Bơm thủy lực Casappa Đại lý Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm thủy lực Casappa Đại lý Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm thủy lực Casappa, Bơm bánh răng Casappa, Bơm trục vít Casappa, Bơm ly tâm Casappa, Bơm nước Casappa, Bơm điện Casappa, WSP20.6.3D0-03S1-L, KP40.63D0-06S8-LOG, PLP10.4D0-81E1-LOB / OA-N-EL, KP40.63D0-06S8-LOG / OF-N-CSC, Đại lý Bơm Casappa, Đại lý phân phối bơm Casappa

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Bơm Casappa Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức bơm Casappa của Italy Tại Việt Nam như : Bơm thủy lực Casappa, Bơm bánh răng Casappa, Bơm trục vít Casappa, Bơm ly tâm Casappa, Bơm nước Casappa, Bơm điện Casappa, Nhà cung cấp bơm Casappa, Nhà phân phối bơm Casappa, Đại lý bơm Casappa, Đại lý phân phối bơm Casappa

  Công ty chúng thôi là Đại lý ủy quyền Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Cảm Biến, Xi lanh, Encoder, Coupling...

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan 

  Bơm thủy lực Casappa

  CRP01927

  WSP20.6.3D0-03S1-L

  PLP20.16S0-31-S1-L0C

  PLM20.25R

  PLP20.16 B0-07S1-L0D

  KP40.87-06S8-LMF

  KP20.7.2-07S9-LXX

  KP40.63D0-06S8-LOG

  KP20.23S0-07S5-L0F

  PLP30.22D0-04SF-L0F

  PLP10.1 DO-30S0-L

  PLP30.38D0-04S5-L0G / 0F-N

  PLP20.4D0-54B2-LBE

  KM20.11.2R0-31S1-L0C / 0C-N

  PLP10.2D0-30S0-L0 B / 0A-N-EL-FS

  PLP20.20D049S1-LO

  PHP20.16D0-03S9-LOF

  PLP20-10D0-07S9

  HDP35.71D2-04S5-POH / OG-N

  PLP10.4D0-81E1-LOB / OA-N-EL

  PLM10.6.3B0-C7S0-L0B / 0B-N-EL

  WSP20.6.3D0-03S1-L

  Bơm bánh răng Casappa

  PLP20.16B0-0

  PLM20.14S0-46E2-LE

  PHP20.16D0-03S9-L0F

  PLP20.11.250-82E2-LEA

  PLP20.16S3 54B5 LB

  PLP30.34-04S5-LOF

  PLP10.5 D0-30S0-LOB

  KP20.20-03S1-LOD

  PHP20.25S0-03S9-HMC

  KP30.56SO-07S1

  PLP20.16B0-07S1

  PLP20.14S007S1LOF

  PLP30.82D0-32S5-LOH

  PLP20.20D049S1-LO

  PLP20.16S0-31-S1-L0C

  KM20.11.2R0-31S1-L0C / 0C-N

  PHP20.16D0-03S9-L0F

  KP20.23S0-07S5-L0F / 0C-N- (ANF)

  PHP20.16D0-03S9-LOF / OC-N-EL-AV

  KP40.63D0-06S8-LOG / OF-N-CSC

  PLP30.38D0-04S5-L0G / 0F-N

  PLM20.25R

  KP20.20-03S1-LOD / 0C / 20.6.3-L0C

  PLP20-10D0-07S9

  PLM20.14S0-46E2-LE

  PLP30.34-04S5-LOF / OD / 20.8-LOC / OC-DN

  WSP20.6.3D0-03S1-L

  PHP20.25S0-03S9-HMC / GD-N-EL-FS

  PLP20.4D0-54B2-LBE / BC-N-EL FS

  PLP10.5 D0-30S0-LOB / OA-V-EL-FS

  PLP10.1D0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.2D0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.2,5D0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.3,15D0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.1D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.1,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.2D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  Bơm Casappa PLP10.2,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP20.4D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.6,3D0-82E2-LGD / GD-N-EL

  PLP20.7,2DO-82E2-LGD / GD-NEL-FS

  PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.4D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.6,3D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.8D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.9D0-82E2-LEA / EA-EL FS

  PLP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

  PLP30.22D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.27D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.34D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N-FS

  PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

  PLP30.22D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.27D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.34D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.38D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP30.43D0-83E3-LED / EB-N-FS

  PLP10.3,15D0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.4D0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.5D0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.5,8D0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.6,3D0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.8D0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.10D0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.1S0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.2S0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.2,5 S0-81E1-LGC / GC-N

  PLP10.3,15S0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.4 S0-81E1-LGC / GC-NEL

  PLP10.5S0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.5,8 S0-81E1-LGD

  PLP10.6,3S0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.8S0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.10S0-81E1-LGD / GD-NEL

  PLP10.10DO-81E1-LGD / GD-NEL-81E1

  PLP10.5,8DO-81E1 / 81E1-LGD / GD-N

  PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.4D0-81E1-LBB / BA-N-EL-FS

  PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NELFS

  PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.8D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP10.10D0-81E1-LBB / BA-NEL

  PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.9D0-82E2-LGD / GD-N-EL-FS

  PLP20.11,2D0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.14D0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.16D0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.19DO-82E2-LGE / GD-N-EL-FS

  PLP20.20D0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.20D0-31S1-LGE / GD-N-EL SAE A

  PLP20.25D0-82E2-LGE / GD-N-EL

  PLP20.31,5DO-82E2-LGE / GD-N-EL

  PLP20.4S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.6,3S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.7,2SO-82E2-LGD / GD-N

  PLP20.8S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.11,2S0-82E2-LGD / GD-NEL

  PLP20.14S0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.16S0-82E2-LGE / GD-NEL

  PLP20.19S0-82E2-LGE / GD-N

  PLP20.20S0-82E2-LGE / GD-N

  PLP20.25S0-82E2-LGE / GD-N-EL

  PLP20.31,5S0 82E2-LGE / GD-N

  PLP20.9D0-82E2-LEA / EA-EL FS

  PLP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

  PLP20.14DO-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16DO-82E2-LEB / EA-N-EL

  PLP20.20D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.25D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.4S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.6,3S0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

  PLP20.8S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.9S0-82E2-LEA / EA-EL FS

  PLP20.11,2S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

  PLP20.14S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.20S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.25S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

  PLP20.16D0-A9P1-HEB / GC-N-2P + EG 3-EB / FG34-N

  PLP20.16S0-04S5-ZMD / EA-NL-2P

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774