Công tắc áp suất FEMA DCM16-213 - DCM16-303-S Tại Việt Nam

Công tắc áp suất FEMA DCM16-213 - DCM16-303-S Tại Việt Nam

Công tắc áp suất FEMA DCM16-307-S, DCM16-313, DCM16-351, DCM16-353, DCM16-513, DCM16-513-S, DCM16-303-S, DCM1-303, DCM06-213, DCM1000-351, DCM4025-313, DCM6-351, DCM6-355, DCM3-205, Đại lý FEMA tại việt nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Công tắc áp suất FEMA

  Công tắc áp suất FEMA Đại lý phân phối Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Công tắc FEMA tại ViêtNam

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Công tắc FEMA DCM16-213

  Công tắc FEMA DCM16-303-S

  Công tắc FEMA DCM16-307-S

  Công tắc FEMA DCM16-313

  Công tắc FEMA DCM16-351

  Công tắc FEMA DCM16-353

  Công tắc FEMA DCM16-513

  Công tắc FEMA DCM16-513-S

  Công tắc FEMA DCM16-S

  Công tắc FEMA DCM16-303-S

  Công tắc FEMA DCM1-303

  Công tắc FEMA DCM1-301

  Công tắc FEMA DCM06-213

  Công tắc FEMA DCM1000-351

  Công tắc FEMA DCM4025-313

  Công tắc FEMA DCM6-351

  Công tắc FEMA DCM6-355

  Công tắc FEMA DCM3-205

  Công tắc FEMA DCM16-351

  Công tắc FEMA DCM16-353

  Công tắc FEMA DCM506-301

  Công tắc FEMA DCM1000-301

  Công tắc FEMA DCM6-353

  Công tắc FEMA DNM025-213

  Công tắc FEMA DCM3-206

  Công tắc FEMA DCM1-353

  Công tắc FEMA DCM6-305

  Công tắc FEMA DCM63-213

  Công tắc FEMA DCM40-205

  Công tắc FEMA DCM6-301

  Công tắc FEMA DCM6-303

  Công tắc FEMA DCM16-363

  Công tắc FEMA DCM6-306

  Công tắc FEMA DCM1-351

  Công tắc FEMA DNM025-301

  Công tắc FEMA DCM1-205

  Công tắc FEMA DCM6-513

  Công tắc FEMA DCMV6-213

  Công tắc FEMA DCM625-353

  Công tắc FEMA DCM025-353

  Công tắc FEMA DCM63-313

  Công tắc FEMA DCM16-213

  Công tắc FEMA DNM025-513

  Công tắc FEMA DCM40-513

  Công tắc FEMA DCM625-351

  Công tắc FEMA DCM025-351

  Công tắc FEMA DCM10-313

  Công tắc FEMA DCM1-206

  Công tắc FEMA DCM4025

  Công tắc FEMA DCM16-513

  Công tắc FEMA DCMV625

  Công tắc FEMA DCM4025-213

  Công tắc FEMA DCM40-301

  Công tắc FEMA DCM025-363

  Công tắc FEMA DCM4016-513

  Công tắc FEMA DCM6-205

  Công tắc FEMA DNM025-351

  Công tắc FEMA DCM10-206

  Công tắc FEMA DCM40-305

  Công tắc FEMA DCM10-205

  Công tắc FEMA DNM025-205

  Công tắc FEMA DCM6-206

  Công tắc FEMA DCM40-306

  Công tắc FEMA DCMV63

  Công tắc FEMA DCM16-303

  Công tắc FEMA DCM4016-351

  Công tắc FEMA DCM1000-363 

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774