-00-312

  DC3003-0-00A-2-00-0111

  DC300K-0-200-11-0A00-0

  LP920B-1003-2

  DC330B-EE-000-20-000000-00-0

  DC3001-0-000-1 -00-0111

  DC120211001000

  UDC 4000

  DC2001-0-00A0- 0000-89-0112-E

  5GRD1400400

  DC300K-E-000-1 1-0C00-0

  DC230B-E0-00-1 0-0000000-20-0

  RM7800-L-1046

  T775L2007

  DC2005-1-0000- FC30-00-0122

  T775R2027

  L4071D-10032

  DC200E-200G-20 0000-0

  DC200H-000-100 000-0

  DC3002-0-110-2 -00-0111

  DC5011-A0-2000 -30-00-312

  DC3004-0-000-1

  T675A 1565

  T915C 1407

  T991B10032

  DCP2115GK09A00 0B1

  DC3001-0-020-1 -00-0111

  UDC3300 DC330B-EE-003- 11-000000-00-0

  UDC2500-RE-3A0 0-200-00000-E0 -0

  T163A1162

  DC3003-0-20A-1 -DIN

  DC200C-0-21F-1 00000-0

  DC5061-0-1A00- 330-00-0111

  T991A1061

  T678B 1006

  DC300K-E-000-20-0000-0

  UDC3500-RE-3C2C-224-00000-00-0

  LP920A-1005-2

  DC3002-0-31A-2-00-0111

  T7079B1028

  T915C1407 T-915

  UDC 4000

  DC5011-A2-2000-10-00-111

  LP920B 1003 2

  T775M2048

  DC300K-E-2A0-20-0000-0

  L482A1004

  DC330B-EE-000-22-000000-20-0

  DC111-D-055-ACD

  DC200H-0-000-1F0000-0

  DC230B-C0-0A-10-0A00000-E0-0

  T991A1012

  R7351A10493

  DC5011-A2-2000-10-00-111

  DC300E-E-0B0-22-0A00-0

  DC3003-0-30A-1-00-0111

  T915A 1177

  DC200C-0-000-100000-0

  UDC3000

  AV501AB111

  RM7895-C-1012

  DC3003-0-000-1-DIN-0111

  DC2003-2-0000-0000-00-0112-GE

  DC3002-0-000-1-UL-0111

  IACD UDC2000

  DC330B-E0-000-20-0A00D0-00-0

  DC3002-0-210-2-00-0111

  DC3002-0-20A-1-00-0111

  T675A-2076

  DC7011000

  ZP907A 1002

  DC3001-0-000-1-C300-0111

  DC330E-KE-2C3-11-000000-00-0

  DC3002-0-200-1-00-0111

  DC2001-0-0000-0000-00-0111

  RM7800 L1012

  DC300L-0-000-2 0-0F00-0

  LA409A1057

  DC330B-EE-000-20-000000-00-0

  DC200C-0-00A-1C0000-0

  DC3200-CB-000R-200-00000-E0-0

  DC200E-0-000-100000-0

  DC300E-E-000-10-0000-W

  DC1010CT-102100-E

  DC330B-C0-000-20-0A0000-00-0

  R7350A-1362-1

  DC330E-EE-0D0-11-0A0P00-20-0

  UDC-3300 DC330B-K0-200-20-000000-00-0

  DC200I-0-000-200000-0-EN

  DC3200-TE-100R-00000-E0-0

  R7861 A 1026

  DC200H-2-000-100000-0

  T775E1064

  DC300K-E-000-20-0000-0

  DC330E-KE-100-20-000000-00-0

  RM7840 M 1017

  DCP2160DK09E00300

  R352C12183

  DC330E-KE-203-11-000000-00-0

  DC5062-0-1A00-200-0-0111

  DC2005-1-0000-0000-00-0111

  DC2500-C0-0A00-100-00000-00-0

  DC200H-0-000-1F0000-0

  DC200C-2-00A-100000-0

  DC300E-E-000-20-0000-0

  DC300K-0-200-20-0000-0

  DC200H-0-000-1F0000-0

  DC230B-C0-00-10-0A00000-E0-0

  DC330B-EE-000-22-000000-00-0

  TP938B1003

  DC3200-EE-100R-100-10000-00-0

  DC2500-E0-0L00-200-10000-E0-0

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774