Bơm ly tâm Nocchi - Đại lý phân phối bơm Nocchi tại việt nam

Bơm ly tâm Nocchi - Đại lý phân phối bơm Nocchi tại việt nam

Bơm ly tâm Nocchi, Bơm thủy lực Nocchi, Bơm khí nén Nocchi, Bơm monoblock Nocchi, Bơm chìm Nocchi, Bơm piston Nocchi, Đại lý bơm Nocchi, Nhà phân phối bơm Nocchi, Nhà cung cấp bơm Nocchi, Đại lý phân phối bơm Nocchi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bơm thủy lực Nocchi tại việt nam 

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối bơm Nocchi tại việt nam .
  Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm Nocchi như : bơm thủy lực Nocchi, bơm ly tâm Nocchi, Bơm khí nén Nocchi, bơm piston Nocchi, bơm chìm Nocchi, bơm nước Nocchi, Đại lý bơm Nocchi, Nhà phân phối bơm Nocchi, Nhà cung cấp bơm Nocchi, Đại lý phân phối bơm Nocchi, phốt bơm Nocchi và các thiết bị của bơm Nocchi

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Bơm khí nén Nocchi 

  Bơm Nocchi MAX 80-48 M

  Bơm Nocchi MULTINOX-A

  Bơm Nocchi MCX 120-48M

  Bơm Nocchi JET 100-68M

  Bơm Nocchi AP 800

  Bơm Nocchi MCX / MXC

  Bơm Nocchi DHR 4-60 T

  Bơm Nocchi A2L-A4L                                        

  Bơm Nocchi A2LD-A4LD

  Bơm Nocchi A-HDR

  Bơm Nocchi CPS20                                           

  Bơm Nocchi CPS3-20                                        

  Bơm Nocchi CPS3-30

  Bơm Nocchi Biox-XS                                         

  Bơm Nocchi Dominator 4                                          

  Bơm Nocchi Dominator 4 plus                                  

  Bơm Nocchi Dominator 5                                

  Bơm Nocchi DHI                             

  Bơm Nocchi DHR                                     

  Bơm Nocchi DPC                                     

  Bơm Nocchi DP                              

  Bơm Nocchi DPV                                     

  Bơm Nocchi Drenox                                

  Bơm Nocchi Minivort P                                    

  Bơm Nocchi Minivort PP                                  

  Bơm Nocchi Omnia                                 

  Bơm Nocchi Praktika                              

  Bơm Nocchi Priox                                    

  Bơm Nocchi SCM 4 HF 400                              

  Bơm Nocchi SMC 4 Plus                                   

  Bơm Nocchi Versailles

  Bơm Nocchi CB                              

  Bơm Nocchi CM                             

  Bơm Nocchi DHI                             

  Bơm Nocchi DHR                                     

  Bơm Nocchi MCP                                    

  Bơm Nocchi MCX                                    

  Bơm Nocchi Mulinox VE                                   

  Bơm Nocchi Mulinox VE plus                                    

  Bơm Nocchi Multinox A                                   

  Bơm Nocchi Multinox XC                                 

  Bơm Nocchi NRB                                     

  Bơm Nocchi NRM                                    

  Bơm Nocchi-SSCX                                    

  Bơm Nocchi-VLR                            

  Bơm Nocchi-VLRI                                     

  Bơm Nocchi-VLR-Accessoires                                    

  Bơm Nocchi Jetinox                                          

  Bơm Nocchi Jet                                        

  Bơm Nocchi Max                                               

  Bơm Nocchi Multinox A                                             

  Bơm Nocchi Swimmey                                               

  Bơm Nocchi ADRD                                            

  Bơm Nocchi ADRM                                  

  Bơm Nocchi ADRY                                   

  Bơm Nocchi AT                              

  Bơm Nocchi CPS10                                  

  Bơm Nocchi CPS3-10                              

  Bơm Nocchi JETINOX 45/43 M                                 

  Bơm Nocchi Drenox 350-12

  Bơm Nocchi Biox 300-10

  Bơm Nocchi Biox 400-12

  Bơm Nocchi MCX 120-48M

  Bơm Nocchi MCX 120-48T

  Bơm Nocchi MCX 120-60M

  Bơm Nocchi MCX 120-60T

  Bơm Nocchi MCX 200-40M

  Bơm Nocchi MCX 200-40T

  Bơm Nocchi Priox 460-13

  Bơm Nocchi Priox 420/11A-460/13A

  Bơm Nocchi Multinox-VE 200/90 T

  Bơm Nocchi waterpress 60/50

  Bơm Nocchi Biox 400-12

  Bơm Nocchi VLRX

  Bơm Nocchi JET 600 M

  Bơm Nocchi VLR60B-20FT

  Bơm Nocchi NJ250

  Bơm Nocchi PGA 60-40M

  Bơm Nocchi JET 60/42 230V

  Bơm Nocchi DHR 2-50 M

  Bơm Nocchi 130/5-180/6

  Bơm Nocchi AP1500

  Bơm NocchiEVO-A 3-40 M

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774