Đại lý Bộ điều khiển Barber Colman Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đại lý Bộ điều khiển Barber Colman Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển Barber Colman, Bộ điều khiển nhiệt độ Barber Colman, Bộ điều khiển lập trình Barber Colman, Bộ điều khiển điện tử Barber Colman, Đại lý Bộ điều khiển Barber Colman, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Barber Colman, Nhà phân phối Bộ điều khiển Barber Colman, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Barber Colman

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý Bộ điều khiển Barber Colman Tại Việt Nam

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển Barber Colman Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Barber Colman, Bộ điều khiển nhiệt độ Barber Colman, Bộ điều khiển lập trình Barber Colman, Bộ điều khiển điện tử Barber Colman, Đại lý Bộ điều khiển Barber Colman, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Barber Colman, Nhà phân phối Bộ điều khiển Barber Colman, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Barber Colman

  Barber-Colman Series 7 thiết lập một bộ 
  điều khiển nhiệt độ dựa trên bộ vi xử lý mới . Là một phần của gia đình Series 7, Barber Colman 7SD, Barber Colman 7SM và Barber Colman 7SH cung cấp các tính năng nổi bật về hiệu suất trong một gói tiết kiệm chi phí. Được thiết kế đặc biệt cho các 
  nhà sản xuất thiết bị yêu cầu kiểm soát quá trình chặt chẽ, 7SD, 7SM và 7SH cung cấp nhiều 
  tính năng tiêu chuẩn thường được tìm thấy như các tùy chọn trên bộ điều khiển đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Model Thông dụng Bộ điều khiển Barber Colman

  Barber Colman DYN1-10724

  Barber Colman DYN1 10653-000-0-24

  Barber Colman DYN1-10724-100-0-12

  Barber Colman DYN1-10724-200-0-1

  Barber Colman DYN1 10653-000-0-12

  Barber Colman ESC2301-A

  Barber Colman 122R-10016-031-1-00

  Barber Colman CP8161-701-4

  Barber Colman MAE3-00300

  Barber Colman DYN1-20001-000-0-24

  Barber Colman CP8161-701-4

  Barber Colman RKSR 4000

  Barber Colman MBQC-032

  Barber Colman 220 225C-10017-000-0-00

  Barber Colman 15Q8-0KF00-00F-0-00

  Barber Colman CQ2K-2CD000P10-00

  Barber Colman AT-580

  Barber Colman 7SF936103000

  Barber Colman CP 8261-702-2

  Barber Colman 7SM496130000

  Barber Colman 2341-501

  Barber Colman MBQA-0300

  Barber Colman 2204/NS/VH/XX/XX

  Barber Colman 5641-04016-330-1-00 0-800 FJ

  Barber Colman DYN294026

  Barber Colman CVV-81108-0-5

  Barber Colman 7EK937123000

  Barber Colman MAEC-00300-000-00

  Barber Colman RKS-1001-0-1

  Barber Colman 2204E/NS/VH

  Barber Colman 2204E/CC/VH/RH/XX/DB

  Barber Colman 80JB-30001-001-V-00

  Barber Colman 224C031

  Barber Colman RKS-5001-0-1

  Barber Colman 7HI800013000

  Barber Colman CP 8173-064

  Barber Colman MAQ1-10301-000 -0

  Barber Colman RKS-1001-0-1

  Barber Colman DYN2-80104-10

  Barber Colman MQBC-01900-000 -0-00

  Barber Colman 585A-00016-000 -0-00

  Barber Colman MAE2-00300-000

  Barber Colman GCMA-112-2-0-3

  Barber Colman MAQ8-01905-001 -0

  Barber Colman MAQ8-01905-001 -0-00

  Barber Colman 125M-10016-031 -1-00

  Barber Colman 7SI910030000

  Barber Colman 16000-002-0-24

  Barber Colman 7SI910030000

  Barber Colman A-13927-100

  Barber Colman 07SM-49103-000 -0-0

  Barber Colman MAQ1-10300-000 -0

  Barber Colman MAE1-00300-000 -5

  Barber Colman 585C-00056-000 -0-05

  Barber Colman SP-406-0-0-5

  Barber Colman 10Q8-0KF00-00F -0-00

  Barber Colman 7HI800013000

  Barber Colman MAQ3-00310

  Barber Colman CVV-81108-0-5

  Barber Colman 72A-2787-2-6

  Barber Colman DYN2 80100

  Barber Colman MAE2-00400-000

  Barber Colman 585B-00017-000 -3-00

  Barber Colman DYNC 14000-000-0-24

  Barber Colman CQ2K-2CD000P10 -00

  Barber Colman TS-5205

  Barber Colman CC51-12480-015 -0-00

  Barber Colman RKSR 4000

  Barber Colman 585A-00016-000 -0-00

  Barber Colman MAQ8-01905-001 -0-00

  Barber Colman MAE1-132-00-10 0-1

  Barber Colman CB41-01480-015 -1-00

  Barber Colman MAQ3-04011 100-3-00

  Barber Colman MAP3-01800-000 -0

  Barber Colman A-60051-1

  Barber Colman 121M-10033-131 -1-00

  Barber Colman 5644-02050-320 -5-00

  Barber Colman A-60133-005

  Barber Colman MAQ8-01900

  Barber Colman S20016-71

  Barber Colman CP-5404-208-1- 1

  Barber Colman 10ET-0JF00-000 -1-00

  Barber Colman 443 002.03

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774