Cảm biến Quang IFM - Đại lý phân phối cảm biến IFM

Cảm biến Quang IFM - Đại lý phân phối cảm biến IFM

Cảm biến áp xuất IFM, Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến quang IFM, Cảm biến điện từ IFM, Cảm biến tính từ IFM, Đại lý Cảm biến IFM, Nhà phân phối Cảm biến IFM, Đại lý phân phối Cảm biến IFM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến lưu lượng IFM - Đại lý cảm biến IFM tại việt nam 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Cảm biến IFM tại việt nam

  Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của IFm như : Cảm biến quang IFM, Cảm biến tiệm cận IFM, Cảm biến tính từ IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến áp suất IFM, Encoder IFM, cáp IFM, Đại lý cảm biến IFM, Nhà cung cấp cảm biến IFM, Nhà phân phối cảm biến IFM, Đại lý phân phối cảm biến IFM

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Cảm biến lưu lượng IFM - Đại lý cảm biến IFM

   SL5101 , OGP201, IFC205 , IFB3007 ,OA0201, K10202 , IFS241, IFK3007, OGH700 ,KI0203 ,OGH700,IE5319,OGS 500

  KN5105 ,OGH302,IG0345,PN4226 ,IG6052

  Cảm biến IFM

  ,KQ6003,O2I101,PN520,AC2225,PN7224,AC1337,0I8502,AC1218,PB4210,SI2100,ICE2040,0I0003,5220,DI0100,E20388,E20390,FE18AAR4,IDE2060,ID0036,OT5205

  Cảm biến IFM

  cam

  IFS207,OG5117,OU5001,PN7226,PN2224,PN2009,DL2503,PN2009,OGH302,OC5225,E35130,IY5048,05D101,IGT247,IT5034,SM6004,PP7022,KI5082,N0531A,RU6024,KN0006,IF5769,KIE2015,IM0011,O4H500,O1D100,O5D100,O5P200,O1D100,ID5055,KG5066,IM5132,O5P500,O1D100,O1DLF3KG,KG5040,VKV021,TK6130,IM5115,KI0054,IN5129,KI5087,PN3006,PI2789,KI0202

  Cảm biến IFM

  DI5001,KI0206,LMT110,IM5132,O1D100,KQ6001,IF5647,KI0206,QA0001,ID0013,PT5402,KI5065,IFS208,KI5057,IB0016,OGH700,OGP280,ID0013,IE5338,TR2432,IM0011,SM8100,IG0362,IGK2010,IGC204,KB0025,KI5083,KI6000,KI5084,KI5086,KI5082,KI5302,PI2794,TN7531,IF5712,IFK3004,OGP280,IB-3020,IGS206,O1D300,SF5200,NI5002,ST0572,MK5101,IFS201,IB5124,LR3000,IYB30,PN7209,OJ5030,ST0572,D-45127,PN5204,O3D302

  Cảm biến IFM

  SI5000,01d100,OJ5158,SI1000,IGKC012,PX3234,SL5101,IN5327,Ie5329, Ie5327, Ie5330, Ie5331, Ie5332,,IG5404,IB5068,IGA2005,OG5046,PA3029,SI1006,IB5124,SI5000,PF2652,E18401,SL5101,O2D227,OG5119,01d100,E70032,01D100,KI5024,PN5203,IS-3002,OF5027,Pt3550,PT3541,KQ6005,O2D229,E10305,IAE2010,MK5106

  Cảm biến IFM

  MKT3000,IG5697,E10302,IB0004,OG5053,OG0035,II5742,VSA001,PQ7834,IM5020,EVC151,O2V101,O4P50IW-3008,MK5101,PN2221

  Cảm biến IFM

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774