Cảm biến nhiệt độ NEGELE - Đại lý NEGELE tại việt nam

Cảm biến nhiệt độ NEGELE - Đại lý NEGELE tại việt nam

Đại lý Cảm biến NEGELE, Cảm biến mức NEGELE, Cảm biến nhiệt độ NEGELE, Cảm biến lưu lượng NEGELE, Nhà phân phối Cảm biến NEGELE, Đại lý phân phối Cảm biến NEGELE

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến áp xuất NEGELE

  Cảm biến nhiệt độ NEGELE

  Thường được coi là một mặt hàng trong ngành công nghiệp, Bộ truyền nhiệt RTD của Anderson-Negele phân biệt với các thiết kế cụ thể của ứng dụng. Các mô hình thực phẩm và nước giải khát tạo ra tất cả các thiết kế bao bì bằng thép không gỉ để đảm bảo tuổi thọ cao trong môi trường khắc nghiệt. Các mô hình khoa học đời sống đáp ứng yêu cầu ngành công nghiệp để hoàn thiện bề mặt cũng như chứng nhận thiết bị và tài liệu. Anderson-Negele cung cấp phạm vi rộng nhất các kích cỡ thăm dò và phụ tùng trong thị trường vệ sinh.

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Cảm biến mức NEGELE - Đại lý Cảm biến NEGELE

  Cảm biến NEGELE TFP-42

  Cảm biến NEGELE TFP-52

  Cảm biến NEGELE TFP-162

  Cảm biến NEGELE TFP-182

  Cảm biến NEGELE TFP-41

  Cảm biến NEGELE TFP-51

  Cảm biến NEGELE TFP-161

  Cảm biến NEGELE TFP-181

  Cảm biến NEGELE TFP-44

  Cảm biến NEGELE TFP-54

  Cảm biến NEGELE TFP-164

  Cảm biến NEGELE TFP-184

  Cảm biến NEGELE TFP-41.2

  Cảm biến NEGELE TFP-51.2

  Cảm biến NEGELE TFP-61

  Cảm biến NEGELE TFP-181

  Cảm biến NEGELE TFP-42.2

  Cảm biến NEGELE TFP-52.2

  Cảm biến NEGELE TFP-62

  Cảm biến NEGELE TFP-182

  Cảm biến NEGELE NFP-41

  Cảm biến NEGELE TFP-59

  Cảm biến NEGELE TFP-179

  Cảm biến NEGELE TFP-199

  Cảm biến NEGELE TFP-68

  Cảm biến NEGELE TFP-414

  Cảm biến NEGELE TFP-614

  Cảm biến NEGELE TFP-814

  Cảm biến NEGELE TFP-414.2

  Cảm biến NEGELE TFP-614.2

  Cảm biến NEGELE TFP-70

  Cảm biến NEGELE TFP-170

  Cảm biến NEGELE TFP-47

  Cảm biến NEGELE TFP-57

  Cảm biến NEGELE TFP-167

  Cảm biến NEGELE TFP-47.2

  Cảm biến NEGELE TFP-67

  Cảm biến NEGELE TFP-49

  Cảm biến NEGELE TFP-69

  Cảm biến NEGELE TFP-169

  Cảm biến NEGELE TFP-189

  Cảm biến NEGELE TFP-06

  Cảm biến NEGELE TFP-40

  Cảm biến NEGELE TFP-50

  Cảm biến NEGELE TFP-160

  Cảm biến NEGELE TFP-180

  Cảm biến NEGELE TFP-40G

  Cảm biến NEGELE TFP-50G

  Cảm biến NEGELE TFP-40.2

  Cảm biến NEGELE TFP-50.2

  Cảm biến NEGELE TFP-60

  Cảm biến NEGELE TFP-180.2

  Cảm biến NEGELE TFP-xx-MV

  Cảm biến NEGELE FH-DTG

  Cảm biến NEGELE DTG Retort

  Cảm biến NEGELE TFP-RA

  Cảm biến NEGELE TFP-RK

  Cảm biến NEGELE TFP-17

  Cảm biến NEGELE TFP-18

  Cảm biến NEGELE TFP-58P

  Cảm biến NEGELE TFP-168P

  Cảm biến NEGELE TFP-188P

  Cảm biến NEGELE TFP-58P.2

  Cảm biến NEGELE TFP-68P

  Cảm biến NEGELE TFP-641

  Cảm biến NEGELE TFP-661

  Cảm biến NEGELE TFP-681

  Cảm biến NEGELE TFP-641.2

  Cảm biến NEGELE TFP-642

  Cảm biến NEGELE TFP-841

  Cảm biến NEGELE TFP-842

  Cảm biến NEGELE TFP-861

  Cảm biến NEGELE TFP-881

  Cảm biến NEGELE TFP-841.2

  Cảm biến NEGELE TFP-842

  Cảm biến NEGELE TFP-42P

  Cảm biến NEGELE TFP-52P

  Cảm biến NEGELE TFP-162P

  Cảm biến NEGELE TFP-182P

  Cảm biến NEGELE TFP-42P.2

  Cảm biến NEGELE TFP-52P.2

  Cảm biến NEGELE TFP-62P

  Cảm biến NEGELE TFP-182P.2

  Cảm biến NEGELE TFP-90

  Cảm biến NEGELE TFP-96

  Cảm biến NEGELE TFP-98

  Cảm biến NEGELE TFP-90.2

  Cảm biến NEGELE TFP-98.2

  Cảm biến NEGELE TFP-47P

  Cảm biến NEGELE TFP-167P

  Cảm biến NEGELE TFP-47P.2

  Cảm biến NEGELE TFP-67

  Cảm biến NEGELE VTR-2

  Cảm biến NEGELE VMU-2

  Cảm biến NEGELE MPU-4B

  Cảm biến NEGELE MPU-10

  Cảm biến NEGELE MPU-H

  Cảm biến NEGELE MPU-LCD

  Cảm biến NEGELE MPU-P-9701

  Cảm biến NEGELE ZMU-PT

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774