Bơm ly tâm Torishima CER 80-330 - CPEN 125 - 250 - CER 32 - 200

Bơm ly tâm Torishima CER 80-330 - CPEN 125 - 250 - CER 32 - 200

Bơm ly tâm Torishima CER 80-40/2, CPEN125-315, CPEN 125-315, CPEN 100-400, CPEN 100-315, CE125-50/2, CDM 300 × 200, CE125-26S, CAR40-160, CER 65-200, CAL150-315, CER 80-400, CPC 50-26, CPA 40-200, CER80-330, Pums Torishima Tại Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm ly tâm Torishima

  Đại lý phân phối Bơm Torishima Tại Việt Nam

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan 

  Bơm Torishima CER 80-330

  Bơm Torishima CPEN 125 - 250

  Bơm Torishima CER 32 - 200

  Bơm Torishima CER 80-40/2

  Bơm Torishima CPEN125-315

  Bơm Torishima CPEN 125-315

  Bơm Torishima CPEN 100-400

  Bơm Torishima CPEN 100-315

  Bơm Torishima CE125-50/2

  Bơm Torishima CDM 300 × 200

  Bơm Torishima CE125-26S

  Bơm Torishima CAR40-160

  Bơm Torishima CPEN40-160

  Bơm Torishima CER 65-200

  Bơm Torishima CNW55V

  Bơm Torishima CAL150-315

  Bơm Torishima CER 80-400

  Bơm Torishima CPC 50-26

  Bơm Torishima CPA 40-200

  Bơm Torishima CPEN125-250

  Bơm Torishima CER80-330

  Bơm Torishima CDM XAP080021     

  Bơm Torishima CDM  XAP080039    

  Bơm Torishima CPC XAP080047       

  Bơm Torishima CPC XAP080055       

  Bơm Torishima CPC XAP080063       

  Bơm Torishima YUHN XAP080071   

  Bơm Torishima YUHN XAP080080   

  Bơm Torishima CPC XAP080098       

  Bơm Torishima CPW XAP080101               

  Bơm Torishima CPC XAP080110                

  Bơm Torishima CPC XAP080128       

  Bơm Torishima YUHN XAP080136

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774