Cảm biến Conch - Bộ điều khiển Conch - Đại lý Conch tại việt nam

Cảm biến Conch - Bộ điều khiển Conch - Đại lý Conch tại việt nam

Cảm biến nhiệt độ Conch, Cảm biến áp xuất Conch, Cảm biến lưu lượng Conch, Cảm biến quang Conch, Bộ điều khiển Conch, Đại lý Cảm biến Conch, Nhà phân phối cảm biến Conch, Đại lý phân phối cảm biến Conch

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm biến nhiệt độ Conch

  Cảm biến Conch

  Cảm biến Conch tại việt nam

  Công Ty Châu Thiên Chí là nhà phân phối độc quyền của cảm biến Conch tại việt nam .

  Conch chúng tôi chuyên cung cấp như : bộ điều khiển Conch , cảm biến Conch, biến tần Conch ,bộ chuyển đổi Conch ...

  Ngoài Conch chúng tôi còn chuyên cung cấp nhiều sản phẩm tự động hóa như :

  Chuyên gia về Cảm biến: IFM ,Banner, Gefran, Gems, Elco, MTS, Yamatake, Baumer, Wenglor, Balluff, Pilz, Brahma, Festo, Muesen, Besta, Conch, Carlo Gavazzi, Kubler, Sick , Turck….

  Chuyên gia về động cơ, bơm: wittenstein, Torishima, Rossi, Bonfiglioli, Nissei, Bongeng, Motor Vario, Itoh Denki, Tsubaki, Baldor, Marzocchi , Robuschi , Nocchi , Pentax , Nova Rotors , Eaton  Vickers , Kral , Bosch rexroth ,Sew , Nachi , Nissei , Sumitomo …..

  Chuyên gia về Encoder: Kubler, Hohner, Opkon, Baumer, Elco, Liene Linde, Wanchendoff, Siko……

  Chuyên gia về van: Gemu, Castel, Festo, SMC, Saginomiya, Moog , Kromschroder , Duplomatic , Itap , Alfa , valpres , Danfoss , Atos , Nachi….

  Cảm biến áp xuất Conch

  Cảm biến Conch LS18D-40N

  Cảm biến Conch LS18R-300N

  Cảm biến Conch LS18T-15MN

  Cảm biến Conch TS-0801

  Cảm biến Conch TS-0802

  Cảm biến Conch TS-1202

  Cảm biến Conch TS-1204

  Cảm biến Conch TS-3015

  Cảm biến Conch SS-X10DA (10A)

  Cảm biến Conch SS-X25DA (25A)

  Cảm biến Conch SS-X40DA (40A)

  Cảm biến Conch SS-X50DA (50A)

  Cảm biến Conch SS-X75DA (75A)

  Cảm biến Conch SS-475DAR (75A/SCR)

  Cảm biến Conch SS-X10AA (10A)

  Cảm biến Conch SS-X25AA (25A)

  Cảm biến Conch SS-X40AA (40A)

  Cảm biến Conch SS-105DD

  Cảm biến Conch SS-110DD

  Cảm biến Conch SS-210VA

  Cảm biến Conch SS-225VA

  Cảm biến Conch SS-240VA

  Cảm biến Conch SS-240CA (40A)

  Cảm biến Conch SS-440CA (40A)

  Cảm biến Conch VM2-VDR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-VAR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-ADR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-AAR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-LCR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-OMR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-RLR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-FWR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-CXR-00ACV

  Cảm biến Conch VM2-LCR-XXACV

  Cảm biến Conch VM2-OMR-XXACV

  Cảm biến Conch VM3-W8(W4)-XXX

  Cảm biến Conch VS-A(D)XX-XM

  Cảm biến Conch IS-A(D)XX-XM

  Cảm biến Conch RLA-40K

  Cảm biến Conch RF-40A

  Cảm biến Conch RLF-40A

  Cảm biến Conch RLF-40K

  Cảm biến Conch RF-40A

  Cảm biến Conch RLF-40A

  Cảm biến Conch RLF-40K

  Cảm biến Conch RS-N(P)-XM

  Cảm biến Conch CA-40-N(P)

  Cảm biến Conch CA-50-N(P)

  Cảm biến Conch CA-60-N(P)

  Cảm biến Conch CA-21P-N(P)

  Cảm biến Conch CA-41P-N(P)

  Cảm biến Conch CA-51P-N(P)

  Cảm biến Conch CA-61P-N(P)

  Cảm biến Conch CA-40UD-N(P)

  Cảm biến Conch CA-50UD-N(P)

  Cảm biến Conch CA-41PUD-N(P)

  Cảm biến Conch CA-51PUD-N(P)

  Cảm biến Conch CA-61PUD-N(P)

  Cảm biến Conch CA-42PA-N(P)

  Cảm biến Conch CA-52PA-N(P)

  Cảm biến Conch CA-62PA-N(P)

  Cảm biến Conch CA-42PB-N(P)

  Cảm biến Conch CA-641P-N(P)

  Cảm biến Conch CA-642P-N(P)

  Cảm biến Conch CA-642PB-N(P)

  Cảm biến Conch CA-43PC-N(P)

  Cảm biến Conch CA-63PC-N(P)

  Cảm biến Conch CA-43KC-N(P)

  Cảm biến Conch CA-63KC-N(P)

  Cảm biến Conch CA-41K-N(P)

  Cảm biến Conch CA-61K-N(P)

  Cảm biến Conch CA-62K-N(P)

  Cảm biến Conch CA-62KB-N(P)

  Cảm biến Conch CA-63K-N(P)

  Cảm biến Conch CD-41K-N(P)

  Cảm biến Conch CD-42K-N(P)

  Cảm biến Conch CD-61K-N(P)

  Cảm biến Conch CD-62K-N(P)

  Cảm biến Conch CH-7A

  Cảm biến Conch CH-7P

  Cảm biến Conch CH-7N

  Cảm biến Conch CU-40

  Cảm biến Conch CU-41P-N(P)

  Cảm biến Conch CU-61P-N(P)

  Cảm biến Conch CU-81p-N(P)

  Cảm biến Conch CU-42P-N(P)

  Cảm biến Conch CU-42PB-N(P)

  Cảm biến Conch CU-62PB-N(P)

  Cảm biến Conch CU-40K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-60K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-80K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-41K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-61K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-81K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-42K-N(P)

  Cảm biến Conch CU-63KC-N(P)

  Cảm biến Conch CU-62K-N(P)

  Cảm biến Conch TH-7AM(H)

  Cảm biến Conch TH-7NM(H)

  Cảm biến Conch TH-7PM(H)

  Cảm biến Conch TCD-41K-N(P)

  Cảm biến Conch TA-41K

  Cảm biến Conch TU-41P-N(P)

  Cảm biến Conch LS3-50D

  Cảm biến Conch LS3-1MD

  Cảm biến Conch LS3-3MR

  Cảm biến Conch LS3-15MT/MX

  Cảm biến Conch LS5D-30-N(P)

  Cảm biến Conch LS5R-2M-N(P)

  Cảm biến Conch LS5T-6M-N(P)

  Cảm biến Conch LS18D-40N(P)

  Cảm biến Conch LS18R-300N(P)

  Cảm biến Conch LS18T-15MN(P)

  Cảm biến Conch PL-S1M

  Cảm biến Conch PL-S1Y

  Cảm biến Conch PL-S2M

  Cảm biến Conch PL-S2Y

  Cảm biến Conch PL-S3M

  Cảm biến Conch PL-S3Y

  Cảm biến Conch PL-S4M

  Cảm biến Conch PL-S1M

  Cảm biến Conch PL-S2M

  Cảm biến Conch PL-S3M

  Cảm biến Conch PL-S4M

  Cảm biến Conch PL-D2M(Y)

  Cảm biến Conch PL-D2M  

  Cảm biến Conch PL-D2Y

  Cảm biến Conch PL-D3M

  Cảm biến Conch PL-D3Y

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774