Bộ mã Hóa SICK - Encoder SICK Tại Việt Nam

Bộ mã Hóa SICK - Encoder SICK Tại Việt Nam

Bộ mã hóa SICK, Bộ mã hóa quay SICK, Bộ mã hóa gia tăng SICK, Bộ mã hóa tuyệt đối SICK, Encoder SICK, Bộ mã hóa An toàn SICK, Đại lý Encoder SICK, Đại lý phân phối Encoder SICK, Nhà cung cấp Encoder SICK, Nhà phân phối Encoder SICK

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ mã Hóa SICK Encoder SICK 

  Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Encoder SICK của GERMANY Tại Việt Nam như : Bộ mã hóa SICK, Bộ mã hóa quay SICK, Bộ mã hóa gia tăng SICK, Bộ mã hóa tuyệt đối SICK, Encoder SICK, Bộ mã hóa An toàn SICK, Đại lý Encoder SICK, Đại lý phân phối Encoder SICK, Nhà cung cấp Encoder SICK, Nhà phân phối Encoder SICK

  Encoder SICK là một trong những nhà sản xuất cảm biến hàng đầu cho nhà máy và tự động hóa hậu cần. Bộ mã hóa là một phần quan trọng trong danh mục SICK và được thiết kế để cung cấp tốc độ, chiều dài góc và thông tin vị trí. 
  Ứng dụng bộ mã hóa SICK mới hỗ trợ bạn với công cụ chọn sản phẩm tương tác cho bộ mã hóa dẫn đến tất cả các chi tiết sản phẩm như đặt thông tin, bản vẽ, thông tin sản phẩm và tệp CAD. Ngoài ra các ứng dụng quét mã vạch nội bộ giúp bạn tìm thông tin sản phẩm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần quét mã vạch của bộ mã hóa và bạn được chuyển đến các chi tiết sản phẩm có liên quan.

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  + Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
   
  + Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 
   
  + Hộp số Vogel Made in Germany 
   
  + Van Duplomatic Made in Italy 
   
  + Cảm biến IFM Made in Germany 
   
  + Bơm Torishima Made in Japan

  Model Encoder SICK Tại Việt Nam 

  Encoder Sick SRS50-HFZ0-S21

  Encoder Sick SRS50-FTA0-K21

  Encoder Sick SRS50-HTA0-K21

  Encoder Sick SRS50-HUA0-K21

  Encoder Sick SRS50-HPA0-K21

  Encoder Sick SCL25-HDA0-K01

  Encoder Sick SCL35-HDA0-K01

  Encoder Sick SCL40-HDA0-K01

  Encoder Sick SCL45-HDA0-K01

  Encoder Sick SCL53-HDA0-K01

  Encoder Sick SCL50-HDA0-K01

  Encoder Sick SCM70-HLZ0-S07

  Encoder Sick SEL34-HFB0K02

  Encoder Sick SEL37-HFA0-K02

  Encoder Sick SEL37-HFB0-K02

  Encoder Sick SEL52-HFA0-K02

  Encoder Sick SEL52-H1A0-K02

  Encoder Sick SEL52-HNA0-K02

  Encoder Sick SFM60-HZZ0-S01

  Encoder Sick SFM60-HZZ0-S02

  Encoder Sick SFM60-HZZ0-S03

  Encoder Sick SFM60-HRKT0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRAT0K02

  Encoder Sick SFM60-HMAT0K02      

  Encoder Sick SFM60-HMBT0K02

  Encoder Sick SFM60-HMKT0K02

  Encoder Sick SFM60-HPKT0K02

  Encoder Sick SFM60-HKAT0K02       

  Encoder Sick SFM60-HLKT0K02       

  Encoder Sick SFM60-HLAT0K02       

  Encoder Sick SFM60-HNAT0K02

  Encoder Sick SFM60-HNKT0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRKT4K02       

  Encoder Sick SFM60-HMKT4K02

  Encoder Sick SFM60-HLKT4K02

  Encoder Sick SFM60-HNKT4K02

  Encoder Sick SFM60-HRKB0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRAT4K02       

  Encoder Sick SFM60-HPBB0K02

  Encoder Sick SFM60-HPKB0K02

  Encoder Sick SFM60-HPKB4K02       

  Encoder Sick SFM60-HMAB0K02

  Encoder Sick SFM60-HLAT4K02       

  Encoder Sick SFM60-HPBT0K02

  Encoder Sick SFM60-HMAT4K02      

  Encoder Sick SFM60-HMAB4K02      

  Encoder Sick SFM60-HPAB0K02

  Encoder Sick SFM60-HMKB4K02      

  Encoder Sick SFM60-HPAT4K02

  Encoder Sick SFM60-HMZT4S01

  Encoder Sick SFM60-HLBB0K02

  Encoder Sick SFM60-HRBT4K02

  Encoder Sick SFM60-HLKB0K02       

  Encoder Sick SFM60-HKKB0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRZT4S01

  Encoder Sick SFM60-HRKT2K02

  Encoder Sick SFM60-HMAT1K02      

  Encoder Sick SFM60-HPZT4S01        

  Encoder Sick SFM60-H1AT4K02

  Encoder Sick SFM60-HLAB1K02

  Encoder Sick SFM60-HNAT4K02       

  Encoder Sick SFM60-HRZT1S01

  Encoder Sick SFM60-HPAB2K02

  Encoder Sick SFM60-HKAB1K02

  Encoder Sick SFM60-HKKT0K02

  Encoder Sick SFM60-HLAB0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRAB0K02

  Encoder Sick SFM60-HRBB0K02       

  Encoder Sick SFM60-HKKT2K02       

  Encoder Sick SFM60-H1KT0K02        

  Encoder Sick SFM60-H1BB0K02        

  Encoder Sick SFM60-HKAB0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRKB2K02       

  Encoder Sick SFM60-HMBB0K02      

  Encoder Sick SFM60-HPAT0K02       

  Encoder Sick SFM60-HRZT4S02        

  Encoder Sick SFM60-HMKB1K02

  Encoder Sick SKM36-HVA0-K02

  Encoder Sick SKM36-HVV0-K02       

  Encoder Sick SKM36-HFA0-S05         

  Encoder Sick SRM50-HAA0-K21        

  Encoder Sick SRM50-HAA0-K22

  Encoder Sick SRM50-HAV0-K21        

  Encoder Sick SRM50-HAV0-K22        

  Encoder Sick SRM50-HFA0-K21        

  Encoder Sick SRM50-HFA0-K22        

  Encoder Sick SRM50-HFV0-K21        

  Encoder Sick SRM50-HFV0-K22        

  Encoder Sick SRM50-HGA0-K21

  Encoder Sick SRM50-HGA0-K22

  Encoder Sick SRM50-HGV0-K21

  Encoder Sick SRM50-HGV0-K22        

  Encoder Sick SRM50-HEA0-K21

  Encoder Sick SRM50-HEA0-K22

  Encoder Sick SRM50-HEV0-K21        

  Encoder Sick SRM50-HEV0-K22        

  Encoder Sick SRM50-HWV0-K22

  Encoder Sick SRM50-HXA0-K21

  Encoder Sick SRM50-HXA0-K22        

  Encoder Sick SRM50-HSA0-S21

  Encoder Sick SRM50-HZA0-S29

  Encoder Sick SRM50-HAA0-S22

  Encoder Sick SRM50-HZA0-S21

  Encoder Sick SRM50-HZA0-S28         

  Encoder Sick SRM50-HFV0-S21         

  Encoder Sick SRM50-HFV0-S22

  Encoder Sick SRM50-HZV0-S21         

  Encoder Sick SRM50S-HFV0-S22

  Encoder Sick SRM50-HZA0-S33         

  Encoder Sick SRM50-HZA0-S34

  Encoder Sick SRM50-HFZ0-S21

  Encoder Sick SRM50-HUA0-K21        

  Encoder Sick SRM50-HTA0-K21

  Encoder Sick SRM50-HPA0-K21        

  Encoder Sick EKS36-0JF0A018A

  Encoder Sick EKS36-2JF0A018A        

  Encoder Sick EKS36-0KF0A018A

  Encoder Sick EKS36-0JF0A020A

  Encoder Sick EKS36-0KF0A020A      

  Encoder Sick EKS36-2KF0A018A      

  Encoder Sick EKS36-2JF0A020A        

  Encoder Sick EKS36-2KF0A020A      

  Encoder Sick EKS36-0KF0A0S01

  Encoder Sick EKS36-0KF0A0S02

  Encoder Sick EKM36-0JF0A018A      

  Encoder Sick EKM36-2JF0A018A

  Encoder Sick EKM36-0KF0A018A     

  Encoder Sick EKM36-0JF0A020A      

  Encoder Sick EKM36-0KF0A020A

  Encoder Sick EKM36-2KF0A018A

  Encoder Sick EKM36-2JF0A020A      

  Encoder Sick EKM36-2KF0A020A

  Encoder Sick EKM36-0KF0A0S01

  Encoder Sick EKM36-0KF0A0S02

  Encoder Sick DGS67-A5B00125

  Encoder Sick DGS67-A5B00512

  Encoder Sick DGS67-A5B00900         

  Encoder Sick DGS67-A5B01500

  Encoder Sick DGS67-A5B01800         

  Encoder Sick VFS60B-T4AK01024

  Encoder Sick VFS60B-T4AK02048    

  Encoder Sick VFS60B-T4AK04096    

  Encoder Sick VFS60B-T4CK01024    

  Encoder Sick VFS60B-T4CK02048    

  Encoder Sick VFS60B-T4CK04096

  Encoder Sick VFS60B-T4EK01024

  Encoder Sick VFS60B-T4EK02048     

  Encoder Sick VFS60B-T4EK04096     

  Encoder Sick VFS60B-T8AK01024    

  Encoder Sick VFS60B-T8AK02048

  Encoder Sick VFS60B-T8AK04096

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774