Bơm IMO - Pump IMO CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm IMO - Pump IMO CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bơm IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm 3 Trục vít IMO, Bơm Hải quân / Hàng Hải IMO, Pump IMO, Bơm IMO Việt Nam, Nhà cung cấp Bơm IMO

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm Bánh Răng IMO

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Bơm IMO Tại Việt Nam : Bơm IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm 3 Trục vít IMO, Bơm Hải quân / Hàng Hải IMO, Pump IMO, Bơm IMO Việt Nam, Nhà cung cấp Bơm IMO 

  Bơm IMO

  Đáng tin cậy cạnh tranh ba máy bơm trục vít được xây dựng để xử lý các ứng dụng khó khăn nhất! Chúng tôi cũng cung cấp bộ dụng cụ sửa chữa IMO.

  IMO Pump là một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ bơm trục vít và xử lý chất lỏng hydrocarbon. Các sản phẩm đặc biệt của họ bao gồm hai máy bơm trục vít chuyên dụng để xử lý tất cả các loại chất lỏng có thể chứa không khí hoặc khí, cũng như máy bơm khoang tiến bộ lý tưởng để xử lý chất lỏng và chất rắn nhớt. Họ cũng là một nhà sản xuất hàng đầu của máy bơm bánh răng lưỡi liềm để đối phó với hydrocarbon áp suất cao và bơm ly tâm dầu nóng.

  Model Bơm IMO 

  Bơm IMO ACE 025N4 NKBP

  Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

  Bơm IMO mới ACE 038 K3 NVBP

  Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

  Bơm IMO ALA 25-4 N7E S

  Bơm IMO ACE 38-2 TC

  Bơm IMO ACE 038K2 NTBP

  Bơm IMO ACE 038K1 IRBP

  Bơm IMO ACG 045K6 NTBO

  Bơm IMO ACE 38 2NC

  Bơm IMO ACD 025N6 IVBP

  Bơm IMO ACP 025N1 NVBP

  Bơm IMO ACG 60-2 N3F

  Bơm IMO ACE 38 2NC

  Bơm IMO LPE 032L3

  Bơm IMO NTBP 090X0 STD

  Bơm IMO ACG 52N6 NTBP

  Bơm IMO ACG 52-2 N3F

  Bơm IMO ACP 025N6 NVBP

  Bơm IMO ACG 070N3 IVBP

  Bơm IMO ACE 032L2 NTBP

  Bơm IMO mới ACE 038 N3 NVBP

  Bơm IMO IMO ACD 025N6 IRBP

  Bơm IMO ACD 025N1 NRBP

  Bơm IMO ACE 032-2 NC

  Bơm IMO ACG 045N6 IVBP

  Bơm IMO ACG 045N5 NTBP

  Bơm IMO ACG 045K7 NVBP

  Bơm IMO ACG 45-2 N3F

  Bơm IMO 0BN2 NVBP

  Bơm IMO ACE 032N3 NVBP

  Bơm IMO ACP 032N3 NVBP

  Bơm IMO ACP 032N1 IVBP

  Bơm IMO ACP 032N1 NVBP

  Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP

  Bơm IMO ACE 032-2 NC

  Bơm IMO LPE 038K3 NTBP

  Bơm IMO ACE 038N2 NTBP

  Bơm IMO ACE 38 - 2NC 60

  Bơm IMO NTBP 032L3 NTBP

  Bơm IMO ACE 038K3 NTBP

  Bơm IMO ACE 025N4 NKBP

  Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

  Bơm IMO ACE 38 2NC

  Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

  Bơm IMO ACE 038 K3 NVBP

  Bơm IMO ACE 038N2 NTBP

  Bơm IMO ACE 38-2 TC

  Bơm IMO NTBP 032L3 NTBP

  Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

  Bơm IMO ACP 025N6 NVBP

  Bơm IMO ACG 045N6 IVBP

  Bơm IMO LPE 032L3

  Bơm IMO NTBP 090X0 STD

  Bơm IMO ACG 045N5 NTBP

  Bơm IMO ACE 032N3 NVBP

  Bơm IMO ACP 032N3 NVBP

  Bơm IMO ACP 032N1 IVBP

  Bơm IMO ACP 032N1 NVBP

  Bơm IMO ACG 045K6 NTBO

  Bơm IMO ALA 25-4 N7E S

  Bơm IMO ACE 032-2 NC

  Bơm IMO ACE 038K2 NTBP

  Bơm IMO ACD 025N6 IRBP

  Bơm IMO ACD 025N1 NRBP

  Bơm IMO ACD 025N6 IVBP

  Bơm IMO ACP 025N1 NVBP

  Bơm IMO ACP 025N6 NVBP

  Bơm IMO ACE 032L2 NTBP

  Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

  Bơm IMO ACE 38 2NC

  Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP

  Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP

  Bơm IMO ACG 045K6 NTBO

  Bơm IMO ACG 60-2 N3F

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774