Bơm A-RYUNG Đại lý phân phối Tại Việt Nam

Bơm A-RYUNG Đại lý phân phối Tại Việt Nam

Bơm khí nén A-Ryung, Bơm thủy lực A-Ryung, Bơm ly tâm A-Ryung, Bơm nước A-Ryung, ACP-5500HMFD 200H, ACHK 4-70/5, ASPK 2-1/1, ASPK 2-3/3, ACP-5500HMFD 280H , ASPK 2-5/5, ACPQ-550HSP 300, ASPK 2-19/19, ASPK 2-19/15, Đại lý bơm A-Ryung, Đại lý phân phối bơm A-Ryung

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bơm A-Ryung Đại lý Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối bơm A-Ryung của KOREA tại Việt Nam như : Bơm khí nén A-Ryung, Bơm thủy lực A-Ryung, Bơm ly tâm A-Ryung, Bơm nước A-Ryung, Nhà cung cấp bơm A-Ryung, Nhà phân phối bơm A-Ryung, Đại lý bơm A-Ryung, Đại lý phân phối bơm A-Ryung

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Bơm A-Ryung ACP-5500HMFD 200H      

  Bơm A-Ryung ACHK 4-70/5

  Bơm A-Ryung ACP-5500HMFD 220H      

  Bơm A-Ryung ACHK 4-80/5

  Bơm A-Ryung ACP-5500HMFD 240H      

  Bơm A-Ryung ASPK 2-1/1

  Bơm A-Ryung ACP-5500HMFD 260H      

  Bơm A-Ryung ASPK 2-3/3

  Bơm A-Ryung ACP-5500HMFD 280H      

  Bơm A-Ryung ASPK 2-5/5

  Bơm A-Ryung ACPQ-300HSP 200   

  Bơm A-Ryung ASPK 2-8/8

  Bơm A-Ryung ACPQ-400HSP 280   

  Bơm A-Ryung ASPK 2-11/11

  Bơm A-Ryung ACPQ-550HSP 300   

  Bơm A-Ryung ASPK 2-15/15

  Bơm A-Ryung ACP-61A 

  Bơm A-Ryung ASPK 2-19/19

  Bơm A-Ryung ACP-101A         

  Bơm A-Ryung ASPK 2-23/23

  Bơm A-Ryung ACP-181A         

  Bơm A-Ryung ASPK 2-19/15

  Bơm A-Ryung ACP-251A         

  Bơm A-Ryung ASPK 2-23/15

  Bơm A-Ryung ACP-401A         

  Bơm A-Ryung ASPK 4-1/1

  Bơm A-Ryung ACP-1101A      

  Bơm A-Ryung ASPK 4-3/3

  Bơm A-Ryung ACRK 2-20/2    

  Bơm A-Ryung ASPK 4-5/5

  Bơm A-Ryung ACRK 2-30/3    

  Bơm A-Ryung ASPK 4-8/8

  Bơm A-Ryung ACRK 2-40/4    

  Bơm A-Ryung ASPK 4-11/11

  Bơm A-Ryung ACRK 2-50/5    

  Bơm A-Ryung ASPK 4-15/15

  Bơm A-Ryung ACRK 2-60/6    

  Bơm A-Ryung ASPK 4-19/19

  Bơm A-Ryung ACRK 2-70/7    

  Bơm A-Ryung ASPK 4-11/10

  Bơm A-Ryung ACH 2-20

  Bơm A-Ryung ASPK 4-15/10

  Bơm A-Ryung ACH 2-30

  Bơm A-Ryung ASPK 4-19/10

  Bơm A-Ryung ACH 2-40

  Bơm A-Ryung ASPK 8-1/1

  Bơm A-Ryung ACH 2-50

  Bơm A-Ryung ASPK 8-2/2

  Bơm A-Ryung ACH 2-60

  Bơm A-Ryung ASPK 8-3/3

  Bơm A-Ryung ACH 4-20

  Bơm A-Ryung ASPK 8-5/5

  Bơm A-Ryung ACH 4-30

  Bơm A-Ryung ASPK 8-7/7

  Bơm A-Ryung ACH 4-40

  Bơm A-Ryung ASPK 8-9/9

  Bơm A-Ryung ASPK 8-12/8     

  Bơm A-Ryung ASPK 8-12/12

  Bơm A-Ryung ASPK 8-15/8     

  Bơm A-Ryung ASPK 8-15/15

  Bơm A-Ryung ASPK 4-15/10  

  Bơm A-Ryung ASPK 8-9/8  

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774