Cảm biến TURCK - Cảm biến TURCK Việt Nam

Cảm biến TURCK - Cảm biến TURCK Việt Nam

Cảm biến Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến tính từ Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến Turck

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Turck Hàng đầu Việt Nam : Cảm biến Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến tính từ Turck, Cảm biến nhiệt độ Turck, Nhà cung cấp Cảm biến Turck

  Turck là đối tác cao cấp toàn cầu, hướng đến khách hàng của bạn cho các giải pháp tự động hóa cụ thể, đáng tin cậy trong ngành. Với các công nghệ hàng đầu, kiến thức rộng và sự gần gũi trực tiếp với khách hàng, chúng tôi tối ưu hóa thành công lâu dài của bạn. Cung cấp hơn 15.000 sản phẩm công nghệ cảm biến, giao diện, kết nối và bus trường

  Model :Cảm biến Turck

  Turck BI15-CP40-Y0X/S100

  Turck BI15-CP40-Y0X/S97

  Turck BI15-CP40-Y1X

  Turck BI1-EG05-Y1

  Turck BI1-EH04-Y1

  Turck BI1-G08-Y1?

  Turck BI1-HS540-Y1

  Turck BI20-G47-Y1

  Turck BI20-G47-Y2X 15M

  Turck BI20-G47-Y2X 5M

  Turck BI2-G12SK-Y1/35L?

  Turck BI2-G12SK-Y1X

  Turck BI2-G12-Y1

  Turck BI2-G12-Y1X

  Turck BI2-G12-Y1X 6M?

  Turck BI2-G12-Y2X

  Turck BI2-G12-Y2X 5M

  Turck BI2-G12-Y2X 6M

  Turck BI2-H12-Y1

  Turck BI2-K11-Y1

  Turck BI2-M12-Y1X-H1141

  Turck BI2-P12SK-Y1X

  Turck BI2-P12-Y0/S100

  Turck BI2-P12-Y0X/S97

  Turck BI2-P12-Y1

  Turck BI2-P12-Y1X

  Turck BI2-Q10S-Y1X 0,12M?

  Turck BI2-Q10S-Y1X 7M?

  Turck BI2-Q10S-Y1X?

  Turck BI50-Q80-Y1X?

  Turck BI5-G18SK-Y1X

  Turck BI5-G18-Y1

  Turck BI5-G18-Y1X

  Turck BI5-G18-Y2X

  Turck BI5-G18-Y2X 10M

  Turck BI5-G18-Y2X 5M

  Turck BI5-G18-Y2X/50mm 10M

  Turck BI5-M18-Y1X-H1141

  Turck BI5-P18SK-Y1X

  Turck BI5-P18-Y0/S100

  Turck BI5-P18-Y0X/S97

  Turck BI5-P18-Y1

  Turck BI5-P18-Y1X

  Turck BI5-Q08-Y1X?

  Turck BID2-G180-Y1/S212

  Turck MP -10D-Y0/S185

  Turck MP -10D-Y1

  Turck MP -15D-Y1

  Turck NI10-G18SK-Y1X

  Turck NI10-G18-Y1

  Turck NI10-G18-Y1X

  Turck NI10-G18-Y2X

  Turck NI5-G12-Y2X 5M

  Turck NI5-H12-Y1

  Turck NI5-K11-Y1

  Turck NI5-M12-Y1X-H1141

  Turck NI5-P12SK-Y1X

  Turck NI5-P12-Y0/S100

  Turck NI5-P12-Y1

  Turck NI8-P18-Y0/S139

  Turck NI5-P12-Y1X

  Turck NI5-P12-Y1X/S97

  Turck NI60-Q80-Y1X?

  Turck SI15-K30-Y1

  Turck SI3,5-K10-Y0X

  Turck SI3,5-K10-Y1

  Turck SI3,5-K10-Y1X?

  Turck SI5-K09-Y1

  Turck B 8141-0

  Turck B 8241-0

  Turck BI2-EG08-AN6X

  Turck BI2-EG08-AP6X

  Turck BI2-EG08-AP6X-V1131

  Turck BI2-M12-VN6X

  Turck BI2-M12-VP6X

  Turck BI5-G18SK-AZ3X

  Turck BI5-M18-VN4X

  Turck BI5-M18-VP4X

  Turck BI10-G30SK-AZ3X

  Turck BI10U-G30-AP4X-H1141

  Turck BI15-CP40-AD4X

  Turck BI15-CP40-FZ3X2

  Turck BI15-CP40-VN4X2

  Turck BI15-CP40-VP4X2

  Turck NI3-EG08-AN6X

  Turck NI3-EG08-AP6X

  Turck NI4-M12-VN6X

  Turck NI4-M12-VP6X

  Turck NI8-M18-VN4X

  Turck NI8-M18-VP4X

  Turck NI10-G18SK-AZ3X

  Turck NI15-G30SK-AZ3X

  Turck NI20-CP40-AD4X

  Turck NI20-CP40-FZ3X2

  Turck NI20-CP40-VN4X2

  Turck NI20-CP40-VP4X2

  Turck NI25U-CK40-AP6X2-H1141

  Turck NI35-CP40-FZ3X2

  Turck NI35-CP40-VN4X2

  Turck NI35-CP40-VP4X2

  Turck NI50-CP80-FZ3X2

  Turck NI50-CP80-VN4X2

  Turck NI50-CP80-VP4X2

  Turck BI20U-CP40-AN6X2

  Turck BI20U-CP40-AP6X2

  Turck BI20U-CP40-VN4X2

  Turck BI20U-CP40-VP4X2

  Turck NI50U-CP40-AN6X2

  Turck NI50U-CP40-AP6X2

  Turck NI50U-CP40-VN4X2

  Turck NI50U-CP40-VP4X2

  Turck BI20U-CK40-AN6X2-H1141

  Turck BI20U-CK40-AP6X2-H1141

  Turck BI20U-CK40-VN4X2-H1141

  Turck BI20U-CK40-VP4X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-AP6X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-VN4X2-H1141

  Turck NI50U-CK40-VP4X2-H1141

  Turck BI10-M30-LIU

  Turck NI15-M30-LIU

  Turck NI25-CK40-LIU-H1141

  Turck NI5-M12-LIU

  Turck NI8-M18-LIU

  Turck BI10-H28-LIU

  Turck BI10-M30-LIU

  Turck BI10-Q14-LIU

  Turck BI10-Q14-LIU3

  Turck BI15-CK40-LIU-H1141


   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774