Bơm Torishima CER125-250 - CAR 32-160 - CPCN 250-500 Tại Việt Nam

Bơm Torishima CER125-250 - CAR 32-160 - CPCN 250-500 Tại Việt Nam

Bơm Torishima CAL 32-200, CPR200-401, CDM 300X250EN, CAL 150-315, CPC 150-60G, CPCN 200-500, CAL 125-315, CPCN 150-50, CPC 200-32G, CPC 125-40G, CAL 150-315, CPCN 200-315, CAL 50-200, CPCN 150-50, CPEN 100-315, CE 80-33 Bơm Torishima Tại Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm Torishima

  Đại lý phân phối chính thức Bơm Torishima Tại Việt Nam 

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Bơm Torishima CER125-250

  Bơm Torishima CER32-200

  Bơm Torishima CE80-40/2

  Bơm Torishima CAR 32-160

  Bơm Torishima CAL 32-200

  Bơm Torishima CPR200-401

  Bơm Torishima CDM 300X250EN

  Bơm Torishima CPCN 250-500

  Bơm Torishima CAL 150-315

  Bơm Torishima CPC 150-60G

  Bơm Torishima CPCN 200-500

  Bơm Torishima CAL 125-315

  Bơm Torishima CPCN 150-50

  Bơm Torishima CPC 200-32G

  Bơm Torishima CPC 125-40G

  Bơm Torishima CAL 150-315

  Bơm Torishima CPCN 200-500

  Bơm Torishima CPCN 200-315

  Bơm Torishima CAL 150-315

  Bơm Torishima CAL 32-200

  Bơm Torishima CAL 50-200

  Bơm Torishima CPCN 150-50

  Bơm Torishima CPEN 100-315

  Bơm Torishima CE 80-33

  Bơm Torishima CDM XAP058246               

  Bơm Torishima CPR  XAP058254               

  Bơm Torishima MHG  XAP063436    

  Bơm Torishima MMTV XAP063452  

  Bơm Torishima SPV  XAP063461

  Bơm Torishima MMK XAP074373    

            

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774