Cảm biến Thermokon - Sensor Thermokon Việt Nam

Cảm biến Thermokon - Sensor Thermokon Việt Nam

Cảm biến Thermokon, Cảm biến nhiệt độ Thermokon, Cảm biến tính từ Thermokon, Cảm biến tiệm cận Thermokon, Đại lý Cảm biến Thermokon, Đại lý phân phối Cảm biến Thermokon, Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon, Nhà phân phối Cảm biến Thermokon

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý Cảm biến Thermokon

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon Hàng đầu Tại Việt Nam : Cảm biến Thermokon, Cảm biến nhiệt độ Thermokon, Cảm biến tính từ Thermokon, Cảm biến tiệm cận Thermokon, Đại lý Cảm biến Thermokon, Đại lý phân phối Cảm biến Thermokon, Nhà cung cấp Cảm biến Thermokon, Nhà phân phối Cảm biến Thermokon

  Trong hơn 30 năm, THERMOKON được công nhận trên toàn thế giới về việc tận dụng các tiêu chuẩn trong các tòa nhà thông minh với kỹ thuật, sự đổi mới và chất lượng được sản xuất tại Đức. Nhờ sự phát triển và sản xuất các hệ thống cảm biến và cảm biến tinh vi, chúng tôi đang tạo ra một lợi ích bổ sung cho khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi tập trung vào hiệu quả, tính bền vững và cởi mở với các lĩnh vực công nghệ mới cũng như hợp tác chặt chẽ và đối thoại kỹ lưỡng với khách hàng của chúng tôi.

  Model : Cảm biến Thermokon

  Thermokon LC-FA 54 V

  Thermokon LC-FTA 54 VV

  Thermokon LC-FTA 54 VS

  Thermokon FA 54 V

  Thermokon FTA 54 VV

  Thermokon FTA 54 VS

  Thermokon LC-FA 54 A

  Thermokon LC-FTA 54 AA

  Thermokon LC-FTA 54 AS

  Thermokon FA 54 A

  Thermokon FTA 54 AA

  Thermokon FTA 54 AS

  Thermokon LC-FTA 54

  Thermokon FK140A

  Thermokon FK270A

  Thermokon FK400A

  Thermokon FK140V

  Thermokon FK270V

  Thermokon FK400V

  Thermokon FTK130 LON

  Thermokon FTK260 LON

  Thermokon FTK390 LON

  Thermokon FTK140AA

  Thermokon FTK270AA

  Thermokon FTK400AA

  Thermokon FTK140VV

  Thermokon FTK270VV

  Thermokon FTK400VV

  Thermokon FTK140 RS485

  Thermokon FTK270 RS485

  Thermokon FTK400 RS485

  Thermokon FTK140AS PT100

  Thermokon FTK270AS PT100

  Thermokon FTK400AS PT100

  Thermokon FTK140VS PT100

  Thermokon FTK270VS PT100

  Thermokon FTK400VS PT100

  Thermokon FTK140AS PT100 1/3 DIN

  Thermokon FTK270AS PT100 1/3 DIN

  Thermokon FTK400AS PT100 1/3 DIN

  Thermokon FTK140VS PT100 1/3 DIN

  Thermokon FTK270VS PT100 1/3 DIN

  Thermokon FTK400VS PT100 1/3 DIN

  Thermokon FTK140AS PT1000

  Thermokon FTK270AS PT1000

  Thermokon FTK400AS PT1000

  Thermokon FTK140VS PT1000

  Thermokon FTK270VS PT1000

  Thermokon FTK400VS PT1000

  Thermokon FTK140AS FeT

  Thermokon FTK270AS FeT

  Thermokon FTK400AS FeT

  Thermokon FTK140VS FeT

  Thermokon FTK270VS FeT

  Thermokon FTK400VS FeT

  Thermokon FTK140AS NTC5k

  Thermokon FTK270AS NTC5k

  Thermokon FTK400AS NTC5k

  Thermokon FTK140VS NTC5k

  Thermokon FTK270VS NTC5k

  Thermokon FTK400VS NTC5k

  Thermokon FTK140AS NTC1,8k

  Thermokon FTK270AS NTC1,8k

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774