Bộ điều khiển nhiệt độ ROPEX Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển nhiệt độ ROPEX Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển ROPEX, Bộ điều khiển nhiệt độ ROPEX, Bộ điều khiển Bộ điều khiển nhiệt độ RES ROPEX, Bộ điều khiển nhiệt độ CIRUS ROPEX, Đại lý Bộ điều khiển ROPEX, Nhà cung cấp Bộ điều khiển ROPEX, Nhà phân phối Bộ điều khiển ROPEX, Đại lý phân phối Bộ điều khiển ROPEX

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý Bộ điều khiển ROPEX Tại Việt Nam 

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển ROPEX Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển ROPEX, Bộ điều khiển nhiệt độ ROPEX, Bộ điều khiển Bộ điều khiển nhiệt độ RES ROPEX, Bộ điều khiển nhiệt độ CIRUS ROPEX, Đại lý Bộ điều khiển ROPEX, Nhà cung cấp Bộ điều khiển ROPEX, Nhà phân phối Bộ điều khiển ROPEX, Đại lý phân phối Bộ điều khiển ROPEX

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  ROPEX Industrie-Elektronik GmbH hoạt động như một công ty công nghệ. Công ty cung cấp bộ điều khiển nhiệt độ không cần thiết để hàn kín nhựa nhiệt dẻo bằng cách sử dụng phương pháp xung. ROPEX Industrie-Elektronik cung cấp bộ điều khiển nhiệt độ, thanh nhiệt niêm phong, và các thành phần hệ thống, cũng như các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. ROPEX Industrie-Elektronik phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

  Chúng tôi là đại lý chính thức tại Vương quốc Anh và Ireland cho ROPEX Industrie-Elektronik GmbH và phạm vi của bộ điều khiển nhiệt độ cho các yếu tố nhiệt niêm phong xung.
  Công nghệ đo lường cực kỳ chính xác và nhanh chóng là điều cần thiết để xác định chính xác nhiệt độ của công nghệ hàn nhiệt trên các máy đóng gói đóng dấu vật liệu nhựa nhiệt dẻo và bộ điều khiển nhiệt độ Ropex duy trì nhiệt độ thực tế của các yếu tố đóng dấu xung thông qua phản hồi vòng lặp

  Model Thông dụng Bộ điều khiển ROPEX

  Bộ điều khiển ROPEX RES-420

  Bộ điều khiển ROPEX RES-440

  Bộ điều khiển ROPEX RES-445

  Bộ điều khiển ROPEX RES-401

  Bộ điều khiển ROPEX RES-402

  Bộ điều khiển ROPEX RES-403

  Bộ điều khiển ROPEX RES-406

  Bộ điều khiển ROPEX RES-407

  Bộ điều khiển ROPEX RES-408

  Bộ điều khiển ROPEX RES-409

  Bộ điều khiển ROPEX RES-5010

  Bộ điều khiển ROPEX RES-5011

  Bộ điều khiển ROPEX RES-11

  Bộ điều khiển ROPEX RES-203-0-3

  Bộ điều khiển ROPEX RES-207

  Bộ điều khiển ROPEX RES-407-0-3

  Bộ điều khiển ROPEX RES-440-V115VAC

  Bộ điều khiển ROPEX RES-614

  Bộ điều khiển ROPEX RES-10

  Bộ điều khiển ROPEX RES-1011

  Bộ điều khiển ROPEX RES-102

  Bộ điều khiển ROPEX RES-203

  Bộ điều khiển ROPEX RES-220

  Bộ điều khiển ROPEX RES-230

  Bộ điều khiển ROPEX RES-402

  Bộ điều khiển ROPEX RES-407

  Bộ điều khiển ROPEX UPT-640V / 400VAC

  Bộ điều khiển ROPEX PEX-W4

  Bộ điều khiển ROPEX RES-5011

  Bộ điều khiển ROPEX LS-201

  Bộ điều khiển ROPEX RES-420-L

  Bộ điều khiển ROPEX RES-403

  Bộ điều khiển ROPEX RES-440

  Bộ điều khiển ROPEX RES-203

  Bộ điều khiển ROPEX RES-445

  Bộ điều khiển ROPEX RES-004

  Bộ điều khiển ROPEX RES-420

  Bộ điều khiển ROPEX RES-406

  Bộ điều khiển ROPEX RES-403

  Bộ điều khiển ROPEX PEX-W3

  Bộ điều khiển ROPEX RES-241

  Bộ điều khiển ROPEX UPT-640

  Bộ điều khiển ROPEX UPT-6010

  Bộ điều khiển ROPEX UPT-6011

  Bộ điều khiển ROPEX UPT-606

  Bộ điều khiển ROPEX ATR-3

  Bộ điều khiển ROPEX LF-06480

  Bộ điều khiển ROPEX LF6480

  Bộ điều khiển ROPEX LS-202-0-2V

  Bộ điều khiển ROPEX RES-102

  Bộ điều khiển ROPEX RES-201

  Bộ điều khiển ROPEX RES-201-0-3

  Bộ điều khiển ROPEX RES-202

  Bộ điều khiển ROPEX RES-203

  Bộ điều khiển ROPEX RES-207-0-3

  Bộ điều khiển ROPEX RES-225

  Bộ điều khiển ROPEX RES-242

  Bộ điều khiển ROPEX RES-402

  Bộ điều khiển ROPEX RES-403

  Bộ điều khiển ROPEX RES-407-0-3

  Bộ điều khiển ROPEX RES-407

  Bộ điều khiển ROPEX RES-420-L / 230VAC

  Bộ điều khiển ROPEX RES-440-V / 115VAC

  Bộ điều khiển ROPEX RES-445-V / 230

  Bộ điều khiển ROPEX RES-460

  Bộ điều khiển ROPEX RESCON-460

  Bộ điều khiển ROPEX T-460

  Bộ điều khiển ROPEX TR-2.5 / 13

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774