Bộ mã hóa LIKA - Đại lý Encoder LIKA Việt Nam

Bộ mã hóa LIKA - Đại lý Encoder LIKA Việt Nam

Bộ mã hóa Lika, Encoder Lika, Bộ mã hóa gia tăng Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ mã hóa tính từ Lika, Nhà cung cấp Encoder Lika, Nhà phân phối Encoder Lika, Đại lý Encoder Lika, Đại lý phân phối Encoder Lika

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ mã hóa Vòng Quay LIKA

  Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder LIKA Hàng đầu Tại Việt Nam : Bộ mã hóa Lika, Encoder Lika, Bộ mã hóa gia tăng Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ mã hóa tính từ Lika, Nhà cung cấp Encoder Lika, Nhà phân phối Encoder Lika, Đại lý Encoder Lika, Đại lý phân phối Encoder Lika

  Lika Electronic hoạt động trên toàn thế giới, cung cấp một mạng lưới phân phối toàn cầu hiệu quả và rộng khắp, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật vô song và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Tại thời điểm hiện tại, thị phần xuất khẩu xấp xỉ 60% doanh thu tại hơn 50 quốc gia.

  Model : Encoder LIKA

  Lika CK41-H-2000ZCU46L2

  Lika CK41-H-2048ZCU46L2

  Lika IT65-H-100ZCP4CR

  Lika IT65-H-500ZCP4CR

  Lika IT65-H-1000ZCP4CR

  Lika IT65-H-1024ZCP4CR

  Lika IT65-H-2500ZCP4CR

  Lika IT65-H-5000ZCP4CR

  Lika C80-H-1024ZCU430L2

  Lika C80-H-2048ZCU430L2

  Lika I41-H-100ZCU46L2

  Lika I41-H-200ZCU46L2

  Lika I41-H-360ZCU46L2

  Lika I41-H-500ZCU46L2

  Lika I41-H-1000ZCU46L2

  Lika I41-H-1000ZCU46L2

  Lika H-500ZCZ410R-I58S

  Lika I58S-H-1000ZCZ410R

  Lika I58S-H-1024ZCZ410R

  Lika I58S-H-2048ZCZ410R

  Lika I58S-H-2500ZCZ410R

  Lika IT65-H-100ZCP4CR

  Lika IT65-H-500ZCP4CR

  Lika IT65-H-1000ZCP4CR

  Lika IT65-H-1024ZCP4CR

  Lika IT65-H-2500ZCP4CR

  Lika IT65-H-5000ZCP4CR

  Lika C50 100ZCU410K - H

  Lika C50-H-360ZCU410K

  Lika C50-H-500ZCU410K

  Lika C50-H-1000ZCU410KL2

  Lika C50-H-1024ZCU410KL2

  Lika CK58-H-500ZCU415R

  Lika CK58-H-1000ZCU415R

  Lika CK58-H-1024ZCU415R

  Lika CK58-H-2048ZCU415R

  Lika C80-H-1024ZCU430L2

  Lika C80 2048ZCU430L2 - H

  Lika MI36-500ZNF26JL2

  Lika MI36-1024ZNF26JL2

  Lika MI58S Y-1000ZNF210JL2-

  Lika MI58S Y-2500ZNF210JL2-

  Lika MI58S-Y-5000ZNF210JL2

  Lika I58-Y-400ZND26RP

  Lika IT65-Y-10BND2ERQ

  Lika AS5812/GY-10-ER

  Lika IT65-H-5000ZCP4ERQ

  Lika C50-H-100ZCU410

  Lika IT65-H-5000ZCP4ERQWKL4

  Lika IT65-H-5000-Z-C-P-4-E-R-Q

  Lika AM58S12/256GS-6-E9

  Lika C58R-H-2048ZCU415

  Lika AM58S12/4096GS-6

  Lika AS58S13/GS-1-E

  Lika AST612/GS-10/S487

  Lika CK58-L-250BCP114R

  Lika I58-H-1250ZNF46

  Lika AM58S12/4096GS-6

  Lika MS40 MSC40 SSI

  Lika AM36-AMC36

  Lika ES58 ES58S ESC58

  Lika EM58 EM58S EMC58

  Lika HS58 HS58S HSC58

  Lika CK58 CK59 CK60

  Lika HM58 HM58S HMC58

  Lika MC58 MC59 MC60

  Lika MM58 MM58S MMC58

   

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774