Bơm Trục Vít KRAL - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Trục Vít KRAL - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm trục vít KRAL, Bơm bánh răng KRAL, Bơm thủy lực KRAL, Bơm Piston KRAL, Bơm KRAL, Pump KRAL, Nhà cung Cấp Bơm KRAL

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm trục vít KRAL

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm KRAL Tại Việt Nam : Bơm trục vít KRAL, Bơm bánh răng KRAL, Bơm thủy lực KRAL, Bơm Piston KRAL, Bơm KRAL, Pump KRAL, Nhà cung Cấp Bơm KRAL

  Xung áp lực của chất lỏng có thể làm hỏng  bơm trục vít , hệ thống và chất lỏng được bơm. Độ mạnh của xung phụ thuộc vào nguyên lý chức năng của bơm. Bơm piston và bánh răng gây ra nhiều xung hơn đáng kể so với  bơm trục vít . Phương pháp cấp liệu bơm trục vít KRAL  bảo tồn sản phẩm. Chất lỏng được bơm không được ép, không có xung áp lực có thể làm hỏng đường ống và các thành phần khác hoặc kích hoạt rung động. Ngoài ra, máy bơm trục vít  KRAL rất yên tĩnh.

  Không gian để thiết lập hoặc cài đặt  máy bơm trục vít  là tốn kém hoặc thường ngắn. Máy bơm trục vít KRAL   cung cấp tốc độ giao hàng cao với yêu cầu không gian nhỏ so với các loại máy bơm khác.

  Model : Bơm KRAL 

  Bơm Kral KF-32.BAA 000215

  Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

  Bơm Kral CKC-118.ZCA.000350

  Bơm Kral KF- 118.DAA.002422

  Bơm Kral KF- 450.DAA.002423

  Bơm Kral KF-42.AAA.000925

  Bơm Kral KV- 160.FCA.006153

  Bơm Kral LFM- 42.ACAF.00207

  Bơm Kral OMP 52.4042156

  Bơm Kral BEM 300.0002

  Bơm Kral OMP 20.4241956

  Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

  Bơm Kral CLE- 450.BAA.000006

  Bơm Kral CKC- 55.AAA.xxx

  Bơm Kral DS3-2300.BAB.0005

  Bơm Kral KV- 42.BBA.005790

  Bơm Kral KV- 55.BBA.005794

  Bơm Kral KV- 20.BBA.005795

  Bơm Kral KV - 160.BBA.005786

  Bơm Kral KV- 370.BBA.005792

  Bơm Kral KV- 235.BBA.005786

  Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002

  Bơm Kral KF- 235.CCA.003747

  Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

  Bơm Kral KFN- 55.CAA.00220

  Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002

  Bơm Kral KF- 235.CCA.003747

  Bơm Kral KF- 74.ACA.xxx

  Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

  Bơm Kral KF-118 ABA 002609

  Bơm Kral KF-55 ABA 002606

  Bơm Kral OMG 13.6018743

  Bơm Kral CLE- 660.BAA.00005

  Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561

  Bơm Kral KF-210.CCA.000508

  Bơm Kral CKC-880.BAA.000287

  Bơm Kral OMG 52.6010347

  Bơm Kral CKC-370.AAA.500007

  Bơm Kral CLE-32.DAB.000043

  Bơm Kral KF-160.DAA.001268

  Bơm Kral KF-450.DAA.002423

  Bơm Kral KF- 235.CCA.003747

  Bơm Kral KV- 118.AAA.XXXXX

  Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561

  Bơm Kral KF- 210.ACA.000477

  Bơm Kral KFT- 118.AAA.xxxxxx

  Bơm Kral KF- 118.AAA.xxxxxx

  Bơm Kral KFT- 105.AAA.xxxxxx

  Bơm Kral KF- 105.AAA.xxxxxx

  Bơm Kral KF- 275.CCA.000839

  Bơm Kral KF-235.AAA.005079

  Bơm Kral LFI- 74.ACAF.xxxxx

  Bơm Kral KF- 210.CCA.000508

  Bơm Kral KV- 105.AAA.XXXXX

  Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002

  Bơm Kral CKC-370.AAA.xxxxxx

  Bơm Kral CK 55-85 V/S/U

  Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561

  Bơm Kral KF-951.ACA.000716

  Bơm Kral KF-550.ACA.000763

  Bơm Kral CKC-118.ZAA.000377

  Bơm Kral KF- 105.BBA.004719

  Bơm Kral KF- 105.BBA.004718

  Ngoài Ra chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm như : Động cơ Hộp số ROSSIHộp số WITTENSTEINHộp số VOGELĐộng cơ Electro ADDAĐại lý Van DUPLOMATICBơm TORISHIMAĐộng cơ - Motor MARATHONĐại Lý Bơm IMOXi lanh JUFAN

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774