Công Tắc FEMA Đại lý phân phối Tại Việt Nam

Công Tắc FEMA Đại lý phân phối Tại Việt Nam

Công tắc FEMA DCM16-301, DCM16-305, DCM4016-206, DCM10-363, DCM40-351, DCM10-213, DCM25-303, DCM625-205, DCM25-301, DCM3-306, DNM025-313, DCM1-363, DCMV16-213, DCM1000-563, DCM625-206, Đại lý FEMA tại Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Công tắc FEMA

  Công tắc FEMA Đại lý phân phối tại việt nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Công tắc FEMA tại Việt Nam 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Công tắc FEMA DCM16-301

  Công tắc FEMA DCM16-305

  Công tắc FEMA DCM4016-206

  Công tắc FEMA DCM10-363

  Công tắc FEMA DCM40-351

  Công tắc FEMA DCM10-213

  Công tắc FEMA DCM25-303

  Công tắc FEMA DCM625-205

  Công tắc FEMA DCM25-301

  Công tắc FEMA DCM506

  Công tắc FEMA DCM3-306

  Công tắc FEMA DNM025-313

  Công tắc FEMA DCM1-363

  Công tắc FEMA DCMV16-213

  Công tắc FEMA DCM625

  Công tắc FEMA DCM1000-563

  Công tắc FEMA DCM63-301

  Công tắc FEMA DCM625-206

  Công tắc FEMA DCM025-563

  Công tắc FEMA DCM025-206

  Công tắc FEMA DCM025-205

  Công tắc FEMA DCM4016

  Công tắc FEMA DCM3-303

  Công tắc FEMA DCMV10

  Công tắc FEMA DCMV16

  Công tắc FEMA DCM3-301

  Công tắc FEMA DCM63-353

  Công tắc FEMA DCM10-563

  Công tắc FEMA DCM3-305

  Công tắc FEMA DCM1-213

  Công tắc FEMA DCM06-301

  Công tắc FEMA DCM025-313

  Công tắc FEMA DCM10

  Công tắc FEMA DCM6-213

  Công tắc FEMA DCM16

  Công tắc FEMA DCM25-213

  Công tắc FEMA DCMV025

  Công tắc FEMA DCM3-351

  Công tắc FEMA DCM06-513

  Công tắc FEMA DCM3-353

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774