Bơm Settima - Pump Trục Vít Settima CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Settima - Pump Trục Vít Settima CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Settima, Pump Settima, Bơm trục vít Settima, Bơm thủy lực Settima, Bơm bánh răng Settima, Bơm xoắn ốc Settima, Nhà cung cấp Bơm Settima,

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm Settima

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là nhà Cung cấp Bơm Settima Tại Việt Nam : Bơm Settima, Pump Settima, Bơm trục vít Settima, Bơm thủy lực Settima, Bơm bánh răng Settima, Bơm xoắn ốc Settima, Nhà cung cấp Bơm Settima

  Bơm Settima

  Settima thiết kế và sản xuất máy bơm trục vít thủy lực và máy bơm cánh quạt xoắn ốc. Settima tập trung vào việc giảm phát thải tiếng ồn, cả thông qua lựa chọn thiết kế và độ chính xác mang tính xây dựng. Điều này có nghĩa là không chỉ tiếng ồn thấp, mà còn có tuổi thọ dài hơn và tăng độ tin cậy. Máy bơm Settima đáng tin cậy, bởi vì chúng hoạt động mà không tạo ra rung động, đảm bảo tuổi thọ rất dài. Ngày nay Settima là một trong những nhà sản xuất máy bơm quan trọng nhất cho các ngành dầu khí và hàng hải.

  Model Bơm Settima Việt Nam 

  GR 20 SMT16B 12L

  GR 20 SMT16B 15L

  GR 20 SMT16B 20L

  GR 32 SMT16B 35L

  GR 32 SMT16B 45L

  GR 32 SMT16B 55L

  GR 32 SMT16B 75L

  GR 40 SMT16B 100L

  GR 40 SMT16B 125L

  GR 40 SMT16B 150L

  GR 45 SMT16B 180L

  GR 45 SMT16B 210L

  GR 55 SMT16B 250L

  GR 55 SMT16B 300L

  GR 55 SMT16B 330L

  GR 55 SMT16B 380L

  GR 55-SMT 16B-300L

  GR 60 SMT16B 440L

  GR 60 SMT16B 500L

  GR 70 SMT16B 600L

  GR 70 SMT16B 660L

  GR 70 SMT16B 800L

  GR 80 SMT16B 1000L

  GR 80 SMT16B 1200L

  GR 90 SMT16B 1500L

  GR 90 SMT16B 1700L

  GR 90 SMT16B 2000L

  GR 90 SMT16B 2200L

  GR20SM16B20LAC19B5RF3

  GR20SMT16B20L0AC19

  GR32 SMT16B 55L

  GR32 SMT16B 55L AC24 B5 S3 RF3

  GR32 SMT16B 55L S4

  GR32 SMT16B 75L AC

  GR40.SMT16B.125L.0.0.0.G.0.RF2.0.0

  GR45-SMT16B210LRF2

  GR45-SMT16B210LS2G

  GR55 SMT16B300L

  GR70-SMT16B660LRF2

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774