Bơm Leistritz - Pumps Leistritz Đại lý CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Leistritz - Pumps Leistritz Đại lý CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm Leistritz, Pump Leistritz, Bơm trục vít Leistritz, Seal Bơm Leistritz, Phốt Bơm Leistritz, Bơm bánh răng Leistritz, Đại lý Bơm Leistritz, Nhà cung cấp Bơm Leistritz, Nhà phân phối Bơm Leistritz, Đại lý phân phối Bơm Leistritz

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm Leistritz - Pumps Leistritz

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Bơm Leistritz Tại Việt Nam : Bơm Leistritz, Pump Leistritz, Bơm trục vít Leistritz, Seal Bơm Leistritz, Phốt Bơm Leistritz, Bơm bánh răng Leistritz, Đại lý Bơm Leistritz, Nhà cung cấp Bơm Leistritz, Nhà phân phối Bơm Leistritz, Đại lý phân phối Bơm Leistritz

  Bơm trục vít Leistritz được sử dụng để cung cấp nhiều loại phương tiện khác nhau với độ nhớt khác nhau trong vô số ứng dụng. Bất kể đó là máy bơm riêng lẻ hay hệ thống hoàn chỉnh - vấn đề quan trọng là nhu cầu của khách hàng. Phối hợp chặt chẽ với bạn, chúng tôi luôn nỗ lực để tìm ra giải pháp phù hợp và tiết kiệm.

  Model : Bơm Leistritz

  Bơm Leistritz L2NG 126 180 ISOGI-G

  Bơm Leistritz L2NT 126 210 IFOGA-G

  Bơm Leistritz L3M 38 76

  Bơm Leistritz L3MF 38 76 AFHKU-G

  Bơm Leistritz L3MF 45 90

  Bơm Leistritz L3MG 52 85 AHOKI-G

  Bơm Leistritz L3MG 60 120 AFOGI-G

  Bơm Leistritz L3NF 38 60

  Bơm Leistritz L3NF 38 76 AFOUN-G

  Bơm Leistritz L3NF 45 70

  Bơm Leistritz L3NF 45 90

  Bơm Leistritz L3NF 60 160

  Bơm Leistritz L3NF 70 112

  Bơm Leistritz L3NG 20

  Bơm Leistritz L3NG 25 35 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 32 45 AFOUI G

  Bơm Leistritz L3NG 38

  Bơm Leistritz L3NG 38 60 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 45 90

  Bơm Leistritz L3NG 52 104 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 70 112 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 20 40 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 25 50 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 32 64

  Bơm Leistritz L3NG 38 76 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 38 80

  Bơm Leistritz L3NG 45 70 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 60 96 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 100 172 ASOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 25

  Bơm Leistritz L3NG 32 45

  Bơm Leistritz L3NG 32 64 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 38 60

  Bơm Leistritz L3NG 45 70 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 52 85 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 60 120 AFOUI-G

  Bơm Leistritz L3NG 200 170 ASOUI-G

  Bơm Leistritz L4MG 126 120

  Bơm Leistritz L4NG 106 84 AHOKI-GQ

  Bơm Leistritz L4NG 140 110

  Bơm Leistritz L4NG 240 160 ASMKI-G

  Bơm Leistritz L4NG 126 78 AHOKI-G

  Bơm Leistritz L4NG 164 96 AHHKI-G

  Bơm Leistritz L4NG 126 78 AHOKR-G

  Bơm Leistritz L4NG 240 160 AHOKIR-G

  Bơm Leistritz LA62 44 SLH42 GL

  Bơm Leistritz LB16 40 50

  Bơm Leistritz LN62 104

  Bơm Leistritz LN126 180 80 GL

  Bơm Leistritz LNF 107 200 50 GL

  Bơm Leistritz LNS 140 122 FL GL

  Bơm Leistritz LNS 172 120 FL GL

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774