Cảm biến Quang Điện SICK - Cảm biến SICK tại việt nam

Cảm biến Quang Điện SICK - Cảm biến SICK tại việt nam

Cảm biến quang điện SICK, Cảm biến áp suất SICK, Cảm biến nhiệt độ SICK, Cảm biến điện từ SICK, Cảm biến cảm ứng SICK, Cảm biến lưu lượng SICK

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến quang điện SICK 

  Bộ cảm biến quang điện rộng lớn của SICK cung cấp quang học chính xác và công nghệ tiên tiến, tạo ra các giải pháp hàng đầu với trí tuệ cảm biến. Bằng cách sử dụng công nghệ SIRIC® và LED mới nhất, những cảm biến này mang lại mức độ hoạt động cao nhất bất kể các yếu tố nhiễu. Thông tin cảm biến bổ sung có thể được sử dụng để đơn giản hóa quy trình sản xuất hiện đại.

  Bộ cảm biến quang điện rộng rãi này được sử dụng trong nhiều ứng dụng tự động hóa trên toàn thế giới.

  Cảm biến quang điện SICK , Cảm biến áp xuất SICK , Cảm biến nhiệt độ SICK , Cảm biến điện từ SICK , Cảm biến cảm ứng SICK, Cảm biến lưu lượng SICK

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Cảm biến SICK

  Cảm biến SICK wll12-b5181

  Cảm biến SICK DT50-P2113                  

  Cảm biến SICK LUT8U-11701

  Cảm biến SICK LUT8U-11201

  Cảm biến SICK LUT3-620

  Cảm biến SICK DT50-N2113

  Cảm biến SICK KTM-WP11181P

  Cảm biến SICK L40E-11MA1A

  Cảm biến SICK L40E-33MA2A

  Cảm biến SICK L40S-11MA1A

  Cảm biến SICK WL34-B440

  Cảm biến SICK WL34-R240

  Cảm biến SICK WLL160-F420

  Cảm biến SICK WS/WE34-V240

  Cảm biến SICK WT18-3N130

  Cảm biến SICK WT24-2V220

  Cảm biến SICK WT24-2V540

  Cảm biến SICK WS/WE100L-F2131

  Cảm biến SICK WT170-P410

  Cảm biến SICK WT34-B440

  Cảm biến SICK WT34-R210

  Cảm biến SICK WT34-V540

  Cảm biến SICK KT5G-2N1151

  Cảm biến SICK DT50-P1113

  Cảm biến SICK UM30-214111

  Cảm biến SICK KT5G-2N1111

  Cảm biến SICK L40E-21KA1A

  Cảm biến SICK WL34-V240

  Cảm biến SICK WT12L-2B550A01

  Cảm biến SICK WT24-2R240

  Cảm biến SICK WT24-2R518

  Cảm biến SICK WT24-2R548

  Cảm biến SICK VS/VE18-4P3440

  Cảm biến SICK WL27-3P3402S13

  Cảm biến SICK WT18-3P110

  Cảm biến SICK WT24-2B440

  Cảm biến SICK WT34-B450

  Cảm biến SICK WT34-R240

  Cảm biến SICK WT34-V220

  Cảm biến SICK WTB4-3P3162

  Cảm biến SICK KT5W-2P1116

  Cảm biến SICK L40S-33MA2A

  Cảm biến SICK WL12L-2B530

  Cảm biến SICK WL34-V540

  Cảm biến SICK WT24-2B240

  Cảm biến SICK WT24-2B410

  Cảm biến SICK WT34-B420

  Cảm biến SICK WT34-R250

  Cảm biến SICK WT34-V510

  Cảm biến SICK WT24-2R240

  Cảm biến SICK WT24-2R518

  Cảm biến SICK WT24-2R548

  Cảm biến SICK WT18-3P610

  Cảm biến SICK WT18-3P430

  Cảm biến SICK WT24-2B240

  Cảm biến SICK WT24-2B410

  Cảm biến SICK WT18-3N130

  Cảm biến SICK WT34-V220

  Cảm biến SICK KT5W-2B1116

  Cảm biến SICK WT24-2R220

  Cảm biến SICK WT260-R270

  Cảm biến SICK UM30-212112

  Cảm biến SICK KT5W-2N1116

  Cảm biến SICK WS/WE100L-F2131

  Cảm biến SICK WT260-S270

  Cảm biến SICK WL260-S270

  Cảm biến SICK WT34-R250

  Cảm biến SICK WT34-B420

  Cảm biến SICK WL160-F430

  Cảm biến SICK WT34-B450

  Cảm biến SICK WTB4-3P3162

  Cảm biến SICK VS/VE18-4P3440

  Cảm biến SICK L40E-21KA1A

  Cảm biến SICK AD-ATM60-KA3PR

  Cảm biến SICK WL34-B440

  Cảm biến SICK WL34-R240

  Cảm biến SICK WL34-V240

  Cảm biến SICK WL34-V540

  Cảm biến SICK KTM-WP11182P

  Cảm biến SICK WT170-P410

  Cảm biến SICK WT34-V510

  Cảm biến SICK L40S-11MA1A

  Cảm biến SICK WT34-V540

  Cảm biến SICK WT34-B440

  Cảm biến SICK WT34-R210

  Cảm biến SICK WT34-R240

  Cảm biến SICK WT34-B410

  Cảm biến SICK UM30-213113

  Cảm biến SICK KTM-WP11181P

  Cảm biến SICK WLL260-R240

  Cảm biến SICK WL150-P430

  Cảm biến SICK WL170-P420

  Cảm biến SICK WL34-R230

  Cảm biến SICK WL34-B430S01

  Cảm biến SICK WTB4S-3P2161

  Cảm biến SICK WT150-P460

  Cảm biến SICK WT34-V240

  Cảm biến SICK WL140-2P430

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774