Bơm Trục Vít RICKMEIER - Bơm RICKMEIER Việt Nam

Bơm Trục Vít RICKMEIER - Bơm RICKMEIER Việt Nam

Bơm trục vít Rickmeier, Bơm bánh răng Rickmeier, Bơm thủy lực Rickmeier, Bơm piston Rickmeier, Bơm cánh quạt Rickmeier, Pums Rickmeier Việt Nam, Đại lý Bơm Rickmeier, Nhà cung cấp Rickmeier, Nhà phân phối Rickmeier, Đại lý phân phối Rickmeier

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm Rickmeier - Bơm trục Vít Rickmeier Việt Nam 

  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Bơm Rickmeier Tại Việt Nam như : Bơm trục vít Rickmeier, Bơm bánh răng Rickmeier, Bơm thủy lực Rickmeier, Bơm piston Rickmeier, Bơm cánh quạt Rickmeier, Pums Rickmeier Việt Nam, Đại lý Bơm Rickmeier, Nhà cung cấp Rickmeier, Nhà phân phối Rickmeier, Đại lý phân phối Rickmeier

  Từ năm 1914, RICKMEIER là viết tắt của các công nghệ bơm tiên tiến được sản xuất tại Đức. Tại Balve, Đức, công ty phát triển, sản xuất và phân phối máy bơm, van và hệ thống bánh răng chất lượng cao. Nhân viên cam kết, tài liệu tham khảo tuyệt vời và một kế hoạch vững chắc cho chất lượng, tính liên tục và an toàn trong tương lai. Điều này và ý chí đầu tư vĩnh viễn vào các quy trình quản lý, phát triển và sản xuất hiện đại làm cho RICKMEIER trở thành một nhà cung cấp và đối tác đáng tin cậy.

  Nguyên tắc RICKMEIER bao gồm năm lợi thế, mà khách hàng và nhà cung cấp trải nghiệm khi hợp tác với RICKMEIER. Đây là một phần cơ bản của chiến lược công ty và nhân viên của tất cả các lĩnh vực liên quan đến nó trong công việc hàng ngày của họ. Tìm hiểu thêm về nguyên tắc RICKMEIER và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đó là nền tảng của thành công của chúng tôi.

  Model Bơm Rickmeier Việt Nam

  RICKMEIER R65/250FL-Z-W-SAE3-R

  RICKMEIER R35/63FL-Z-DBSO

  RICKMEIER R45/80 FL-Z-W-SAE2-R

  RICKMEIER R35-25 FL-Z-DB

  RICKMEIER R35/50 FL-Z-DB4-W-SAE2-R-SO

  RICKMEIER R45/100FL-Z-DB-R

  RICKMEIER R45/80 FL-Z-DB

  RICKMEIER R35/50FL-Z-DB-R

  RICKMEIER R35/25 FL-Z-DB

  RICKMEIER R25/16FL-Z-W-G1-R

  RICKMEIER R45/160FL-Z-DB

  RICKMEIER R45/100 FL-Z-DB16-W-SAE2-RSO

  RICKMEIER R25/10FL-2-G3/4-W+25/6.3DB16-G3/4-R

  RICKMEIER R65-315FL-Z

  RICKMEIER DB9-B-P81101-101-P11-SXF

  RICKMEIER R95/900 FL-Z-R 417199

  RICKMEIER R45/80FL-Z

  RICKMEIER R35/31.5CCW

  RICKMEIER R35/63 FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER R25/20-FL-Z-DB-R

  RICKMEIER R95/900 FL-Z-W-DN132-R

  RICKMEIER R25/12 5 FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER GP-MLPD/G114C

  RICKMEIER R25/40 FL-M-G1-R-60

  RICKMEIER R65/315FL-Z

  RICKMEIER GP-R5/31.5-FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER R45/125 FL-Z-W-SAE2

  RICKMEIER R35/40 FL-Z-SO 439412

  RICKMEIER R25/12.5FL-Z-DB

  RICKMEIER RBD6ERF300/H61842

  RICKMEIER R35/53 FL-Z-DB-B

  RICKMEIER R25/10 FL-Z-DB

  RICKMEIER GP-R35/31.5-FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER R45/80FL-Z-W-R

  RICKMEIER R35/31.5 FL-Z-SO

  RICKMEIER R35/40FL-Z-DB6-W-SAE 1/2-R-SO

  RICKMEIER R65/250 FL-Z-SO

  RICKMEIER R25/10 FL-Z-SO

  RICKMEIER R65/400FL-Z-W-SAE4-R

  RICKMEIER R69/400 FL-Z-W-R

  RICKMEIER R45/125FL-Z-R

  RICKMEIER R65/250FL-Z-W-SAE3-R

  RICKMEIER R35/63FL-Z-DBSO

  RICKMEIER R45/80 FL-Z-W-SAE2-R

  RICKMEIER R35-25 FL-Z-DB

  RICKMEIER R35/50 FL-Z-DB4-W-SAE2-R-SO

  RICKMEIER R45/100FL-Z-DB-R

  RICKMEIER R45/80 FL-Z-DB

  RICKMEIER R35/50FL-Z-DB-R

  RICKMEIER R35/25 FL-Z-DB

  RICKMEIER R25/16FL-Z-W-G1-R

  RICKMEIER R45/160FL-Z-DB

  RICKMEIER R45/100 FL-Z-DB16-W-SAE2-RSO

  RICKMEIER R25/10FL-2-G3/4-W+25/6.3DB16-G3/4-R

  RICKMEIER R65-315FL-Z

  RICKMEIER DB9-B-P81101-101-P11-SXF

  RICKMEIER R95/900 FL-Z-R 417199

  RICKMEIER R45/80FL-Z

  RICKMEIER R35/31.5CCW

  RICKMEIER R35/63 FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER R25/20-FL-Z-DB-R

  RICKMEIER R95/900 FL-Z-W-DN132-R

  RICKMEIER R25/12 5 FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER GP-MLPD/G114C

  RICKMEIER R25/40 FL-M-G1-R-60

  RICKMEIER R65/315FL-Z

  RICKMEIER GP-R5/31.5-FL-Z-DB-SO

  RICKMEIER R45/125 FL-Z-W-SAE2

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774