Cảm biến lưu lượng IFM Tại Việt Nam

Cảm biến lưu lượng IFM Tại Việt Nam

Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến quang IFM, Cảm biến tính từ IFM, Cảm biến áp xuất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM, Đại lý Cảm biến IFM, Nhà phân phối IFM, Đại lý phân phối Cảm biến IFM

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Cảm biến tiệm cận IFM

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Cảm biến IFM tại việt nam

  Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của IFm như : Cảm biến quang IFM, Cảm biến tiệm cận IFM, Cảm biến tính từ IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm biến lưu lượng IFM, Cảm biến áp suất IFM, Encoder IFM, cáp IFM, Đại lý cảm biến IFM, Nhà cung cấp cảm biến IFM, Nhà phân phối cảm biến IFM, Đại lý phân phối cảm biến IFM

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Cảm biến nhiệt độ IFM   

   

  KT5351        AC52xx      AC52xx

  kt5009        DR2505      DR2505

  kt5005        DW2503     DW2503

  O5x51A      O2V1xx      O2V1xx

  05H51A      E2D400      E2D400

  OGx3xx      O2D22x      O2D22x

  O5x50x      O3M1x1     O3M1x1

  O4x501      O3D222      O3D222

  OIHx8x      O3D223      O3D223

  OGx08x      O3D200      O3D200

  OGx38x      O3M1x0     O3M1x0

  OGx10x      O3D3          O3D3

  O6x2xx      O3M1x0     O3M1x0

  07x2xx       O3D3          O3D3

  O6x21x      O3D303      O3D303

  UGT5         O3D201      O3D201

  UGT2xx     O3D3xx      O3D3xx

  MK502A    O3M250     O3M250

  MFH20x     O3M251     O3M251

  MK53xx     O2D9xx      O2D9xx

  MK502A    GG851S     GG851S

  MK503A    GI711S       GI711S

  MR01xx     GI712S       GI712S

  MR01xx     GF711S      GF711S

  MK5215     GG71xS     GG71xS

  MK5214     OY8xxS     OY8xxS

  MxH20x     OY0xxS     OY0xxS

  MFx2xx      OY1xxS     OY1xxS

  MGx2xx     OY9xxS     OY9xxS

  MFH20x     OY4xxS     OY4xxS

  M9H200     DU110S     DU110S

  IP69K         DD110S     DD110S

  IP68  DD111S     DD111S

  IP65  G1502S      G1502S

  IP69K         G1503S      G1503S

  IxC2xx       AC505S      AC505S

  N7S2xA     AC506S      AC506S

  N0x3xA      AC90xS      AC90xS

  I7R2xx       AC041S      AC041S

  I8500 AC032S      AC032S

  IxR200       AC030S      AC030S

  IxR20x       AC030S      AC030S

  IxC2  AC032S      AC032S

  IxR2  AC007S      AC007S

  IxT2  GM701S     GM701S

  IP67 GM705S     GM705S

  IP68  AC5003      AC5003

  IxT2  AC4x2s      AC4x2s

  IP65  AC507S      AC507S

  IP69K         AC508S      AC508S

  Ix5xxA       PI2xxx,       PI2xxx,

  IF6    PT540x       PT540x

  IG6    PI2xxx        PI2xxx

  II5     PQ0809      PQ0809

  I95045        PQ0834      PQ0834

  IP67KI        PG28xx      PG28xx

  KG5067      PK552x      PK552x

  KG5069      PT355x       PT355x

  KT5  PT955x       PT955x

  KT50 PN7809      PN7809

  KN5121      PN7834      PN7834

  KG50          PP2001       PP2001

  IP65  PP755x       PP755x

  IP67KQ600x        PP052x       PP052x

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774