Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển Watlow, Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow, Bộ điều khiển đa chức năng tích hợp Watlow, Thiết bị chuyển mạch Watlow, Đại lý Bộ điều khiển Watlow, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Watlow, Nhà phân phối Bộ điều khiển Watlow, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow

  Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow Đại lý Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Watlow, Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow, Bộ điều khiển đa chức năng tích hợp Watlow, Thiết bị chuyển mạch Watlow, Đại lý Bộ điều khiển Watlow, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Watlow, Nhà phân phối Bộ điều khiển Watlow, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Khách hàng trên toàn thế giới sử dụng các sản phẩm và giải pháp nhiệt của Watlow trong thiết bị của chính họ để tạo ra, đo lường và kiểm soát việc phân phối nhiệt. Công nghệ của chúng tôi được phát triển thông qua sự tập trung cao độ để hiểu được công việc mà khách hàng của chúng tôi đang cố gắng làm và điều gì có giá trị nhất đối với họ. Các công ty hàng đầu thế giới đã liên tục dựa vào Watlow để cung cấp các giải pháp đột phá mang lại lợi thế cạnh tranh và cho phép tăng trưởng thị trường bền vững. Các thị trường lớn nhất của chúng tôi bao gồm chế biến bán dẫn, quy trình năng lượng, phát thải diesel, thiết bị dịch vụ thực phẩm, phòng y tế và môi trường. Kể từ năm 1922 Watlow đã cung cấp các giải pháp hàng đầu trong ngành cho nhiều ngành công nghiệp, nơi nhiệt là rất quan trọng
   

  Model Bộ điều khiển Watlow Thông dụng 

  Bộ điều khiển Watlow 96A0-DDAA-00AN

  Bộ điều khiển Watlow 900B-2BA1-B000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1CA-AAAABA

  Bộ điều khiển Watlow PM8C3CJ-1LAJAA

  Bộ điều khiển Watlow 8D45-0806-0302

  Bộ điều khiển Watlow UD1A-1CES-0000

  Bộ điều khiển Watlow 147E-1610-1000

  Bộ điều khiển Watlow MLS300-PM

  Bộ điều khiển Watlow 93BA-1CA0-00RR

  Bộ điều khiển Watlow 96 96B0-DDAA-00RG

  Bộ điều khiển Watlow LVC6HU0032138A

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3DD0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 988A-22FA-MARG

  Bộ điều khiển Watlow SD4C-HKJA-AARG

  Bộ điều khiển Watlow 96B0-CDDA-00RR

  Bộ điều khiển Watlow PM3L4AJAAAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow 920A-2BB0-A000

  Bộ điều khiển Watlow SD6C-LCAF-AARG

  Bộ điều khiển Watlow F4PH-CFAB-01AD

  Bộ điều khiển Watlow PM6L2EJ-AAAAAA A

  Bộ điều khiển Watlow 988B-11CA-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 93BA-1CC0-00BF

  Bộ điều khiển Watlow 97B1-DDAA-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-FCAM-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10KA-MAGR

  Bộ điều khiển Watlow 945A-1DD0-A000

  Bộ điều khiển Watlow 96B1-CDDM-00RR

  Bộ điều khiển Watlow SD6C-LF-JF-AAR G

  Bộ điều khiển Watlow 985A-1BA0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CD-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 96B0-CDDM-00RR

  Bộ điều khiển Watlow 96A0-CDAA-00RR

  Bộ điều khiển Watlow 988B-20CD-AAAB

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-CAAA-00RG

  Bộ điều khiển Watlow DC32-24C0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-CDDU-00RG

  Bộ điều khiển Watlow RMC1N1A1AAAAAA

  Bộ điều khiển Watlow 859A-C606-000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1EC-AAAABA

  Bộ điều khiển Watlow 988L-10BD-AARR

  Bộ điều khiển Watlow CLS216

  Bộ điều khiển Watlow 900B-2EA0-A000

  Bộ điều khiển Watlow UD1A-1CES-0000

  Bộ điều khiển Watlow 92A1-1DJ4-0000

  Bộ điều khiển Watlow 980A-1CD0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 988A-10CD-AARR

  Bộ điều khiển Watlow SD3R-HFJA-AARG

  Bộ điều khiển Watlow 945A-1BB1-B000

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-FDDM-DCRG

  Bộ điều khiển Watlow 945A-1CA2-AJAJ

  Bộ điều khiển Watlow 808A-0609-0000

  Bộ điều khiển Watlow 989A-10CE-JEGR -INT

  Bộ điều khiển Watlow PM6C1CA-AAEAAA

  Bộ điều khiển Watlow 989 989A-20KB-JADT

  Bộ điều khiển Watlow 985A-1BB0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3KD0-0000

  Bộ điều khiển Watlow RMLA-55AB-AAHF

  Bộ điều khiển Watlow 945A-1DA0-A000

  Bộ điều khiển Watlow 922 922A-6CC0-A000

  Bộ điều khiển Watlow DC221-60F0-000

  Bộ điều khiển Watlow 147E-1601-1000

  Bộ điều khiển Watlow 989A-25CE-NERG

  Bộ điều khiển Watlow 103E-1626-1000

  Bộ điều khiển Watlow 987B-22DD-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 999D-21EC-AARR

  Bộ điều khiển Watlow 910C-1BB0-0000

  Bộ điều khiển Watlow 4CLS 88-21950-300

  Bộ điều khiển Watlow DB30-60K2-S000

  Bộ điều khiển Watlow 920A-2BB0-A000

  Bộ điều khiển Watlow PM6C2EJ-ALEJAA

  Bộ điều khiển Watlow 93 93AA-1CD0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-DDDR-00R

  Bộ điều khiển Watlow 6A12-061B-0602

  Bộ điều khiển Watlow 96A0-CAAA-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 935A-1CK0-000G

  Bộ điều khiển Watlow 965A-3DD0-00RG

  Bộ điều khiển Watlow RMC1D5B1D5BAAA

  Bộ điều khiển Watlow 900B-2BD2-C000

  Bộ điều khiển Watlow 96B0-FCAU-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 96A1-CDAA-00RG

  Bộ điều khiển Watlow 945 / 945A-1CA2-AJAJ

  Bộ điều khiển Watlow 986B-11CC-JRGR

  Bộ điều khiển Watlow SD6C-LCAA-DNRG

  Bộ điều khiển Watlow 981C-15CA-ACRG

  Bộ điều khiển Watlow DC10-12L0-0000

  Bộ điều khiển Watlow PDD1-JAJA-0AAA

  Bộ điều khiển Watlow PDD1-CAJA-0AAA

  Bộ điều khiển Watlow LVE2KW00000160

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774