Bơm Allweiler - Đại lý Bơm Allweiler Tại Việt Nam

Bơm Allweiler - Đại lý Bơm Allweiler Tại Việt Nam

Bơm Allweiler, Bơm trục vít Allweiler, Bơm bánh răng Allweiler, Bơm thủy lực Allweiler, Pump Allweiler, Đại lý Bơm Allweiler, Nhà cung cấp Bơm Allweiler, Nhà phân phối Bơm Allweiler, Đại lý phân phối Bơm Allweiler

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý Bơm Allweiler 

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm Allweiler Tại Việt Nam : Bơm Allweiler, Bơm trục vít Allweiler, Bơm bánh răng Allweiler, Bơm thủy lực Allweiler, Pump Allweiler, Đại lý Bơm Allweiler, Nhà cung cấp Bơm Allweiler, Nhà phân phối Bơm Allweiler, Đại lý phân phối Bơm Allweiler

  Máy bơm ALLCHILER thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, điều khiển và bơm trong nhiều ngành công nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng cần có hệ thống bơm thông minh - ALLCHILER có thể được tính để có giải pháp tốt nhất!

  Sử dụng cho các ngành công nghiệp như :

  Hàng hải và ngoài khơi

  Sản xuất điện

  Dầu khí

  Nước và nước thải

  Công nghệ xử lý và hóa học

  Truyền nhiệt

  Máy công cụ

  Ngành công nghiệp xây dựng

  Bột giấy và giấy

  Thực phẩm và dược phẩm

  Model : Bơm Allweiler 

  Bơm Allweiler SNH940ER50U12.1-W1      

  Bơm Allweiler SNH940ER54U12.1-W1      

  Bơm Allweiler SNH1300ER36U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH1300ER38U12.1-W1

  Bơm Allweiler SNH1300ER40U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH1300ER42U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH1300ER46U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH1300ER54U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH1700ER40U12.1-W1

  Bơm Allweiler SNH1700ER42U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH1700ER46U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH2200ER40U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH2200ER42U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH2200ER46U12.1-W1

  Bơm Allweiler SNH2900ER40U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH2900ER46U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH3600ER46U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH5300ER36U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH5300ER42U12.1-W1

  Bơm Allweiler SNH5300ER46U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH7400ER32U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH7400ER40U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH9400ER38U12.1-W1    

  Bơm Allweiler SNH9400ER40U12.1-W1   

  Bơm Allweiler SNH940ER46U12.1-W0

  Bơm Allweiler SNH940ER49U12.1-W0      

  Bơm Allweiler SNH940ER50U12.1-W0      

  Bơm Allweiler SNH940ER54U12.1-W0      

  Bơm Allweiler SNH1300ER36U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH1300ER38U12.1-W0

  Bơm Allweiler SNH1300ER40U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH1300ER42U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH1300ER46U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH1300ER54U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH1700ER40U12.1-W0

  Bơm Allweiler SNH1700ER42U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH1700ER46U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH2200ER40U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH2200ER42U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH2200ER46U12.1-W0

  Bơm Allweiler SNH2900ER40U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH2900ER46U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH3600ER46U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH5300ER36U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH5300ER42U12.1-W0

  Bơm Allweiler SNH5300ER46U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH7400ER32U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH7400ER40U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH9400ER38U12.1-W0    

  Bơm Allweiler SNH9400ER40U12.1-W0

  Danh Mục Sản Phẩm : Động cơ Hộp số ROSSIHộp số WITTENSTEINHộp số VOGELĐộng cơ Electro ADDAĐại lý Van DUPLOMATICBơm TORISHIMAĐộng cơ - Motor MARATHONĐại Lý Bơm IMOXi lanh JUFAN

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774