Bơm trục Vít IMO - Nhà cung cấp Bơm IMO Tại Việt Nam

Bơm trục Vít IMO - Nhà cung cấp Bơm IMO Tại Việt Nam

Bơm trục vít IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm thủy lực IMO, Bơm hải quân IMO, Pums IMO Việt Nam, Bơm IMO, Nhà cung cấp Bơm IMO

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm IMO Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm IMO SWEDEN Tại Việt Nam như : Bơm trục vít IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm thủy lực IMO, Bơm hải quân IMO, Pums IMO Việt Nam, Bơm IMO, Nhà cung cấp Bơm IMO

  Máy bơm Imo một đơn vị kinh doanh CIRCOR là nhà tiếp thị hàng đầu và nhà sản xuất các sản phẩm máy bơm đẳng cấp thế giới với lợi thế cạnh tranh. Bằng cách phát triển nhà cung cấp, nhà phân phối và mạng lưới khách hàng cho các ngành công nghiệp và phân khúc thị trường khác nhau, đạt được phạm vi toàn cầu.
  Bơm Imo sản xuất bơm ba trục chuyển động tích cực và bơm bánh răng. Imo Pump đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong các ứng dụng của khách hàng và có thể cung cấp hiệu suất đáng tin cậy và chính xác. Một nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về thiết kế ‚kỹ thuật‚ hoặc quy trình.
  Các ngành công nghiệp phục vụ bao gồm hydrocarbon và xử lý hóa học transport vận chuyển dầu thô Hải quân và thương mại sản xuất điện ‚bột giấy và giấy thang máy thủy lực và máy móc nói chung.

  Model Bơm IMO Tại Việt Nam 

  Bơm IMO ABF 100 3N2M 

  Bơm IMO ABF 110 3N4M 

  Bơm IMO ABF 125 3LN4  

  Bơm IMO ABF 140 3N2M 

  Bơm IMO ABF 140 3N4M 

  Bơm IMO ABF 140 3PN4M        

  Bơm IMO ABQ 100 3 DN5M      

  Bơm IMO ABQ 100 3 N5 IRYP  

  Bơm IMO ABQ 100 N5 IRYP     

  Bơm IMO ABQ 110 DN5   

  Bơm IMO ABQ 110 3

  Bơm IMO ABQ 110 3L DN5M   

  Bơm IMO ABQ 125 3

  Bơm IMO ABQ 125 3 DN 5M     

  Bơm IMO ABQ 125 3L       

  Bơm IMO ABQ 125 3L DN5M   

  Bơm IMO ABQ 125 L5 IRVP

  Bơm IMO ABQ 140 3 DN5M      

  Bơm IMO ABQ 140 3N4M

  Bơm IMO ABQ 140 P5 IRVP      

  Bơm IMO ABQ 180 3L W4M     

  Bơm IMO ACD 025 2LN6F         

  Bơm IMO ACD 025 2N6F 

  Bơm IMO ACD 025 L6 IRBO     

  Bơm IMO ACD 025 L6 IRBP      

  Bơm IMO ACD 025 L6 ITBP      

  Bơm IMO ACD 025 L6 IVBP      

  Bơm IMO ACD 025 L6 NTBP    

  Bơm IMO ACD 025 L6 NVBP    

  Bơm IMO ACD 025 N1 NRBP    

  Bơm IMO ACD 025 N6 IRBP     

  Bơm IMO ACD 025 N6 IVBP     

  Bơm IMO ACD 025 N6 NVBO   

  Bơm IMO ACD 025 N6 NVBP   

  Bơm IMO ACE 025 2L N6F        

  Bơm IMO ACE 025 2L2     

  Bơm IMO ACE 025 2NC    

  Bơm IMO ACE 025 2NC 615A   

  Bơm IMO ACE 025 2NC60         

  Bơm IMO ACE 025 2TAA6        

  Bơm IMO ACE 025 L1 IVBO     

  Bơm IMO ACE 025 L1 IVBP      

  Bơm IMO ACE 025 L2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP     

  Bơm IMO ACE 025 L2 NVBP    

  Bơm IMO ACE 025 L3 NQBP    

  Bơm IMO ACE 025 L3 NTBP     

  Bơm IMO ACE 025 L3 NVBP    

  Bơm IMO ACE 025 N NTBO      

  Bơm IMO ACE 025 N1 IRBP      

  Bơm IMO ACE 025 N1 IVBO     

  Bơm IMO ACE 025 N1 IVBP     

  Bơm IMO ACE 025 N2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 025 N2 NTBP    

  Bơm IMO ACE 025 N2 NVBO   

  Bơm IMO ACE 025 N2 NVBP    

  Bơm IMO ACE 025 N3 IVBP     

  Bơm IMO ACE 025 N3 NQBP    

  Bơm IMO ACE 025 N3 NTBP    

  Bơm IMO ACE 025 N3 NVBP    

  Bơm IMO ACE 032 2N2F615A  

  Bơm IMO ACE 032 2NC 615A   

  Bơm IMO ACE 032 2NC60         

  Bơm IMO ACE 032 2NC60A      

  Bơm IMO ACE 032 2NC615A    

  Bơm IMO ACE 032 K2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 032 K3 NTBP    

  Bơm IMO ACE 032 L1 IRBP      

  Bơm IMO ACE 032 L1 ITBO      

  Bơm IMO ACE 032 L1 IVBO     

  Bơm IMO ACE 032 L1 IVBP      

  Bơm IMO ACE 032 L1 NVBP    

  Bơm IMO ACE 032 L2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 032 L2 NTBP     

  Bơm IMO ACE 032 L2 NVBO    

  Bơm IMO ACE 032 L2 NVBP    

  Bơm IMO ACE 032 L3 NQBP    

  Bơm IMO ACE 032 L3 NTBP     

  Bơm IMO ACE 032 L3 NVBP    

  Bơm IMO ACE 032 N1 IRBO     

  Bơm IMO ACE 032 N1 IRBP

  Bơm IMO ACE 032 N1 IVBO     

  Bơm IMO ACE 032 N1 IVBP     

  Bơm IMO ACE 032 N1 NTBO    

  Bơm IMO ACE 032 N2 IRBO     

  Bơm IMO ACE 032 N2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 032 N2 NTBP    

  Bơm IMO ACE 032 N2 NVBO   

  Bơm IMO ACE 032 N2 NVBP    

  Bơm IMO ACE 032 N3 NQBP    

  Bơm IMO ACE 032 N3 NTBP    

  Bơm IMO ACE 032 N3 NVBP    

  Bơm IMO ACE 032 NC615         

  Bơm IMO ACE 032 NC615A      

  Bơm IMO ACE 038 2 KNC615   

  Bơm IMO ACE 038 2 NC 615     

  Bơm IMO ACE 038 2N2F  

  Bơm IMO ACE 038 2NC60         

  Bơm IMO ACE 038 2NC615A    

  Bơm IMO ACE 038 D3 NTBP    

  Bơm IMO ACE 038 K1 IRBP      

  Bơm IMO ACE 038 K1 IVBO

  Bơm IMO ACE 038 K1 IVBP     

  Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO A368   

  Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO T4E     

  Bơm IMO ACE 038 K2 NTBP    

  Bơm IMO ACE 038 K2 NVBO   

  Bơm IMO ACE 038 K3 IVBP     

  Bơm IMO ACE 038 K3 NQBP    

  Bơm IMO ACE 038 K3 NTBO    

  Bơm IMO ACE 038 K3 NTBP    

  Bơm IMO ACE 038 K3 NVBP    

  Bơm IMO ACE 038 L2 NTBP     

  Bơm IMO ACE 038 L3 NTBP     

  Bơm IMO ACE 038 N1 IRBO     

  Bơm IMO ACE 038 N1 IRBP

  Bơm IMO ACE 038 N1 ITBO

  Bơm IMO ACE 038 N1 ITBP      

  Bơm IMO ACE 038 N1 IVBO     

  Bơm IMO ACE 038 N1 IVBP     

  Bơm IMO ACE 038 N2 8443      

  Bơm IMO ACE 038 N2 NTBO    

  Bơm IMO ACE 038 N2 NTBP    

  Bơm IMO ACE 038 N2 NVBO   

  Bơm IMO ACE 038 N2 NVBP    

  Bơm IMO ACE 038 N3 NQBP    

  Bơm IMO ACE 038 N3 NTBP    

  Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP    

  Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP T4S Q101    

  Bơm IMO ACF 080 3N3F  

  Bơm IMO ACF 080 3N4F  

  Bơm IMO ACF 080 K4 IRBO     

  Bơm IMO ACF 080 K4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 080 K4 NVBP    

  Bơm IMO ACF 080 N4 IRBO     

  Bơm IMO ACF 080 N4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 090 3N3F  

  Bơm IMO ACF 090 K4 IRBO     

  Bơm IMO ACF 090 K4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 090 K5 IRBO

  Bơm IMO ACF 090 N4 IRBO     

  Bơm IMO ACF 090 N4 IRBP

  Bơm IMO ACF 100 3N2F  

  Bơm IMO ACF 100 3N3F  

  Bơm IMO ACF 100 3N4F  

  Bơm IMO ACF 100 K4 IRBO     

  Bơm IMO ACF 100 K4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 100 N4 IRBO

  Bơm IMO ACF 100 N4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 100 N5 IVBP      

  Bơm IMO ACF 110 3LN3F

  Bơm IMO ACF 110 3N3F  

  Bơm IMO ACF 110 L4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 110 N4 IRBO     

  Bơm IMO ACF 110 N4 IRBP      

  Bơm IMO ACF 110 N5 NVBP    

  Bơm IMO ACF 125 3LN2F

  Bơm IMO ACF 125 3LN3F

  Bơm IMO ACF 125 3LN4F

  Bơm IMO ACF 125 3N3F  

  Bơm IMO ACF 125 L4 IRBO      

  Bơm IMO ACF 125 L4 IVBO      

  Bơm IMO ACF 125 L5 IVBP      

  Bơm IMO ACF 125 N4 IRBO     

  Bơm IMO ACG 045 2N2F 

  Bơm IMO ACG 045 2N2F60       

  Bơm IMO ACG 045 2N2F60A    

  Bơm IMO ACG 045 2N3F 

  Bơm IMO ACG 045 K NTBP      

  Bơm IMO ACG 045 K5 IVBO    

  Bơm IMO ACG 045 K5 IVBP

  Bơm IMO ACG 045 K5 NTBP    

  Bơm IMO ACG 045 K6 IVBO    

  Bơm IMO ACG 045 K6 IVBP

  Bơm IMO ACG 045 K6 NTBO   

  Bơm IMO ACG 045 K6 NTBP    

  Bơm IMO ACG 045 K7 NVBP   

  Bơm IMO ACG 045 N2F    

  Bơm IMO ACG 045 N3 IVBP     

  Bơm IMO ACG 045 N5 IVBO    

  Bơm IMO ACG 045 N5 IVBP     

  Bơm IMO ACG 045 N5 NTBP    

  Bơm IMO ACG 045 N5 NVBP   

  Bơm IMO ACG 045 N6 ITBP     

  Bơm IMO ACG 045 N6 IVBO    

  Bơm IMO ACG 045 N6 IVBP     

  Bơm IMO ACG 045 N6 NTBO   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774