Bơm thủy lực Voith Đại lý Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm thủy lực Voith Đại lý Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Voith Turbo, Bơm thủy lực Voith Turbo, Bơm bánh răng Voith Turbo, Bơm khí nén Voith Turbo, IPH 4 20, IPH 6 125, IPV 4 16, IPV 6 64, IPV 7 160, IPC 4 25, IPC 6 100, IPC 7 250, IPN 5 100, IPNE 5-100, IPNE 6-200, IPM 4-6.5, IPM 5-25, Đại lý Bơm Voith Turbo, Đại lý phân phối Bơm Voith Turbo

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bơm Thủy lực Voith Turbo Đại lý phân phối Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm Voith Turbo Tại Việt Nam như : Bơm Voith Turbo, Bơm thủy lực Voith Turbo, Bơm bánh răng Voith Turbo, Bơm khí nén Voith Turbo, Nhà cung cấp Bơm Voith Turbo, Nhà phân phối Bơm Voith Turbo, Đại lý Bơm Voith Turbo, Đại lý phân phối Bơm Voith Turbo

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan 

  Bơm Voith Turbo IPH 4 20

  Bơm Voith Turbo IPH 4 25

  Bơm Voith Turbo IPH 4 32

  Bơm Voith Turbo IPH 5 40

  Bơm Voith Turbo IPH 5 50

  Bơm Voith Turbo IPH 5 64

  Bơm Voith Turbo IPH 6 80

  Bơm Voith Turbo IPH 6 100

  Bơm Voith Turbo IPH 6 125

  Bơm Voith Turbo IPV 3 3,5

  Bơm Voith Turbo IPV 3 5

  Bơm Voith Turbo IPV 3 6,3

  Bơm Voith Turbo IPV 4 13

  Bơm Voith Turbo IPV 4 16

  Bơm Voith Turbo IPV 4 20

  Bơm Voith Turbo IPV 4 25

  Bơm Voith Turbo IPV 4 32

  Bơm Voith Turbo IPV 5 32

  Bơm Voith Turbo IPV 5 40

  Bơm Voith Turbo IPV 5 50

  Bơm Voith Turbo IPV 5 64

  Bơm Voith Turbo IPV 6 64

  Bơm Voith Turbo IPV 6 80

  Bơm Voith Turbo IPV 6 100

  Bơm Voith Turbo IPV 6 125

  Bơm Voith Turbo IPV 7 125

  Bơm Voith Turbo IPV 7 160

  Bơm Voith Turbo IPV 7 200

  Bơm Voith Turbo IPV 7 250

  Bơm Voith Turbo IPC 4 20

  Bơm Voith Turbo IPC 4 25

  Bơm Voith Turbo IPC 4 32

  Bơm Voith Turbo IPC 5 40

  Bơm Voith Turbo IPC 5 50

  Bơm Voith Turbo IPC 5 64

  Bơm Voith Turbo IPC 6 80

  Bơm Voith Turbo IPC 6 100

  Bơm Voith Turbo IPC 6 125

  Bơm Voith Turbo IPC 7 160

  Bơm Voith Turbo IPC 7 200

  Bơm Voith Turbo IPC 7 250

  Bơm Voith Turbo IPN 4 32

  Bơm Voith Turbo IPN 4 40

  Bơm Voith Turbo IPN 4 50

  Bơm Voith Turbo IPH 5 40

  Bơm Voith Turbo IPN 5 64

  Bơm Voith Turbo IPN 5 80

  Bơm Voith Turbo IPN 5 100

  Bơm Voith Turbo IPN 6 125

  Bơm Voith Turbo IPN 6 160

  Bơm Voith Turbo IPN 6 200

  Bơm Voith Turbo IPNE 4-32

  Bơm Voith Turbo IPNE 4-40

  Bơm Voith Turbo IPNE 4-50

  Bơm Voith Turbo IPNE 5-64

  Bơm Voith Turbo IPNE 5-80

  Bơm Voith Turbo IPNE 5-100

  Bơm Voith Turbo IPNE 6-125

  Bơm Voith Turbo IPNE 6-160

  Bơm Voith Turbo IPNE 6-200

  Bơm Voith Turbo IPME 4-13

  Bơm Voith Turbo IPME 5-25

  Bơm Voith Turbo IPME 6-50

  Bơm Voith Turbo IPM 4-6.5

  Bơm Voith Turbo IPM 4-8

  Bơm Voith Turbo IPM 4-10

  Bơm Voith Turbo IPM 4-13

  Bơm Voith Turbo IPM 4-16

  Bơm Voith Turbo IPM 4-20

  Bơm Voith Turbo IPM 5-25

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774