Cảm biến nhiệt độ IFM Tại Việt Nam

Cảm biến nhiệt độ IFM Tại Việt Nam

cảm biến áp xuất IFM, cảm biến nhiệt độ IFM, cảm biến tính từ IFM, cảm biến tiệm cận IFM, cảm biến lưu lượng IFM , Cảm biến quang IFM , Đại lý Cảm biến IFM , Nhà phân phối Cảm biến IFM , Đại lý phân phối Cảm biến IFM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến nhiệt độ IFM 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Cảm biến IFM tại việt nam

  Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của IFm như : Cảm biến quang IFM, Cảm biến tiệm cận IFM, Cảm biến tính từ IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến áp suất IFM, Encoder IFM, cáp IFM, Đại lý cảm biến IFM, Nhà cung cấp cảm biến IFM, Nhà phân phối cảm biến IFM, Đại lý phân phối cảm biến IFM

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Cảm biến quang IFM  

  OT 5003 AC1006   IF5493

  II5709 DN2032 IFK3004

  IN5285 IFB3004 IF5542

  IFG3004 IMC2020 IF5538

  ID5005 DX156 IG5539

  IFG3004 DD0001  II5430

  LK8123 IFS204 IGC206

  PB7021 IM0054  IM5067

  PB7021 KG0001  IM9905,

  E10906 IND3004 PN5003

  E11528 IF5493  PN5004

  OL0005  IFK3004 TR7430

  DC242 OAO108 IAE3010

  DI5001 IE5193 ID0014

  E20793 1F5884  IG0374

  IN5212  E11801  IM5022

  IN-3004 E1328 IME3015

  E20129 MK5124  IG-3008

  PN7001, IFK2004 MODIG0363

  E10200 PX993  SI1004

  E10901 IA5106  IG0363

  EII509 IA5106  IS5031

  EII5910 IFK7060 PI2654

  IIT002 IFK7063 PI2658

  IM209,  OAO108  IGT203

  IG5401, E20136  AC 0501

  IS5035 KBS5060 IGT203

  IT5025 E10701 AC 0502

  OF 50120  IGS207 IGT204

  OF 50120 E10328 AC 0409

  IF5539  IF5884  PN7022

  PI2554 IN5224 IFB3004

  PI2658 IM5055 KG3500

  IC5005  IMC2015 KGE200B

  ICE3040 SF5200 DN2032

  IFL15-30L VS0200 DD2003

  E11509 IF5321  IS-3003BPOG

  II5910 LAE3010 IIA2015

  IIM202  DD0022  II0309

  IE5312 IF5321  IG5554

  IEK3002 KB5060 OE0004

  CR0505  IFA2004 e10907

  CR2033  IFA2004 e10908

  EC2013  IND2004 ig5526

  EC2071  IM5020 E10900

  EC2086 IME3015 E33612

  EC2087 E10700  PL2654

  IFG3004 IG0006  E20051

  PX-025 IG203  IGA3005

  PX9993 IIT205 IG5554

  IB0004 IFA2004 SI2100

  IF5249 IFA2004 IM5019

  IFB3004 KI5023  KI5015

  IG0011 IN5368 IF5188

  II5800 KN5100 AC1147

  II5842 IG0233 E70096

  IIKSN LGB55221 DN2032

  KB0025 IGB3005 IFB3004

  E10017  IM5020 IMC2020

  IE5256  IME3015 KG3500

  E10328 IG5398  KGE2008

  E11801 DX2002 PN7022

  IF5884  IG5554

  IFC2002 IS 5001 SI1010

  MK5124  IG5397  IM5019

  PX9998  SF3400G OS5016

  IEK3004  OF5027  IG5595

  SI1000  ID5005  E20051

  IEK3002  IGC206  PL2057

  IIA4010 IGC207 IF5321

  CP4G2 IF2002 E20051

  IEK3002 IG5318  OU5043

  E20401 GB3008 SI1010

  E21015  IM5022 AC1147

  IEK3004 IME3015 E70096

  E20005 IE5257 SI1000

  E20793 IE5090  SI2000

  E20914 IF5545  DI5001

  OL0004  IGS200  II5300

  PN5024   AC3000  II-3015

  IEK3004  PN5022  OE0004

  IE5318  PN5024  DI0001

  IGB3008  OF5027  IAE3010

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774