Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell Tại Việt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Bộ điều khiển Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa Honeywell, Bộ điều khiển điện tử Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ lò công nghiệp Honeywell, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Honeywell, Nhà phân phối Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  

  Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell Tại Việt Nam

  Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ từ xa Honeywell, Bộ điều khiển điện tử Honeywell, Bộ điều khiển nhiệt độ lò công nghiệp Honeywell, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Honeywell, Nhà phân phối Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý Bộ điều khiển Honeywell, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Honeywell

  Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

  Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

  Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany 

  Hộp số Vogel Made in Germany 

  Van Duplomatic Made in Italy 

  Cảm biến IFM Made in Germany 

  Bơm Torishima Made in Japan

  Bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell 

  Đối với điều khiển nhiệt độ on-off cho ống, bể, sưởi ấm và đơn vị làm lạnh, nhà kính, tòa nhà giam động vật và các ứng dụng khác mà độ chính xác điện tử ngoài cảm biến từ xa là mong muốn, Honeywell điều khiển nhiệt độ từ xa là câu trả lời. Bạn sẽ nhận được sự chính xác Honeywell nổi tiếng và hiệu suất lâu dài.

  Model Bộ điều khiển Honeywell Tại Việt Nam 

  DC230L-E0-00-10-0A00000-E0-0

  T675A-1565

  DC330B-EE-000-20-000000-00-0

  DC3004-0-000-2-E DIN-0111

  DC3200-CE-000R-210-00000-E0-0

  DC230B-EE-2A-11-0000000-00-00

  DC330B-K0-200-30-000000-00-0

  DC300E-0-000-20-0000-0

  DC2500-E0-0L0R-200-10000-E0-0

  DC230L-EO-20-10-0A00000-00-0

  DC200E-2-00A-1C0000-0

  IACD DC3004020A2000111

  R7890 B 1014

  DC3002-0-200-1-00-0111

  R4140L 1014 2 FSG

  T991A 1004 2

  DC230L-EE-00-20-0A00000-00-0

  DC2500-E0-0A00-200-00000-E0-0

  SDC300 5G C01 4P00H0

  DC5062-0-0C01-251-00000-000-0

  DC5066-0-0000-100-00-0111

  DC3003-0-00A-1-00-0111

  DC330E-KE-203-21-0A0000-00-0

  DC300C-0-103-21-0A00-0

  DC3004-0-000-E-0111

  DC2500-E0-0L00-200-10000-E0-0

  L480B1239

  DC300L-0-000-10-0F00-0

  PLC 6200089 C 620-0089

  DC300K-E-0A3-20-0000-0

  DC230L-E0-00-20-0A00000-00-0

  ST7800A 1050

  DC330E-K0-000-20-100000-00-0

  621-0009RC

  DC330B-EE-000-22-100000-00-0

  DC3002-0-00A-2-00-0111

  DC3200-CE-1C0R-210-00000-E0-0

  DC3005-0-000-1-FM-0111

  L6006C-1034

  LP914A-1144-5

  DC330B-KE-200-20-000000-00-0

  T991A1012

  DC200C-0-000-100000-0

  DC200C-0-000-100000-0

  DC330E-K0-000-20-100000-00-0

  DC330E-KE-000-20-000000-00-0

  DC3500-0E-1000-110-00000-00-0

  T7506A-1049-3

  DC330E-KE-200-20-000000-00-0

  DC120L-1100-2000

  DC5062-0-0000-200-00-0211

  DC3001 0 00A 2 00 0111

  DC2500-E0-0L00-200-10000-00-0

  RM7890 A 1015

  DC300C-0-000-10-0C0D-0

  T991A1004

  RM7800 L 1012

  D230L-E0-00-10-0000000-00-0

  DC330B-EE-000-20-0AB000-00-0

  TP970A-2234-4

  DC3001-0-200-2-00-0111

  T991A1186

  RM7838 A 1014

  DC3500-CE-1B00-210-00000-E0-0

  W7751F2011

  T775A1019

  DC300K-E-000-20-0000-0

  RM7895-D1011

  DC330E-EE-000-22-000000-00-0

  DC230B-CE-0A-10-0000000-E0-0

  RM7890 B 1014

  DC2500-AA-0A00-200-00000-00-0

  DC330B-KE-200-20-000000-00-0

  DC300K-0-003-30-0000-0

  R7847 B 1031

  DC230L-E0-00-10-0A00000-E0-0

  T7506A-1007-1

  RM7800 M 1011

  DC330B-KE-103-31-0A0000-00-0

  UDC230L-E0-00-10-0A00000-00-0

  DC3002-0-00A-2-00-0111

  R7847 A 1033

  ISSC 621-0003

  R7355B 1001 3

  RM7895 A 1014

  W9076-A1000 97-9015

  DC5061-0-0000-200-00-0211

  BC7000L-1000

  DC330E-K0-000-2-0A0000-00-0

  DC330E-K0-000-20-100000-00-0

  RM7890B1014

  DC3003-0-000-2-00-0111

  RM7840 M 1017

  LP914A 1003 4

  DC3002-0-30A-1-00-0111

  DC1202-1-1-7-0-1-0-0-0

   

  thang.nguyen@chauthienchi.com

gotop

0901.327.774