Cảm biến tiên tiến FUTEK - Đại lý FUTEK tại việt nam

Cảm biến tiên tiến FUTEK - Đại lý FUTEK tại việt nam

Cảm biến tiên tiến FUTEK, Cảm biến nâng cao Futek, Cảm biến áp suất FUTEK, Cảm biến mô-men xoắn FUTEK, Cảm biến đa trục FUTEK, Nhà phân phối cảm biến FUTEK, Đại lý phân phối cảm biến FUTEK

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến tiên tiến FUTEK

  Cảm biến tiên tiến FUTEK

  Công nghệ cảm biến tiên tiến FUTEK, Inc là Nhà sản xuất Mỹ của các tế bào tải, cảm biến mô-men xoắn, cảm biến áp suất, cảm biến đa trục và các công cụ và phần mềm liên quan. Nằm ở Nam California, FUTEK đã xây dựng được danh tiếng như một nhà cung cấp chất lượng các công cụ kiểm tra và đo lường. Là nguồn giải pháp cảm biến, FUTEK cung cấp các sản phẩm đo lường và đo lường cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là y khoa, robot và không gian vũ trụ. Cảm biến nâng cao Futek

  Đại lý Cảm biến FUTEK tại việt nam 

  cảm biến tiên tiến FUTEK LCB500 LCF300 
  LCM100 LSB210 LCF400 
  LLB130 LRM200 LCF450
  LCM200 LSB302 LCF451
  LLB250 LSB350 LCF455
  LPM200 LSB352 LCF456
  LAU200 LSB400 LCF500 
  LAU220 LSM250 LCF501
  FFP350 LSM300 LCF505
  LCA300 MAU300 LCF506
  LCA305 MBA400  LCB200
  LCA310 cảm biến áp suất FUTEK  LCB400
  LTH300 MTA400 LCB450
  LTH350 MTA500 LCB500 
  LTH400  MTA505  LSB200
  LTH500 MTA600 LSB210
  LCM300 LTH300 LRM200
  LCM325 LTH350 LSB302
  LCM350 LTH400 LSB350
  LCM375 LTH500 LSB352
  LCM525 LBB200 LSB400
  LCM550 LCA300 LSM250
  LLB210 LCA305 LSM300
  LLB300 LCA310 TRD605
  LLB350 LCM200 TRD305
  LLB390 LCM300 TDD400
  LLB400 LCM325 TDF400
  LLB450  LCM350 TDF600
  LLB500 LCM375 cảm biến đa trục FUTEK
  LLB550 LCM525  TDF675
  LRF350 LCM550 TFF325
  LRF400 LCM100 TFF350
  LMD300 LLB130 TFF400
  LCF300 LLB210 TFF425
  LCF400 LLB250 TFF500
  LCF450 LLB300 TFF600
  LCF451 LLB350 TDD400
  LCF455 LLB390 TDF400
  LCF456 LLB400 TDF600
  LCF500 LLB450 TDF650
  LCF501 LLB500 TDF675
  LCF505 LLB550 TRD605
  LCF506 LRF350 TRD305
  LCB200 LRF400 TRH300
  LCB400 LMD300 TRH605
  LCB450 LCM100 TRS300
  PFP350 MAU300 TRS600
  MTA600 MTA505  TRS605
  MTA500 MTA400 TRS705
  MBA500 PMP300 TSS400
  MBA400 PMP410 MBA400 
  PFT510 TSS400 MBA500
  TRS705 TRS600 MTA400
  TRS300 TRH605 MTA500
  TRH300 MAU300  MTA505
  TRD305 TRD605 MTA600
       

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774