Bơm Tuần Hoàn Shinko tại Vietnam Đại lý CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Tuần Hoàn Shinko tại Vietnam Đại lý CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm tuần hoàn Shinko, Bơm chân không Shinko, Bơm tàu biển Shinko, Bơm ngậm nước Shinko, Bơm ngưng tụ Shinko, Bơm cấp liệu lò hơi Shinko, Đại lý bơm Shinko, Nhà cung cấp bơm Shinko, Nhà phân phối bơm Shinko, Đại lý phân phối bơm Shinko

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối chính thức Bơm Shinko tại Việt Nam 

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại bơm Shinko của JAPAN như : Bơm tuần hoàn Shinko, Bơm chân không Shinko, Bơm tàu biển Shinko, Bơm ngậm nước Shinko, Bơm ngưng tụ Shinko, Bơm cấp liệu lò hơi Shinko, Đại lý bơm Shinko, Nhà cung cấp bơm Shinko, Nhà phân phối bơm Shinko, Đại lý phân phối bơm Shinko

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  SVA Cool.F.W.&S.W.Pumps

  SVB Fire&G.S.Pumps

  RVP Fire&G.S.Pumps

  RVX Fire&G.S.Pumps

  SA Lubricating Oil Pumps

  HJ F.W.&Sanitary Pumps

  GJ Miscellaneous Cool.W.Pumps

  AHJ F.W.&Sanitary Pumps

  SVQ Boiler Feed Pumps

  SHQ Boiler Feed Pumps

  SK Boiler Feed Pumps

  GHQ Boiler Feed Pumps

  DK Boiler Feed Pumps

  DK80-10 Boiler Feed Pumps

  DK100-8 Boiler Feed Pumps

  BT-4 Boiler.W.Circulating Pumps

  BT-5 Boiler.W.Circulating Pumps

  UH Hydrophore Units

  UH153L Hydrophore Units

  CVF Condenser Circulating Pumps

  EVZ Condensate Pumps

  RVZ Condensate Pumps

  RVE Condensate Pumps

  UC Cascade Tank Units

  VPS Motor Driven

  Reciprocating Pumps

  HPL Motor Driven

  Reciprocating Pumps

  DMG Turbo Feed Pumps

  RKR Generator Turbines

  RG60 Generator Turbines

  For Motor Ships

  RG90 Generator Turbines

  For LNG Carriers

  Cargo Oil, Tank Cleaning & Ballast Pumps

  AUS Automatic Unloading System

  RX, RVRCargo Oil, Tank Cleaning & Ballast Pump Turbines

  KPH Cargo Oil Stripping Pumps

  Vacuum Condensers 1C, 2C, 2D, 2E, 2F

  GJ General Pumps

  GHJ General Pumps

  GHD General Pumps

  FHP General Pumps

  SB General Pumps

  DKR Boiler Feed Pumps

  SHQ Exhaust Gas Boiler Feed Pumps

  EH Condensate Pumps

  SD Condensate Pumps

  RVE Condensate Pumps

  EVZ Condensate Pumps

  EL High Vacuum Pumps

  HLA General Process Pumps

  SA Lubricating Oil Pumps

  DC Steam Turbines

  DD Steam Turbines

  DDG Steam Turbines

  DER Steam Turbines

  DE, DEG Steam Turbines

  DL, DLG Steam Turbines

  DV Steam Turbines

  DNG Generator Turbines

  RB Steam Turbines

  RK Steam Turbines

  RKR Steam Turbines

  SM Submerged Liquefied Gas Pumps

  SMR Intank Removable Pumps

  SMB Submerged Liquefied Gas Pumps

  STN Deepwell Type Cargo Pumping System

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774