Cảm biến Mức Hengesbach - Đại lý Hengesbach tại việt nam

Cảm biến Mức Hengesbach - Đại lý Hengesbach tại việt nam

Cảm biến mức Hengesbach, Cảm biến nhiệt độ Hengesbach, Cảm biên lưu lượng Hengesbach, Cảm biến áp xuất Hengesbach, Đại lý cảm biến Hengesbach, Nhà phân phối cảm biến Hengesbach, Đại lý phân phối cảm biến Hengesbach

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến nhiệt độ Hengesbach

  Cảm biến Mức Hengesbach

   

  Cảm biến mức dẫn được sử dụng chủ yếu để phát hiện ngưỡng dẫn điện trong nước, như nước trái cây, bia, sữa ... với độ dẫn tối thiểu 5 μS.

  Các thiết kế thuận lợi, với nón niêm phong và các ổ cắm hàn tương ứng, có nghĩa là không có nơi mà các dư lượng có thể thu thập. Bộ cảm biến do đó dễ vệ sinh và thích hợp để sử dụng trong ngành thực phẩm và dược phẩm ... CIP-và SIP-phù hợp được đảm bảo.

  Các vật liệu không ăn mòn được sử dụng cho thanh và cách nhiệt có nghĩa là cảm biến cũng thích hợp cho môi trường ăn mòn. Các mẫu kết nối quá trình cho phép thích ứng tối ưu với ứng dụng có thể. Cảm biến có thể được rút ngắn, có hiệu quả tích cực và thiết thực về lưu trữ. Điện cực được tráng với HALAR, có nghĩa là việc phát hiện mức ngưỡng cũng thích hợp cho phương tiện tạo bọt.

  Cảm biến lưu lượng Hengesbach

  Cảm biến Hengesbach PZM101-10 Bar- MT1

  Cảm biến Hengesbach PZM101-0,3 Bar- MT1

  Cảm biến Hengesbach NKS1115001*nm*M12

  Cảm biến Hengesbach NKS1100501*nm*M12

  Cảm biến Hengesbach PZM101-3 Bar- MT1

  Cảm biến Hengesbach NKS1100501*nm*M12

  Cảm biến Hengesbach PZM101-1 Bar- MT1

  Cảm biến Hengesbach 802006.08H-1695

  Cảm biến Hengesbach TPF 080 CS-(-1/+5)bar-KT2

  Cảm biến Hengesbach TP 16

  Cảm biến Hengesbach NKS 11

  Cảm biến Hengesbach TP 62

  Cảm biến Hengesbach TP 30

  Cảm biến Hengesbach TPF050 - DCS - 10 BAR

  Cảm biến Hengesbach PZM 101 _ 3bar_MT1

  Cảm biến Hengesbach TP12/TW39BH90L060T460

  Cảm biến Hengesbach PZM100/

  Cảm biến Hengesbach PZM101

  Cảm biến Hengesbach VRM100

  Cảm biến Hengesbach VRM100

  Cảm biến Hengesbach VRM101

  Cảm biến Hengesbach PZM200

  Cảm biến Hengesbach PZM201

  Cảm biến Hengesbach VRM200

  Cảm biến Hengesbach VRM201

  Cảm biến Hengesbach TP12

  Cảm biến Hengesbach TW39BH90L060T460

  Cảm biến Hengesbach RCG63/RM/6BAR

  Cảm biến Hengesbach MDM7310

  Cảm biến Hengesbach DN25

  Cảm biến Hengesbach TE42

  Cảm biến Hengesbach NKS 1100501*nm*M12

  Cảm biến Hengesbach 8050047.08H-1944

  Cảm biến Hengesbach LEVELTEC HTBM

  Cảm biến Hengesbach TP16/TW39BH90L099T393

  Cảm biến Hengesbach TP51/TW68CY90L060T504

  Cảm biến Hengesbach TPF050CL40_10BAR_KT2

  Cảm biến Hengesbach KS101S9_10BAR_K3 (MDM7887/1MFL)

  Cảm biến Hengesbach KERAMESS E

  Cảm biến Hengesbach MG 40.10 BAR.4/2L.E

  Cảm biến Hengesbach T-TP12/TW39BH90L060T460

  Cảm biến Hengesbach WTH TP12/TW39BH90L060T460

  Cảm biến Hengesbach T-TP16/TW39BH90L099T376

  Cảm biến Hengesbach WTH TP16/TW39BH90L099T376

  Cảm biến Hengesbach T-TP16/TW39_T393_BH90L099

  Cảm biến Hengesbach WTH TP16/TW39BH90L099T393_M12

  Cảm biến Hengesbach N-LEVELTEC_SHTM

  Cảm biến Hengesbach N-LEVELTEC_SBM

  Cảm biến Hengesbach TW39BH90L099T393

  Cảm biến Hengesbach TP12/TW39BH90L060T460

  Cảm biến Hengesbach TP12/TW39BH90L060T460

  Cảm biến Hengesbach TP16/TW39BH90L099T376/TE32

  Cảm biến Hengesbach TP16/TW39BH90L099T393

  Cảm biến Hengesbach LEVELTEC SHTM

  Cảm biến Hengesbach LEVELTEC SBM

  Cảm biến Hengesbach TP16/TW39BH90L099T376/TE32

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774