Cảm biến tiệm cận IFM Tại Việt Nam

Cảm biến tiệm cận IFM Tại Việt Nam

Cảm biến tiệm cận IFM, Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến quang IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến áp suất IFM , Đại lý cảm biến IFM, Nhà phân phối Cảm biến IFM, Đại lý phân phối Cảm biến IFM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến Tiệm cận IFM 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Cảm biến IFM tại việt nam 

  Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của IFM như : Cảm biến tiện cận IFM, Cảm biến quang IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến tính từ IFM, Cảm biến áp suất IFM, Encoder IFM, Đại lý IFM tại việt nam, Nhà cung cấp cảm biến IFM, Nhà phân phối cảm biến IFM, Đại lý phân phối cảm biến IFM

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Cảm biến nhiệt độ IFM 

  KT5351, kt5009, kt5005

  O5x51A, 05H51A, OGx3xx, O5x50x, O4x501, OIHx8x, OGx08x, OGx38x, OGx10x,

  O6x2xx, 07x2xx, O6 WetLine, O6x21x, UGT5, UGT2xx, MK502A, MFH20x, MK53xx,

  MK502A, MK503A, MR01xx, MR01xx, MK5215, MK5214, MxH20x,MFx2xx, MGx2xx,

  MFH20x, M9H200,

  IP69K / IP68, IP65 / IP69K, IxC2xx, N7S2xA, N0x3xA, I7R2xx, I8500, IxR200, IxR20x,

  IxC2, IxR2, IxT2, IP67 / IP68, IxT2, IP65 / IP69K, Ix5xxA, IF6, IG6, II5, I95045

   Hình trụ M18 / hình trụ M30 / IP67KI, KG, KG5067, KG5069

  KT5, KT50, KI, KN5121, KG50, IP65 / IP67KQ600x, UGT2xx, UGT5, O6x21x,

  O6 WetLine, 07x2xx, O6x2xx, OIHx8x, OIPx8x, OGx08x, OGx38x, OGx10x,

  O4x501, O5x50x, OGx3xx, O5x51A, OGx30x, OGx50x, O8H2xx, O6x30x, OPx20x,

  OID250, OID251,05D150, 05D151, OID204, OID254,05D100, 05D101,

  OID200, OID201, OID202, O1D1xx, OJ51xx, OGx70x, O5x700, O1D155,

  OBF50x, O5C500, O1D300, O5K500, NN504A, NN505A, IN5409, ZZ0214, E125xx,

  IN0131, RxP5x0, Rx3x00, RM800x, RM9000, RN700x, RM700x, ROP520, RUP500, RVP510, MX50xx, DI010x, JN2x0x, EVx0xx, DN0210, DN0220, DR2503, DR2505, DW2503, O2V1xx, E2D400, O2D22x, O3M1x1, O3D222, O3D223, O3D200, O3M1x0, O3D3, O3M1x0, O3D3, O3D303, O3D201, O3D3xx, O3M250, O3M251, O2D9xx, GG851S, GI711S, GI712S, GF711S, GG71xS, OY8xxS, OY0xxS, OY1xxS, OY9xxS, OY4xxS, DU110S, DD110S, DD111S, G1502S,

  G1503S, AC505S, AC506S, AC90xS, AC041S, AC032S, AC030S,AC030S, AC032S,

  AC007S, GM701S, GM705S, AC5003, AC4x2s, AC507S, AC508S, PI2xxx, PT540x, PI2xxx, PQ0809, PQ0834, PG28xx, PK552x, PT355x, PT955x, PN7809, PN7834, PP2001, PP755x, PP052x, PSxxxx, Px5xxx, PT05xx, SD0523, SI0521, SM9xxx, SM2xxx, SBT633, SBM613, SI6x00, SBUx2x, SQ0500, SR5900, SAxx00, SBY321, LR2750, LR9020, LDH100, LRx000, LI214x, LI514x, LMT0xA, LR2050, LR9020, TA2xx5, TA24x7, TA2xx2, TD2xx7, TW20x, TSxxx9, TW70xx, TADxx1, TP323x, TP9237, TM4xx1, TTxx81, TM4xx1, TP323x, TTxx81, TS2xxx, TA3130, TN2531, TN7531, TR7432, TK6x30, TK7x30, TTxx81, Txxxxx, TNxxxx, TRx439, TKxxx0, TV7x0x, DP2200, DX203x, AC1xxx, AC1xxx, AC125x, AC12xx, AC2482, AC2488, AC26xx, AC2402, AC2403, AC24xx, AC5225, AC5xxA, AC52xx, AC2267, AC2266, AC2916, E70xxx, AC52xx, AL240x, AY10x0, AL1100, AC3225, AP30xx, E30391, E3039x , QA0001, TP323x, A11xx / AL22xx, DTE10x, DTE100, DTA200, DTAx0x, DTE10x, DTM4xx, ANTxxx, DTE800, O2I10x, VSA101, VSP01A, VSP02A, VNB001, VSE100, VTV122, VKV022, VKV021, VB1001, VE1001, VE1101, VE113A , VNB211, LDP100, CR2530, CR0421, CR0431, CP9006, CP9008, EC04xx CR2532 , CR0133, CR7032, CR7132, CR0033, CR0032, CR0452, CR1200, CR201, CR1082, CR108x, O3M150, E2M250, CR31xx, CR3020, CR3130, EVS00x, DIN / EN61076 / M12, EVC7xx, EVF00x, EVC64x, EBC04x, EBC05x, EBC06x , EBC0xx, EBC11x, EBT0xx, EBCxxx, EBF0xx, DN40xx, DFxxxx, E840xx

   

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774