Bộ điều khiển nhiệt độ Omega Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển nhiệt độ Omega Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển Omega, Bộ điều khiển nhiệt độ Omega, Bộ điều khiển giới hạn an toàn Omega, Bộ điều khiển đa vòng lặp Omega, Đại lý Bộ điều khiển Omega, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Omega, Nhà phân phối Bộ điều khiển Omega, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Omega

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Bộ điều khiển Nhiệt độ Omega Tại Việt Nam

  Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển Omega Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Omega, Bộ điều khiển nhiệt độ Omega, Bộ điều khiển giới hạn an toàn Omega, Bộ điều khiển đa vòng lặp Omega, Đại lý Bộ điều khiển Omega, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Omega, Nhà phân phối Bộ điều khiển Omega, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Omega

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Bộ điều khiển PT-DEMO PID mạnh mẽ và linh hoạt từ OMEGA cung cấp hệ thống điều khiển nhiệt độ tích hợp hoàn toàn phù hợp làm nền tảng để điều tra việc sử dụng vòng kín (PID) và điều khiển nhiệt độ bật / tắt đơn giản trong các ứng dụng làm mát và sưởi ấm. giáo dục trong các trường đại học và phòng thí nghiệm

  Model Thông dụng Bộ điều khiển Omega

  Bộ điều khiển Omega DP116-KFL

  Bộ điều khiển Omega CN8500

  Bộ điều khiển Omega CN9111

  Bộ điều khiển Omega CNi8DV23

  Bộ điều khiển Omega CN8502TC-R1-R2

  Bộ điều khiển Omega CN9000

  Bộ điều khiển Omega CN9122

  Bộ điều khiển Omega WD7162-299

  Bộ điều khiển Omega CN8201-DC1

  Bộ điều khiển Omega CN370

  Bộ điều khiển Omega CN800

  Bộ điều khiển Omega CN884J-200F

  Bộ điều khiển Omega CN4522TR-R1-R2-A2

  Bộ điều khiển Omega CN9000

  Bộ điều khiển Omega CN9111

  Bộ điều khiển Omega CN77333

  Bộ điều khiển Omega CN8500

  Bộ điều khiển Omega CN8051TC-DC1-AL2-PV3

  Bộ điều khiển Omega CN9000A

  Bộ điều khiển Omega CN9111A

  Bộ điều khiển Omega CN4801-R1-AL2

  Bộ điều khiển Omega SWH252-100

  Bộ điều khiển Omega CN800

  Bộ điều khiển Omega CN884J-200F

  Bộ điều khiển Omega CN8500

  Bộ điều khiển Omega CN9000A

  Bộ điều khiển Omega CN9131A

  Bộ điều khiển Omega CN350

  Bộ điều khiển Omega CN351-JC2

  Bộ điều khiển Omega CN375

  Bộ điều khiển Omega Ct485B-110V

  Bộ điều khiển Omega CN6071A-P2

  Bộ điều khiển Omega CN884J-200F

  Bộ điều khiển Omega CN9111A

  Bộ điều khiển Omega CN9000A

  Bộ điều khiển Omega CNi3222-C24

  Bộ điều khiển Omega CN3222TC1-F2-B

  Bộ điều khiển Omega CN606TC1

  Bộ điều khiển Omega CN76000

  Bộ điều khiển Omega CN76160-485

  Bộ điều khiển Omega CN370

  Bộ điều khiển Omega CN9122A

  Bộ điều khiển Omega CN9000A

  Bộ điều khiển Omega CN375

  Bộ điều khiển Omega CN352-JF4

  Bộ điều khiển Omega CN7523

  Bộ điều khiển Omega CN4116

  Bộ điều khiển Omega MDS25B

  Bộ điều khiển Omega DP461-RTD

  Bộ điều khiển Omega DP41-RTD

  Bộ điều khiển Omega CN77553

  Bộ điều khiển Omega CN4621TR-D1

  Bộ điều khiển Omega TX82A

  Bộ điều khiển Omega IDR53-EI

  Bộ điều khiển Omega DP116-TF2

  Bộ điều khiển Omega PV-602

  Bộ điều khiển Omega CN8500

  Bộ điều khiển Omega CN8541RTD-F1

  Bộ điều khiển Omega DP41-RTD

  Bộ điều khiển Omega DP371

  Bộ điều khiển Omega CN4116

  Bộ điều khiển Omega OM-CP-TEMP101

  Bộ điều khiển Omega CN8201-F1-AL1

  Bộ điều khiển Omega CN101

  Bộ điều khiển Omega CN77354-RSP

  Bộ điều khiển Omega CN9000A

  Bộ điều khiển Omega CN9120A

  Bộ điều khiển Omega OS551-MA-1

  Bộ điều khiển Omega CN76000

  Bộ điều khiển Omega CN76160-485

  Bộ điều khiển Omega DP41-TC

  Bộ điều khiển Omega PCL-4000

  Bộ điều khiển Omega RTD 4201-P-F2

  Bộ điều khiển Omega DP116-JF1

  Bộ điều khiển Omega OS36-10-K-80F

  Bộ điều khiển Omega DP470-T-C2

  Bộ điều khiển Omega CN424-DC1-DC2

  Bộ điều khiển Omega 4002-JF-T

  Bộ điều khiển Omega CN101K-500C

  Bộ điều khiển Omega CN1611-R1

  Bộ điều khiển Omega CNi3243

  Bộ điều khiển Omega CN310-J-C

  Bộ điều khiển Omega CN76160-485

  Bộ điều khiển Omega CN375-KC

  Bộ điều khiển Omega DP41-RTD

  Bộ điều khiển Omega DP41-TBS

  Bộ điều khiển Omega DP465 A

  Bộ điều khiển Omega CN-2000

  Bộ điều khiển Omega CN2001MA-F1

  Bộ điều khiển Omega DP25B-TC-A

  Bộ điều khiển Omega CN101J-500C

  Bộ điều khiển Omega CN1001TC

  Bộ điều khiển Omega CN77553-RSP

  Bộ điều khiển Omega DP205-S

  Bộ điều khiển Omega RD8253-EI

  Bộ điều khiển Omega CNiS3233

  Bộ điều khiển Omega DPF402

  Bộ điều khiển Omega CN8502TC-F1-F2-C2

  Bộ điều khiển Omega UWRH-2-NEMA

  Bộ điều khiển Omega CN2081JF

  Bộ điều khiển Omega DP461-T

  Bộ điều khiển Omega CN63100-R1

  Bộ điều khiển Omega 4201A-PF1

  Bộ điều khiển Omega CN612TC1

  Bộ điều khiển Omega DP25-TC

  Bộ điều khiển Omega OS136-1-V2

  Bộ điều khiển Omega DP25B-TC-R -1.2

  Bộ điều khiển Omega OS552-MA-6

  Bộ điều khiển Omega CNI16D33-C24

  Bộ điều khiển Omega CN9112A

  Bộ điều khiển Omega DP702

  Bộ điều khiển Omega CN370

  Bộ điều khiển Omega CN2001

  Bộ điều khiển Omega DP116-JC1

  Bộ điều khiển Omega CN8500

  Bộ điều khiển Omega CN8561TC-DC1

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774